Obsah

REDAKČNÍ RADA

Složení

Mgr. Milena Bílková, Th.D.; Mgr. Renáta Klucová; Mgr. Jiří Kopica; Romana Lichtenberková; Ing. Čestmír Ondráček; PhDr. Lenka Ondráčková; Mgr. Markéta Prontekerová

 

Vedoucí a výkonná redaktorka

Mgr. Milena Bílková, Th.D.

 

Jazykový redaktor

Michal Bečvář