Obsah

ZAHRADA ZELENÁ

Publikace "ZAHRADA ZELENÁ" byla realizována za finanční podpory statutárního města Chomutova.

Na jaře roku 2017 město Chomutov přiznalo Oblastnímu muzeu v Chomutově grantovou částku na vypracování dokumentace městských hřbitovů z hlediska kulturně historického obsahu a pohledu výtvarného. Zpracování dokumentace by se mělo podílet na poznání významných osobností a regionální historie. Zároveň by zpráva formou publikace pod projektovým názvem Zahrada zelená měla posloužit ke stanovení míry památkové ochrany významných hrobů a obohatit turistické cíle v rámci cestovního ruchu. Během průzkumu tým muzea objevil na městském hřbitově dosud neznámé místo odpočinku profesora Viléma Sallače (1852–1927), dodnes uznávaného zoologa a odborníka v myslivosti. Zároveň tým potvrdil, že dosud nebyl zničen hrob prezidenta Spolku pro průmysl pivovarnický v království Českém Josefa Knoblocha (1823–1914) na hornoveském hřbitově. Za historicky a výtvarně významné hroby učitelů, podnikatelů, vojáků a osobností kulturního a společenského života Chomutova na obou hřbitovech označil tým celkem zhruba třicet. Další bádání v této oblasti bude i nadále pokračovat.

 

Knihu v eletronické podobě naleznete na:

https://issuu.com/vaclavchlouba9/docs/zahrada-brozura-a5-1802-uprava

 

Plánky naleznete zde:

Mapa 1

Mapa 2

Mapa 3