Obsah

ROZPOČET A STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED

ROZPOČET NA ROK 2019

Schváleno Radou Ústeckého kraje usnesením č. 024/53R/2018 dne 21.11. 2018.

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU V LETECH 2020 - 2021

Schváleno Radou Ústeckého kraje usnesením č. 024/53R/2018 dne 21.11. 2018.

ROZPOČET NA ROK 2020

Schváleno Radou Ústeckého kraje usnesením č. 019/82R/2019 ze dne 20.11.2019.

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU V LETECH 2021 - 2022

Schváleno Radou Ústeckého kraje usnesením č. 019/82R/2019 ze dne 20.11.2019.

ROZPOČET NA ROK 2021 A STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU V LETECH 2022-2023

Na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 037/2Z/2020 ze dne 16. 12. 2020 byla stanovena pravidla rozpočtového provizoria na období I. čtvrtletí 2021.