Obsah

Fotografie a videa

Dovolujeme si vás upozornit, že na veškerých akcích Oblastního muzea v Chomutově budou pořizovány obrazové, případně i zvukové, záznamy za účelem dokumentárním, archivačním a tiskovým (v souladu s nařízením Evropské unie o Ochraně osobních údajů). Více naleznete na našich webových stránkách viz kontakty/gdpr/zverejnovani-fotografii-z-akci/.

Děkujeme za pochopení.

25.10.2018

legionáři

KŘEST KNIHY " LEGIONÁŘI CHOMUTOVSKA" 25.10.2018

Dovolujeme si Vás srdečně pozvat na křest mimořádné knihy "Legionáři Chomutovska", kterou u příležitosti 100. výročí vzniku republiky vydává Ing. M. Jančar.

Detail

09.10.2018 - 03.11.2018

1918 na ústecku

VERNISÁŽ VÝSTAVY "ROK 1918 NA ÚSTECKU" 9.10.2018

Výstava byla realizována u příležitosti 100. výročí vzniku republiky Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a je výstupem výzkumu doktorandů katedry historie FF UJEP. Vernisáž se koná v úterý 9.10.2018 v 16:00 hodin v kostele sv. Kateřiny. Jste srdečně zváni.

Detail

22.09.2018 - 11.11.2018

VELKÁ VÁLKA

VERNISÁŽ VÝSTAVY "VELKÁ VÁLKA A NAŠE LEGIE" 22.9.2018

Pod patronací Ústeckého kraje propojuje v rámci stoletého výročí vzniku Československé republiky tři oblastní muzea. Ta se rozhodla připomenout tuto událost v rámci své výstavní činnosti. Projekt tak ukazuje říjnové události roku 1918 v různých kontrastech, ať již se jednalo o české Louny, německý Chomutov či národnostně smíšený Most. Hlavním prvkem propojujícím společné úsilí všech třech muzeí je ale činnost a osud československých legionářů, rodáků z Chomutovska, Mostecka a Lounska. VERNISÁŽ v sobotu 22.9. V 11:00 hod. Palackého 86. K VÝSTAVĚ JE PŘIPRAVEN BOHATÝ DOPROVODNÝ PROGRAM.

Detail

31.08.2018 - 11.11.2018

Od pádu orla

VERNISÁŽ VÝSTAVY "OD PÁDU ORLA K ČESKÉMU LVU" 31.8.2018

Jedno město, dva národy, dva osudy. Výstava vytvořená k 100. výročí vzniku Československa. Výstava představí návštěvníkům dva tehdejší obyvatele Chomutova - Franze Hoffmanna a Antonína Svobodu - a přiblíží způsob, jak obyčejní obyvatelé vnímali vznik republiky. Jeden z nich bude německé národnosti, druhý české. Návštěvník bude seznámen s tím, jak v Chomutově tehdy žili, jaké měli radosti i strasti. A jak oba dva chápali skutečnost, že se 28. října 1918 stali občany státu, který se nově objevil na mapě střední Evropy. K výstavě je připraven atraktivní program pro školy i rodiny s dětmi.

Detail

program
100. výročí vzniku Československa v Oblastním muzeu v Chomutově

 

31. 8. – 11. 11. 2018 Radnice

Od pádu orla k českému lvu (výstava)

Jedno město, dva národy, dva osudy. Výstava vytvořená k 100. výročí vzniku Československa.

Výstava představí návštěvníkům dva tehdejší obyvatele Chomutova - Franze Hoffmanna a Antonína Svobodu - a přiblíží způsob, jak obyčejní obyvatelé vnímali vznik republiky. Jeden z nich bude německé národnosti, druhý české. Návštěvník bude seznámen s tím, jak v Chomutově tehdy žili, jaké měli radosti i strasti. A jak oba dva chápali skutečnost, že se 28. října 1918 stali občany státu, který se nově objevil na mapě střední Evropy. Lze předjímat, že Franz Hoffmann příliš nejásal, zatímco Antonín Svoboda slavil velké vítězství.

K výstavě je připraven atraktivní program pro školy.

 

8. 9. 2018 14:00 Radnice

Od pádu orla k českému lvu (komentovaná prohlídka)

V rámci Dnů evropského dědictví proběhne interaktivní komentovaná prohlídka výstavy.

 

15. 9. 2018 10:00 - 17:00 Radnice

Živé obrazy na výstavě Od pádu orla k českému lvu (doprovodná akce)

Téma výstavy ožije souborem herců, kteří ve svém vystoupení rozehrají dobové reálie vzniku republiky. Netradiční prohlídky budou probíhat po celý den v půlhodinových intervalech. Vhodné nejen pro rodiny s dětmi.

 

22. 9. – 11. 11. 2018 Dům Jiřího Popela

Velká válka a naše legie (výstava)

Výstava vytvořená k 100. výročí konce první světové války v rámci společného projektu Tři města - Tři osudy, na kterém spolupracují Oblastní muzeum v Chomutově, Oblastní muzeum v Mostě a Oblastní muzeum v Lounech.

Výstava se věnuje zejména válečným událostem let 1914-1918, její významná část barvitě popisuje působení československých legií na frontách velké války se zvláštním zaměřením na místní rodáky. Máte tak možnost seznámit se s jejich spletitými životními osudy. Svou rozmanitostí vás upoutá bohatý soubor dobových artefaktů pocházejících nejen ze sbírek Oblastního muzea v Chomutově, ale také z unikátních sbírek Vojenského historického ústavu v Praze a ze soukromé sbírky Ing. Miroslava Jančara. Těšit se můžete na originální zbraně, odznaky, vyznamenání, výstroj, uniformy a další vybavení vojáků a také si vyzkoušet, jak se žilo ve vojenském lazaretu.

K výstavě je připraven atraktivní doprovodný program pro žáky základních a studenty středních škol. Širokou veřejnost osloví interaktivní komentované prohlídky.

 

9. 10. - 3. 11. 2018 kostel sv. Kateřiny

Rok 1918 na Ústecku (výstava)

Výstava realizovaná u příležitosti 100. výročí vzniku republiky UJEP v Ústí nad Labem, je výstupem výzkumu doktorandů katedry historie FF UJEP.

 

5. 10. 2018 9:00 – 12:00 Dům Jiřího Popela

Den s Masarykem (doprovodná akce pro školky)

Doprovodná akce připravená ve spolupráci s Muzeem čs. opevnění z let 1936 až 1938 na Kočičáku. I když T. G. Masaryk Chomutov nikdy nenavštívil, dovolíme si maličko „doplnit“ historii a pro školní návštěvníky jsme připravili setkání s prezidentem Osvoboditelem. Touto hravou formou se školní výpravy dozví o životě T. G. Masaryka, o jeho práci a významu při vzniku samostatného Československa. Na památku si odnesou fotografii s T. G. Masarykem.

 

18. 10. 17:00 - 19:00 Dům Jiřího Popela

100. výročí České astronomické společnosti (přednáška)

Přednáška z astronomie věnovaná 100. výročí založení ČAS.

 

28. 10. 2018 Radnice

Vznik Československa (přednáška v 14:00 hod.)

Na den vzniku Republiky Československé přednese historik Mgr. Jiří Kopica přednášku o vzniku republiky, jak byl přivítán vznik republiky v Chomutově se všemi peripetiemi, které to s sebou neslo.

 

28. 10. 2018 Dům Jiřího Popela

Komentovaná prohlídka spoluautora výstavy (11:00 hod.)

Mgr. Pavel Simet provede zájemce výstavou. Kromě velmi zajímavého a poutavého komentáře, si budou moci návštěvníci vyzkoušet polní lazaret a vzít si do ruky dobové zbraně.

 

6. 11. 2018 9:00 – 12:00 Radnice i Dům Jiřího Popela

Regionální osmička (vědomostní soutěž pro žáky ZŠ)

Tradiční historická soutěž pořádaná ve spolupráci Oblastního muzea a Domečku Chomutov pro žáky nejen chomutovských základních škol. Tento rok se otázky budou samozřejmě týkat vzniku republiky v roce 1918.

 

11. 11. 1918 14:00 - 16:00 Radnice i Dům Jiřího Popela

DERNIÉRA VÝSTAV „Od pádu orla…“ a „Velká válka…“ - interaktivní komentované prohlídky.

Školní a jiné výpravy :-)

Pro zájemce z řad školáků, studentů, a samozřejmě také učitelů, jsou k výstavám „Od pádu orla k českému lvu“ a „Velká válka a naše legie“ připraveny bohaté a zároveň netradiční pracovní materiály, které slouží nejen k načerpání vědomostí.

UPOZORNĚNÍ

Ve dnech 26. – 28.10.2018 bude v rámci oslav výročí muzeum zpřístupněno všem návštěvníkům zdarma.

Dne 1.9.2018 budou v rámci akce Chomutovský půlmaraton zpřístupněny výstavní prostory radnice a kostel sv. Kateřiny, 9 - 17 hod., zdarma.

 

Další zajímavé informace k chomutovským oslavám 100. výročí vzniku republiky naleznete na http://www.100let-chomutov.cz/

 

 

 

 

11.05.2018

ceník

AKTUÁLNÍ CENÍK SLUŽEB NÁVŠTĚVNÍKŮM

Od 1.5.2018 máme nový ceník, rozšiřujeme nabídku návštěvníkům o tři okruhy prohlídek s průvodcem v centru města. Prohlídky jsou určeny nejen pro zvídavé Chomutovany, nadšené turisty, ale také pro školní a další zájmové skupiny.

Detail

17.04.2018

kateřina

KOSTEL SV. KATEŘINY

Tato naše významná architektonická památka je přístupná s průvodcem během celé návštěvní doby, tak se klidně přijďte pokochat estetikou středověku. P.S.: Už jsme definitivně zrušili i tu část, kde bylo skladiště, takže "Kateřinu" konečně uvidíte v celé její kráse.

Detail

16.01.2018

ZMĚNA NÁVŠTĚVNÍ DOBY! 1

ZMĚNA NÁVŠTĚVNÍ DOBY!

Vážení návštěvníci, dovolujeme si vám oznámit změnu otevírací doby, která je vedena snahou o zkvalitnění služeb. Platí pro starobylou radnici i Dům Jiřího Popela z Lobkowicz. Těšíme se na Vaši návštěvu. úterý - pátek 9 - 17 sobota 13 - 17 V platnosti od 20.1.2018.

Detail

02.01.2018

Expozice Minerály Krušných hor 1

Expozice Minerály Krušných hor

Minerály Krušných hor – nově nabízíme atraktivní komentované prohlídky přímo v muzejním depozitáři. Expozice instalovaná v Domě Jiřího Popela byla z technických důvodů ukončena. Geologická sbírka bude i nadále přístupná, zejména pro školy, popř. i pro další skupiny zájemců a nadšenců, formou výše uvedených komentovaných prohlídek. Kontaktujte nás v případě zájmu a sjednejte si termín, který vám vyhovuje. Těšíme se na vás.

Detail