Obsah

Informace o provozu podatelny a přijímání dokumentů

Oblastní muzeum v Chomutově,

příspěvková organizace

Palackého 86

430 01  Chomutov

IČO: 00360571

 

Zřizovatel:

Ústecký kraj

Velká Hradební 3118/48

400 02 Ústí nad Labem

 

Bankovní spojení 19837441/0100

 

Identifikátor datové schránky: cg7k6ua

 

Elektronická adresa podatelny: sekretariat@muzeumchomutov.cz

Tel. sekretariát: +420 474 651 251, +420 775 870 688, +420 775 871 689

Úřední hodiny podatelny: Po – Pá: 8.00 – 14.00

Podatelna

Podatelna Oblastního muzea v Chomutově, p. o. (dále jen OM) přijímá osobní a poštovní listovní podání. V případě, že doručený dokument v listinné podobě je neúplný nebo nečitelný (poškozený) a je možné určit odesílatele dokumentu a jeho kontaktní údaje, bude odesílatel o zjištěné vadě vyrozuměn a bude stanoven další postup pro její odstranění. Nepodaří-li se vadu odstranit nebo není-li možné určit odesílatele dokumentu a jeho kontaktní údaje, poškozený dokument OM dále nezpracovává.

Dokument v digitální podobě lze doručit:

  • prostřednictvím informačního systému datových schránek – maximální velikost jedné datové zprávy je 20 MB
  • zasláním e-mailové zprávy na elektronickou adresu podatelny – maximální velikost jedné datové zprávy je 10 MB
  • na přenosném technickém nosiči dat

Požadavky na podání dokumentů v digitální podobě:

  • jednou zprávou zasílejte pouze jedno podání, pokud je součástí jednoho podání více elektronických dokumentů, musí být zřejmé, který dokument je vlastním podáním, a které dokumenty jsou jeho elektronickými přílohami
  • dokumenty v digitální podobě jsou přijímány v následujících formátech:
  • PDF (verze 1.7 a vyšší)
  • PDF/A (ISO 19005)
  • DOC/DOCX
  • JPG/JPEG/JFIF (ISO/IEC 10918)
  • přípustným přenosným technickým nosičem dat je CD, DVD nebo USB flash disk, který se vrací pouze na výslovnou žádost uplatněnou při jeho podání na podatelně

Postup v případě zjištění závad u přijatého podání:

Pokud dokument v digitální podobě vč. datové zprávy, v níž je obsažen, je neúplný, nelze jej zobrazit (není čitelný), obsahuje škodlivý kód (chybný datový formát nebo počítačový program, který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému nebo na informacích zpracovávaných OM, není v datovém formátu nebo není uložen na přenosném technickém nosiči dat, na kterém OM přijímá dokumenty v digitální podobě, bude o této skutečnosti odesílatel, pokud je znám, vyrozuměn a bude stanoven postup pro odstranění vady dokumentu. Není-li OM schopno určit odesílatele nebo nepodaří-li se OM ve spolupráci s odesílatelem vadu doručeného dokumentu odstranit, OM dále dokument nezpracovává.