Obsah

Pracovníci

Ředitelka:

Mgr. Markéta Prontekerová

reditel@muzeumchomutov.cz

+420 737 484 585

Oddělení umělecko-historické

Zástupkyně ředitelky, vedoucí

Mgr. Renáta Klucová 
klucova@muzeumchomutov.cz

+420 474 651 570

Kurátorka

Mgr. Milena Bílková, Th.D.
bilkova@muzeumchomutov.cz

+420 474 651 570

Kurátor, konzervátor, výstavář

Radek Zozulák 
zozulak@muzeumchomutov.cz

+420 474 651 251 l.131

Kurátorka, edukátorka v kultuře, průvodkyně

Miroslava Brůnová, DiS.
brunova@muzeumchomutov.cz

+420 474 651 251 l.125

Muzejní pedagožka, průvodkyně

Štěpánka Dokonalová 
dokonalova@muzeumchomutov.cz

+420 474 651 251 l.122

Edukátorka v kultuře

Veronika Budilová

budilova@muzeumchomutov.cz

+420 474 651 570

Průvodce hlavní budova

Martin Hajný 
hajny@muzeumchomutov.cz

+420 474 651 251 l.122

Průvodci radnice

radnice@muzeumchomutov.cz

+420 474 651 570

Oddělení historické

Vedoucí, kurátor

Mgr. Jiří Kopica 
kopica@muzeumchomutov.cz

+420 474 651 251 l.133

Kurátor

Mgr. Pavel Simet  
simet@muzeumchomutov.cz

+420 474 651 251 l. 133

Kurátor

Michal Bečvář  
becvar@muzeumchomutov.cz

+420 474 651 251

Kurátor

Mgr. Jan Hirsch
hirsch@muzeumchomutov.cz

+420 474 651 251 l.134

Archeologické pracoviště

Kurátorka

PhDr. Lenka Ondráčková 
ondrackova@muzeumchomutov.cz

+420 474 651 251 l.128

Přírodovědné pracoviště

Kurátor

Ing. Čestmír Ondráček 
ondracek@muzeumchomutov.cz

+420 474 651 251 l.127

Oddělení ekonomicko-správní

Vedoucí, ekonomka

Věra Karvánková 
ekonom@muzeumchomutov.cz

+420 474 651 251

Sekretariát

sekretariat@muzeumchomutov.cz

+420 474 651 251

Dokumentátorka, sekretářka

Bc. Zuzana Chaloupková

chaloupkova@muzeumchomutov.cz

Pracovnice vztahů k veřejnosti, sekretářka

Bc. Markéta Houdková

houdkova@muzeumchomutov.cz

Kurátorka, knihovnice

Romana Lichtenberková 
knihovna@muzeumchomutov.cz

+420 474 651 251 l.134

Kurátor, fotograf

Hugo Sedláček 
sedlacek@muzeumchomutov.cz

+420 474 651 251 l.126