Obsah

Archeologické pracoviště

PhDr. Lenka Ondráčková – archeoložka, kurátorka archeologické podsbírky

Archeologické pracoviště spravuje rozsáhlou archeologickou podsbírku: kurátor vede v souladu s příslušnými předpisy její evidenci, zajišťuje odborné zhodnocení fondu, konzervaci předmětů a nové přírůstky. Ve spolupráci s jinými institucemi vyřizuje výpůjčky předmětů pro výstavy a veřejnosti představuje fond formou vlastních výstav.

Pro veřejnost zajišťuje také prohlídku stálé expozice s odborným výkladem.

Archeologické oddělení zajišťuje dozor při stavebních pracích (Oblastní muzeum v Chomutově je organizací oprávněnou k provádění archeologických výzkumů na území bývalého okresu Chomutov) a ve spolupráci zejména s Ústavem archeologické památkové péče severozápadních Čech, v. v. i. provádí archeologické výzkumy.