Obsah

Ekonomicko-správní oddělení

Věra Karvánková – ekonomka, vedoucí oddělení

Ludmila Malá – referentka

Bc. Zuzana Formánková – dokumentátorka, sekretářka

Bc. Markéta Havlíčková – pracovnice vztahů k veřejnosti, sekretářka (rodičvská dovolená)

Mgr. Inka Janouškovcová – pracovnice vztahů k veřejnosti, sekretářka

Romana Lichtenberková – kurátorka, knihovnice

 

 

Ekonomicko-správní oddělení zajišťuje komplexní výkon veškeré personální agendy. Vede komplexní pracovněprávní administrativu, spravuje evidenci a nároky v oblasti dovolených, rozvržení pracovní doby, docházky, zpracování účetních dokladů (přijatých i vydaných), vedení a provoz pokladny, účtování cestovních příkazů, výdej stravenek a také účtování a evidenci pořízeného majetku. Oddělení dále zabezpečuje zadávání a evidenci veřejných zakázek, vyřizování žádostí dle zákona č. 106/1999 Zákon o svobodném přístupu k informacím, evidenci sbírkových předmětů, dále vyřizuje dotace, vede evidenci smluv a spisovou službu. Obstarává běžnou, systémovou a preventivní údržbu budov a technických zařízení včetně revizí a odečtu poměrových měřidel pro účely vyúčtování služeb. Spravuje webové a facebookové stránky muzea, pořizuje fotodokumentaci města, jeho okolí a významných událostí pro účely propagace a zajištění archivních fotografií. Vede Veřejně přístupnou knihovnu se specializovaným knihovním fondem.