Obsah

Na základě SMĚRNICE S-09/2018 - Pravidla pro zadávání veřejných zakázek Ústeckým krajem a jím zřizovanými příspěvkovými organizacemi (vydané Krajským úřadem Ústeckého kraje, JID: 198060/2018/KÚÚK, Číslo jednací: 37/RKU/2018)

Dle Čl. 6

6.1 e) Za kraj odbor investiční, za p. o. ředitelé těchto organizací zajistí na webu zadavatele zveřejnění informace o tom, že všechny veřejné zakázky s předpokládanou hodnotou vyšší než 250 tis. Kč jsou zveřejněny na profilu zadavatele. Současně bude na webových stránkách zveřejněn prolink na profil zadavatele.

Zveřejňujeme prolink, kde jsou uvedeny všechny zakázky Oblastního muzea v Chomutově v hodnotě vyšší než 250.000,- Kč.

https://www.tenderarena.cz/profil/detail.jsf?identifikator=muzeumcv