Obsah

Pracovníci

Ředitelka:

Mgr. Markéta Prontekerová

reditel@muzeumchomutov.cz

+420 737 484 585

+420 474 651 253

 

Vedoucí archeologického oddělení, kurátorka

PhDr. Lenka Ondráčková 
ondrackova@muzeumchomutov.cz

+420 474 651 251 l.128

 

Vedoucí přírodovědného oddělení, kurátor

Ing. Čestmír Ondráček 
ondracek@muzeumchomutov.cz

+420 474 651 251 l.127

 

 

 

Vedoucí historického oddělení, kurátor, zástupce ředitele

Mgr. Jiří Kopica 
kopica@muzeumchomutov.cz

+420 474 651 251 l.133

 

Kurátor HO

Mgr. Pavel Simet  
simet@muzeumchomutov.cz

+420 474 651 251 l. 133

Kurátor HO

Michal Bečvář  
becvar@muzeumchomutov.cz

+420 474 651 252

Kurátor HO

Mgr. Jan Hirsch
hirsch@muzeumchomutov.cz

+420 474 651 251 l.134

 

Vedoucí oddělení pro umění a řemesla, kurátorka

Mgr. Milena Bílková, Th.D.
bilkova@muzeumchomutov.cz

+420 474 651 570

 

Kurátorka OUaŘ

Mgr. Renáta Klucová 
klucova@muzeumchomutov.cz

+420 474 651 570

Kurátor OUaŘ, konzervátor, výstavář

Radek Zozulák 
zozulak@muzeumchomutov.cz

+420 474 651 251 l.131

OUaŘ - Kurátorka, edukátorka v kultuře, průvodkyně

Miroslava Brůnová, DiS.
brunova@muzeumchomutov.cz

+420 474 651 251 l.125

OUaŘ - Muzejní pedagožka, průvodkyně

Štěpánka Dokonalová 
dokonalova@muzeumchomutov.cz

+420 474 651 251 l.122

OUaŘ - Edukátorka v kultuře

Bc. Xenie Janečková
janeckova@muzeumchomutov.cz

+420 474 651 570

OUaŘ - Průvodce

Martin Hajný 
hajny@muzeumchomutov.cz

+420 474 651 251 l.122

 

 

Vedoucí technicko-správního oddělení, ekonomka

Věra Karvánková 
ekonom@muzeumchomutov.cz

+420 474 651 251

Kurátor TSO, fotograf

Hugo Sedláček 
sedlacek@muzeumchomutov.cz

+420 474 651 251 l.126

Kurátorka TSO, knihovnice

Romana Lichtenberková 
knihovna@muzeumchomutov.cz

+420 474 651 251 l.134

TSO - Dokumentátorka, sekretářka

Yveta Zemková 
sekretariat@muzeumchomutov.cz

+420 474 651 251

 

Průvodci radnice

radnice@muzeumchomutov.cz

+420 474 651 570