Inhalt

ÚVOD

První zmínka o chomutovském muzeu se datuje k roku 1851, kdy „...vrchní učitel Anton Hübel věnoval obci svou sbírku mincí pro podporu vzdělání na gymnáziu a jako příspěvek k založení muzea a zdejší občan pan Johann Schiefer cennou sbírku minerálů ke stejnému účelu...“ Ovšem ještě šedesát let trvalo, než se město začalo touto myšlenkou zabývat vážně.  Zasedání obecního výboru z 25. února 1911 se usneslo „se šlechetnou jednomyslností“ na založení, podpoře a vybavení Městského muzea pro chomutovský a šebestiánský okres a Muzejní společnosti Chomutov a ustavilo společný obecní a muzejní správní výbor.