Obsah

NOVÉ KNIŽNÍ TITULY

Typ: ostatní
kniha Knihovna Oblastního muzea v Chomutově by vám chtěla představit nové knižní tituly z jejího fondu.

První knihou, kterou vám předstvíme je Josef Müller: Příběh čs. židovského vojáka druhé světové války.

Píše se 17. květen 1945. Koná se slavnostní přehlídka Svobodovy jednotky. Defilé Prahou směřuje z Václavského na Staroměstské náměstí. Přihlíží i prezident Edvard Beneš.

Ve věži jednoho z obrněných aut stojí také Josef Müller. Salutuje přihlížejícím Pražanům, kteří obklopují jeho vozidlo. Lidé oslavují konec války.

Nikdo z nich nemůže znát pocity mladého poručíka. Nikdo z nich nemůže vědět, že tento hubený důstojník s několika medailemi na hrudi, je ve skutečnosti maďarský Žid, který v době útěku z pracovního tábora vážil 38 kilo. Lidé netuší, že o českém národě toho moc neví a že až do poloviny května 1943, kdy na území Sovětského svazu vstoupil do řad čs. armády, aby bojoval proti Němcům, neuměl ani slovo česky…

Klůc, Jiří. Josef Müller: příběh čs. židovského vojáka druhé světové války. 1. vydání. Cheb: SK, 2020. 159 stran. ISBN 978-80-7573-080-0.

kniha 1

Druhým knižním titulem je Putování za obzor: Tramping v české společnosti 1918-1989.

Ostouzený i oslavovaný, popularizovaný i potlačovaný, především ale více než sto let přítomný. Tramping, ryze český fenomén, jenž se zrodil ve stínu povltavských lesů na úsvitu československé samostatnosti. Třebaže se jeho počátky skrývají v mlze času, jeho osud představuje pozoruhodný příběh touhy po svobodě, volnosti a opravdovosti, a to napříč generacemi a v různých politických režimech. Trampové se ocitali v hledáčku prvorepublikových mravokárců i státních orgánů, byli sledováni úřady v době protektorátu, komunistický režim je považoval za problémové pásky a chuligány. Dějiny trampingu však nejsou jen historií pronásledování a represí, ale také životní radosti, nezaměnitelného humoru a hledání romantiky i čistých mezilidských vztahů v záři táborových ohňů nebo jen tak pod hvězdnou oblohou. Kniha Putování za obzor ukazuje cestu českého trampování Od prvopočátku až do sklonku komunistické diktatury.

Randák, Jan et al. Putování za obzor: Tramping v české společnosti 1918-1989. Praha: NLN s.r.o., 2020. 693 stran. ISBN 978-80-7422-707-3.

kniha 2

Další nová kniha je od uznávaného historika a přináší celkový pohled na dějiny Československa za socialismu.

Jan Rychlík nezačíná své líčení „vítězným únorem“ 1948, ale už v roce 1945. Ukazuje, jak v poválečné situaci byly myšlenky socialismu přijímány většinou obyvatel, zároveň ale „třetí republika“ předznamenala perzekuce 50. let. V dalších kapitolách se věnuje stalinismu přelomu 40. a 50. let, období tání a tuhnutí po Stalinově a Gottwaldově smrti, „zlatým šedesátým“. Samostatná kapitola je věnována pokusu o reformu systému v roce 1968. V kapitolách o normalizaci a pádu komunistického režimu rozebírá příčiny stagnace režimu a jeho konce. Kniha, navazující na předchozí autorovy úspěšné práce, je komplexním přehledem politických, hospodářských i sociálních dějin období, jehož důsledky dodnes hluboce ovlivňují naši přítomnost.

Rychlík, Jan. Československo v období socialismu: 1945-1989. Vydání první. V Praze: Vyšehrad, 2020. 415 stran. ISBN 978-80-7601-334-6.

kniha 3

Čtvrtým letošním titulem je kniha, která čtenářovi přibližuje život v Ústeckém kraji v letech 1938 - 1946.

Monografie ve 14 tematických kapitolách přibližuje zájemcům o historii i poučeným čtenářům to nejpodstatnější z vývoje let 1938-1946 na území dnešního Ústeckého kraje s důrazem na oblast, která byla součástí Říšské župy Sudety. Mimo vzniku a charakteristiky sudetské župy se autor věnuje otázkám každodennosti, životu na hranici mezi župou, resp. nacistickým Německem a Protektorátem Čechy a Morava, válečným zajatcům, problematice odporu a odboje, nebo vzniku a existenci pobočných koncentračních táborů. Důraz klade na poslední válečný rok, kdy se župa stala terčem spojeneckých náletů a prožila exodus statisíců uprchlíků z východních částí hroutící se Říše, ale přesto deklarovala odhodlání bojovat až do samotného konce. Závěrečné kapitoly jsou věnovány osvobození, následnému období tzv. „divokého odsunu“ a záležitostem organizovaného odsunu sudetských Němců a osidlování pohraničí.
Autor ke svému záměru podat ucelený obraz tohoto nelehkého a dynamického období využil více jak 300 dobových fotografií a archivních dokumentů, z nichž mnohé byly publikovány vůbec poprvé.

Veselý, Martin. Zklamání, strach a naděje: Život v Ústeckém kraji v letech 1938-1946. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2020. 203 stran. ISBN 978-80-7561-266-3.

4

 


Vytvořeno: 22. 1. 2021
Poslední aktualizace: 10. 2. 2021 8:38
Autor: Správce Webu