Obsah

05.02.2021 - 29.05.2021

KRUŠNOHOŘÍ / ERZGEBIRGE – UMĚNÍ POZDNÍHO STŘEDOVĚKU 1

KRUŠNOHOŘÍ / ERZGEBIRGE – UMĚNÍ POZDNÍHO STŘEDOVĚKU

Výstava pořádaná Ústeckým krajem ve spolupráci s Oblastním muzeem v Chomutově ve dnech 5. února 2021 až 29. května 2021. Výstava je stěžejním výstupem česko-německého přeshraničního projektu Umění pozdního středověku v hornické oblasti Krušnohoří

Detail

01.01.2021 - 31.12.2021

Logo rok gotiky

ROK GOTIKY 2021

V roce 2021 uplyne 600 let od dobytí města Chomutova husity. Tehdejší násilné podmanění města se do české historie zapsalo neblaze. Oblastní muzeum v Chomutově připomene toto výročí výstavami a akcemi, jejichž ústředními tématy jsou kromě samotné osudné události také život a umění ve středověku.

Detail

12.12.2020 - 31.07.2021

Plakát

50 LET CHOMUTOVSKÝCH BÍLÝCH ANDĚLŮ

Střední zdravotnická škola v Chomutově slaví letos 50 let od svého založení. U příležitosti tohoto významného jubilea Oblastní muzeum v Chomutově ve spolupráci s oslavující školou připravilo výstavu 50 let chomutovských bílých andělů. Výstava představí nejen samotnou školu, ale bude se věnovat také historickému vývoji zdravotnictví a ošetřovatelství ve světě i v chomutovském regionu. Pro školy a rodiny s dětmi jsou připraveny celkem tři atraktivní doprovodné programy na téma zdraví a lidské tělo. V této nelehké době je výstava zároveň i poděkováním všem, kdo působí ve zdravotnictví a pomáhají všem potřebným. Výstava bvyla otevřena uzavřenou vernisáží dne 12. prosince 2020 v hlavní budově muzea na Palackého 86. A pokud se nic nezmění, bude možné ji navštívit v běžné otvírací době muzea. Aktuální informace k výstavě a dalším muzejním záležitostem sledujte na našich facebookových a webových stránkách. Výstava byla podpořena z projektu regionální historie 2020 Magistrátu města Chomutova.

Detail