Obsah

Zveřejňování fotografií z akcí

Dle § 84 obč. zák. lze zachytit podobu člověka, ze které lze určit jeho totožnost, jen s jeho souhlasem. Dle § 89 obč. zák. jsou povoleny určité výjimky, které je však třeba vykládat ve spojení s celou úpravou o podobiznách a soukromí v §§ 84 – 90 obč. zák. V § 89 je mimo jiné řečeno, že „Podobizna nebo zvukový či obrazový záznam se mohou bez svolení člověka také pořídit nebo použít přiměřeným způsobem též k vědeckému nebo uměleckému účelu a pro tiskové, rozhlasové, televizní nebo obdobné zpravodajství“.

 

Osoba účastnící se akce Oblastního muzea v Chomutově, p.o. (dále je „instituce“) bere na vědomí a svou účastní výslovně souhlasí s tím, aby pořadatel bezplatně pořizoval zvukový a obrazový záznam akce, včetně podobizen účastníků a souhlasí se zveřejněním takových záznamů na internetových stránkách, nástěnkách v objektech instituce, v médiích a  propagačních materiálech za účelem informování o akci a prezentace činnosti instituce. Dále účastník bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, aby pořadatel stejným způsobem a rozsahu zveřejnil výsledky případně pořádané soutěže s uvedením pořadí účastníků, včetně jejich jména a případně věku. Informace o ochraně osobních údajů a Vašich právech jsou popsány na našich webových stránkách (kontakty/gdpr/).

Svůj souhlas máte právo kdykoli odvolat (viz kontakty/gdpr/ - Zásady pro zpracování a ochranu osobních údajů).