Obsah

REDAKČNÍ RADA

Složení

Mgr. Markéta Prontekerová; PhDr. Lenka Ondráčková; Ing. Čestmír Ondráček; Mgr. Jiří Kopica;

Mgr. Milena Bílková, Th.D.; Romana Lichtenberková 

 

Odpovědný redaktor

Mgr. Milena Bílková, Th.D.