Obsah

Památky, příroda, život - "PPŽ"

Pokyny pro autory

PPŽ přehled článků 2004 až 2017

PPŽ 50/2018

PPŽ 51/2019

PPŽ 52/2020 (11.02 MB)

PPŽ 53/2021 (13.87 MB)

PPŽ 54/2022 (8.87 MB)

Seznam PPŽ v prodeji (10.43 kB)

 

Časopis Oblastního muzea v Chomutově „Památky, příroda, život“ se může pochlubit více než padesátiletou historií. Jeho kořeny sahají do let 1963 a 1964, kdy byl vydáván s podtitulem „Zpravodaj Vlastivědného muzea v Chomutově“. Po pauze ve vydávání začal pravidelně vycházet od roku 1969 a nesl podtitul „Vlastivědný čtvrtletník Chomutovska“.

Od samého počátku bylo cílem časopisu publikování odborných i populárně-naučných článků a zpráv, věnovaných zejména regionu Chomutovska a Kadaňska. Texty odborníků i nadšených amatérů sloužily a slouží k poučení čtenářů o nových objevech, zjištěních a zajímavostech v přírodovědných oborech, v archeologii, historii nebo dějinách umění. Regionální bádání je díky práci s prameny, dobré znalosti širších souvislostí i úzce vymezeným tématům velmi přínosné i v celostátním kontextu. A na Chomutovsku má skutečně velkou tradici.

V roce 2018 časopis oslavil půlstoletí své nepřetržité existence. Při této příležitosti získal novou podobu. Především se od roku 2018 mění jeho periodicita. Namísto čtyř čísel za rok vychází jednou ročně, co do rozsahu není však ročenka oproti čtvrtletníku ochuzena. Pro zahraniční čtenáře jsou za články zařazena také resumé v němčině. Kvalitu příspěvků zaručuje redakční rada, kterou tvoří odborní pracovníci Oblastního muzea v Chomutově. Velká péče je věnována také grafickému zpracování publikace, které je vkusné a moderní, ale také čtenářsky vstřícné a přehledné.

Časopis se těší pozornosti milovníků přírody, historie i památek. Je také vhodným zdrojem informací pro místní učitele a studenty. Vydáváním časopisu vyjadřujeme naše přání, aby poznání bohaté historie, kultury i přírody místa, kde žijeme, vedlo ke zvýšené ochraně těchto hodnot i k většímu patriotismu.

Muzeum nabízí:

  • prodej aktuálního vydání časopisu „Památky, příroda, život“ – od roku 2018 vychází jako ročenka, prodejní cena 160 Kč
  • předplatné muzejního časopisu (ekonom@muzeumchomutov.cz)
  • výhodný prodej starších čísel časopisu počínaje rokem 1973; od ročníku 1990 prozatím v prodeji téměř všechna čísla (do vyčerpání zásob) 
  • objednávky nebo přímý odběr lze vyřídit osobně, telefonicky na čísle 474 651 251 nebo na emailu (Štěpánka Dokonalová dokonalova@muzeumchomutov.cz)
  • bibliografie článků vydaných do roku 2015 k dispozici v muzejní knihovně na emailu (Romana Lichtenberková - knihovna@muzeumchomutov.cz)