Obsah

Pracovníci

Ředitelka:

Mgr. Markéta Prontekerová

reditel@muzeumchomutov.cz

737 484 585

Oddělení umělecko-historické

Zástupkyně ředitelky, vedoucí

Mgr. Renáta Klucová 
klucova@muzeumchomutov.cz

775 871 636 

 

Kurátorka

Mgr. Milena Bílková, Th.D.
bilkova@muzeumchomutov.cz

775 871 637 

 

Kurátor, konzervátor, výstavář

Radek Zozulák 
zozulak@muzeumchomutov.cz

775 871 014

 

Kurátorka, edukátorka v kultuře, průvodkyně

Miroslava Brůnová, DiS.
brunova@muzeumchomutov.cz

775 872 093 

 

Edukátorka v kultuře

Mgr. Jarmila Šebková

sebkova@muzeumchomutov.cz

775 870 974

 

Edukátorka v kultuře

Mgr. Lucie Řeháková

rehakova@muzeumchomutov.cz

777 489 816 

 

Muzejní pedagožka, průvodkyně

Štěpánka Dokonalová 
dokonalova@muzeumchomutov.cz

775 870 935

 

Oddělení historické

Vedoucí, kurátor

Mgr. Jiří Kopica 
kopica@muzeumchomutov.cz

775 871 013 

 

Kurátor

Mgr. Pavel Simet  
simet@muzeumchomutov.cz

775 871 688

Kurátor

Michal Bečvář  
becvar@muzeumchomutov.cz

775 870 975

 

Kurátor

Mgr. Jan Hirsch
hirsch@muzeumchomutov.cz

775 872 267

 

Archeologické pracoviště

Kurátorka

PhDr. Lenka Ondráčková 
ondrackova@muzeumchomutov.cz

775 871 639

 

Přírodovědné pracoviště

Kurátor

Ing. Čestmír Ondráček 
ondracek@muzeumchomutov.cz

775 871 638 

 

Oddělení ekonomicko-správní

Vedoucí, ekonomka

Věra Karvánková 
ekonom@muzeumchomutov.cz

775 870 753

Referentka
Ludmila Malá
mala@muzeumchomutov.cz
777 489 817

Sekretariát

sekretariat@muzeumchomutov.cz

474 651 251

 

Dokumentátorka, sekretářka

Bc. Zuzana Formánková

formankova@muzeumchomutov.cz

775 871 689

 

Pracovnice vztahů k veřejnosti, sekretářka

Mgr. Inka Janouškovcová

janouskovcova@muzeumchomutov.cz

775 870 668

 

Kurátorka, knihovnice

Romana Lichtenberková 
knihovna@muzeumchomutov.cz

775 870 669 
 

Průvodce hlavní budova

775 870 934

dokonalova@muzeumchomutov.cz

 

Průvodci radnice                            

775 870 754

474 651 570

radnice@muzeumchomutov.cz