Obsah

Vydané publikace v edici Materiály a studie

Účelové známky okresu Chomutov (Chomutovska a Kadaňska). II. Štítky na turistické hole okresu Chomutov / Marek Cajthaml, Jan Micka.  Oblastní muzeum v Chomutově 2017. 106 s., ilustrace (převážně barevné). ISBN 978-80-87898-15-4.

Publikace představuje 112 regionálních účelových ražeb. K jejich objevům došlo v muzejních a soukromých sbírkách. Štítky na turistické hole mají charakter pamětních ražeb a se zde zveřejněnými účelovými známkami je pojí nejen společný regionální původ, ale také někteří jejich výrobci. V katalogu jsou největším počtem zastoupené chmelové známky.

                                                                                                       120,- Kč

Účelové známky okresu Chomutov (Chomutovska a Kadaňska) / Marek Cajthaml.  Oblastní muzeum v Chomutově 2004. 106 s.                                         Soupis 52 účelových ražeb užívaných v chomutovském okrese. Katalogová část je rozdělena na dvě části podle příslušnosti obcí k územně správním celkům ustanoveným k 1. lednu 2003. V první jsou ražby z lokalit správního obvodu obce s rozšířenou působností Chomutov, zahrnující bývalý politický okres Chomutov, do jehož obvodu patřily do roku 1960 i Ervěnice. Ve druhé části jsou známky obcí náležících do správního obvodu obce s rozšířenou působností Kadaň, který zahrnuje lokality bývalého politického okresu Kadaň, Přísečnice a části někdejších politických okresů Žatec a Podbořany,

120,- Kč

Lichenoflóra přírodní památky Kokrháč. Středoškolská odborná činnost 26. ročník. 08 Ochrana a tvorba životního prostředí / Daniel Hisem. Oblastní muzeum v Chomutově 2005. 40 s.                                                                        Téma lišejníků zpracované studentem gymnázia v Kadani formou středoškolské odborné činnosti. Za lokalitu byla zvolena přírodní památka Kokrháč v Krušných horách. Hlavním předmětem práce je zmapování počtu druhů lišejníků a výskyt těchto druhů v závislosti na abiotických podmínkách (ve vzdálenosti 4 km se nacházejí dvě elektrárny). Na závěr práce je pojednání o formálních záležitostech týkajících se správy přírodní památky Kokrháč.

57,- Kč 

Zaniklá železniční trať Křimov-Reitzenhain / Jan Kadlec. Oblastní muzeum v Chomutově 2005. 44 s.                                                                             Z obsahu: příprava stavby - historické údaje, popis, technické vybavení a provoz na trati, zrušení a snesení tratě.

100,- Kč 

Kostel svaté Kateřiny v Chomutově / Renáta Gubíková. Oblastní muzeum v Chomutově 2007. 72 s., 55 čb. obr.                                                                      Z obsahu: historický vývoj stavby, popis kostela a stavební vývoj.

80,- Kč

Ignác Jan Ehrenwerth. Zakladatel první rakouské lesnické školy v Blatně u Chomutova / Jiří Šafránek. Oblastní muzeum v Chomutově 2008. 56 s.                    Z obsahu: Osobnost I. J. Ehrenwertha, vývoj krušnohorských lesů,  lovecký zámek v Blatně, osobnosti lesnictví, červenohrádecké obory.

Rozebr.

Vzpomínky z mého života / František Tomšík. Oblastní muzeum v Chomutově 2010. 133 s. ISBN 978-80-904342-2-6.                                                              Nedokončené vzpomínky jirkovského a údlického faráře P. Františka Tomšíka (24.1. 1921-29.1. 2005).

                                                                                                        Rozebr.

Zdokumentování důlního díla u obce Želina na Kadaňsku / Jan Kulhánek.  Oblastní muzeum v Chomutově 2013. -- 47 s. ISBN 978-80-904342-8-8.               Práce se věnuje zdokumentování současného stavu důlního díla u obce Želina. Popisuje geografickou stavbu a mineralogické a petrografické složení díla. Uvádí možné historické důvody budování díla a jeho nynější popis stability.

60,- Kč

                                                                                                                             

Zářící minulost. Sověty ovládaná těžba uranu v sasko-českém Krušnohoří po druhé světové válce / Strahlende Vergangenheit. Uspořádal Stanislav Děd. Oblastní muzeum v Chomutově 2005. 52, 56 s., fot. Text česky a německy.

Sborník příspěvků z česko-německého semináře, konaného při příležitosti výstavy Zářící minulost v Oblastním muzeu v Chomutově 31.3. 2005.

                                                                                                      Rozebr.