Obsah

KURÁTOŘI:

Mgr. Renáta Klucová

Mgr. Milena Bílková, Th.D. - podsbírky Lapidárium, Staré tisky, Porcelán, Sklo

Radek Zozulák – podsbírky Obrazy, Plastiky, Miniatury

Miroslava Brůnová, DiS. – podsbírky Textil, Posamenty

Romana Lichtenberková – podsbírky Písemnosti a tisky, Místní tisky, Místní tisky a časopisy

 

   Kurátoři Umělecko-historického oddělení spravují celkem 12 sbírek uměleckého, historického a umělecko-historického charakteru.

   Umělecko-historické oddělení má více činností. Hlavní z nich je správa sbírkových fondů, jejich ochrana a péče o ně, jako i dokumentace, odborné studium a prezentace široké veřejnosti v rámci stálých expozic i krátkodobých výstav. Oddělení se také stará o zápůjčky sbírkových předmětů jiným institucím. Úkolem oddělení je rovněž akvizice dalších sbírkových předmětů a snaha vytvořit pro ně optimální depozitní i výstavní podmínky. Pracovníci oddělení také organizují některé kulturní akce muzea, především každoroční Muzejní noc a kulturní doprovod vánočních výstav.

   Některé sbírky, náležející do Umělecko-historického oddělení, je možné částečně shlédnout v rámci stálých expozic. V muzejních prostorech na radnici je vystavena gotická a renesanční část sbírky Výtvarné umění v rámci stálé expozice Všemu světu na útěchu - sochařství a malířství na Chomutovsku a Kadaňsku 1350 - 1590, otevřené v roce 2013, a dále je zde prezentována většinová část sbírky Lapidárium ve stálé expozici Lapidárium na Mnišském dvorku a v kostele sv. Kateřiny. V areálu Oblastního muzea v Chomutově na Palackého ulici je dále možné shlédnout část sbírky Nábytek a výběrové ukázky ze sbírky Etnografie či některé depozitární kusy sbírek Plastiky a Obrazy je možné spatřit rovněž v dlouhodobé expozici Svět Krušných hor, která se veřejnosti otevřela v lednu roku 2011.

.