Obsah

NEJ CHOMUTOVSKA - TO NEJZAJÍMAVĚJŠÍ Z OBCÍ NAŠEHO REGIONU

Typ: ostatní
Výstava panelů v kostele sv. Kateřiny Rádi bychom Vám online zprostředkovali zajímavou výstavu, která je momentálně instalována v kostele sv. Kateřiny, jenž je samozřejmě nyní pro veřejnost uzavřen. Pojďte se s námi nyní dozvědět mnoho zajímavostí a poznat, jak krásný je náš region!

DSO logoVážení návštěvníci, otevíráme pro Vás malou „ochutnávku“ toho, co lze objevit v obcích a městech Chomutovska. Velkoplošné panely, vytvořené Dobrovolným svazkem obcí Chomutovsko (DSO Chomutovsko), zajímavými otázkami upozorňují na přírodní i historické unikáty v našem okolí.                                                                                                                                                                                                             Zkrácenou verzi těchto panelů si můžete prohlédnout přímo zde, ale pokud Vás  sluníčko vyláká ven,  najdete tyto panely přímo v jednotlivých obcích. Orientaci Vám usnadní mapa s vyznačenými body, zobrazená vždy na každém z panelů. 

Všechny prezentované fotografie si můžete zvětšit v galerii zcela dole pod poslední obcí. Autoři fotografií jsou uvedeni na samotných panelech.

BÍLENCE 

znak Bílence              Infopanel Bílence náhledInfopanel Bílence                              

Co symbolizuje dýka ve znaku obce?

Podobnou nebo stejnou koželužskou dýkou byl zaživa stažen z kůže sv. Bartoloměj, jemuž je zasvěcen zdejší kostel stojící na návsi v obci Bílence.

Kostel sv. Bartoloměje

Římskokatolický kostel  v blízkosti budovy obecního úřadu je zasvěcen svatému Bartoloměji, který zemřel mučednickou smrtí, když byl odsouzen k tzv. perskému trestu smrti, tedy k stažení kůže zaživa. K odřezávání kůže přitom byly použity nejen koželužské nože všeho druhu, ale také ostré střepy z mušlí.    

Bílence kostel sv. Bartoloměje

 

Kostel sv. Jakuba Staršího

Ve Škrli, jiné části obce Bílence, stojí nad údolím řeky Chomutovky další římskokatolický kostel. Je stejně jako samotná ves poprvé zmiňován v roce 1341, kdy král Jan Lucemburský udělil vsi městská práva. Kostel sloužil i jako obecní pevnost, byl součástí okruhu, který kolem Chomutova vytvářely další opevněné kostely v Jirkově, Strupčicích, Údlicích, Spořicích a Křimově. Dodnes se v prvním patře kostela dochovaly drobné obdélné střílny.

Škrle kostel sv. Jakuba

__________________________________________________________________________________________________________________

BLATNO

   znak Blatno                Infopanel Blatno náhledInfopanel Blatno

Co symbolizuje zlatý meč s osmi plameny ve znaku obce?

Meč ve znaku obce symbolizuje atribut sv. Michaela, jemuž je zasvěcen blatenský kostel. Meč má kolem sebe osm plamenů, což představuje osm obcí a osad, které jsou s obcí Blatno sloučené.

Obec Blatno

Obec Blatno leží na staré obchodní cestě spojující Freiberg v Sasku s Chomutovem. Sklepy nynější budovy obecního úřadu dokládají existenci hradu – komendy řádu Německých rytířů již z konce 13. století. Víte, že právě tady, v obci Blatno, založil v roce 1773 lesmistr panství Červený Hrádek Johann Ignaz Ehrenwerth, první soukromou mistrovskou lesnickou školu v Rakousko-Uhersku?

Vodní nádrž Kamenička 

O výstavbě přehradní nádrže na potoce Kamenička bylo rozhodnuto na konci 19. století. Bezprostřední příčinou jejího vzniku byl nedostatek kvalitní pitné vody v Chomutově.

Ve stejné době byla budována 1.200 metrů dlouhá „Dietrova štola“ překonávající výškový rozdíl 95 metrů. Ta měla za úkol, zejména v dobách tání sněhu nebo silných dešťů odvádět mimo přehradu vodu z rašelinišť, příliš nasycenou látkami vznikajícími při rozkladu rostlinných zbytků.

Kamenička ve výstavbě     Kamenička současná    

__________________________________________________________________________________________________________________

BOLEBOŘ

Boleboř znak          Infopanel Boleboř náhled Infopanel Boleboř

Co symbolizuje zelené návrší ve znaku obce?

Zelené návrší charakterizuje polohu obce v prostředí Krušných hor. V dávných dobách vedla přes Boleboř stará obchodní cesta z Míšně do Prahy a při ní existovalo v místech za kostelem strážní hradiště. Na místě původního kostela sv. Mikuláše dnes stojí kaple vybudovaná v 90. letech minulého století díky sponzorské pomoci bývalých německých obyvatel.

Boleboř

 

Gotfridi villa

První zmínku o obci nalezneme v soupisech papežského desátku v kadaňském děkanátu. V zápisu z roku 1352 čteme jméno obce jako „Gotfridi villa“. České jméno obce Boleboř, resp. Bolebor bylo dle některých historiků nejprve označováno jako Boleborův les a pak přeneseno na obec, do znaku obce jako dvě větvičky smrku.

Kočičí skála

Z vrcholku Kočičí skály (Katzestein), vyčnívající z úbočí cesty spojující Pyšnou, Boleboř, Svahovou a Horu sv. Kateřiny je skvělý rozhled do údolí říčky Lužec, na protilehlé svahy Krušných hor, oblast Chomutovska a Doupovské hory. Skálu tvoří ortorula vzniklá přeměnou z vyvřelých, více než 500 milionů let starých hornin.

Boleboř Kočičí skála

 

Helenčiny vodopády

Zhruba 40 m od cyklostezky mezi Svahovou a „Sluneční cestou“, na červené turistické značce, najdete na Nivském potoce tzv. „Helenčiny vodopády“. Čtyřmetrový vodopád, pod nímž jsou ještě další dva nižší stupně, nabízí zajímavou podívanou zejména za jarního tání.

Boleboř Helenčiny vodopády

__________________________________________________________________________________________________________________

HRUŠOVANY

Hrušovany znak        Infopanel Hrušovany náhledInfopanel Hrušovany           

Co se odehrálo v Hrušovanech během napoleonských válek?

Za napoleonských válek se celá Evropa proměnila v jedno velké bojiště. Hrušovany sice žádnou šarvátku nebo bitvu nespatřily, ale… Psal se 20. srpen roku 1813, když na zdejší faře přenocoval, ruský car Alexandr I. Táhl tudy se svou armádou k Lipsku, kde se pak rozpoutala rozhodující a největší bitva napoleonských válek. Dnes byste v Hrušovanech památnou budovu fary hledali marně, neboť byla v roce 1966 stržena. Pokud se však zastavíte na malé občerstvení ve zdejší hospodě na návsi, ocitnete se přibližně v týchž místech, kde si slavný ruský car „dával dvacet“.

Hrušovany od slova hruška?

Mnozí by odhadovali, že název obce Hrušovany je odvozen od místa, kde rostly hrušky. Jenže hrušky jsou spíše kulturní dřevina, která běžně divoce nerostla. Slovo hruška je odvozené od německého slova Grus, což je výraz pro písek, krupici, zkrátka věci s podobnou strukturou. Poblíž Hrušovan se pískovna skutečně nachází. Takže Hrušovany je pravděpodobně odvozeno od charakteristiky přírodního podloží.

Obec Hrušovany

V mapách ze 70. let 18. století byste nalezli na území obce rozlehlý zámecký dvůr se zámeckou budovou i kostel sv. Bartoloměje s půlkruhovou baštou. V silných stěnách kostelní věže byly proraženy střílny. Tento detail nám ukazuje skutečnost, že šlo o další z opevněných kostelů na Chomutovsku. Kostel, zámek ani faru však dnes již nenajdete, byly zbořeny v 70. letech minulého století, kdy v obci žilo pouhých 166 obyvatel. Od roku 1992 nastal obrat, obec velmi dobře prosperuje a dnes zde žije více než 500 obyvatel.

Hrušovany

__________________________________________________________________________________________________________________

HRUŠOVANY - LAŽANY

Hřušovany - Lažany znak        Infopanel Hrušovany - Lažany náhledInfopanel Hrušovany - Lažany

Víte, co je to bronzový depot?

Bronzový depot je soubor předmětů z mladší doby bronzové. Většinou se jedná o malý nebo větší poklad, zbraně, šperky, nástroje nebo mince, které ve své době představovaly značné jmění.  Důvodem k uložení vzácných předmětů do země byly především neklidné poměry, válečné nebo jiné nebezpečí. 

Lažanský poklad

Nález lažanského bronzového depotu z mladší doby bronzové v lokalitě „U křížku“ byl v roce 1907 velkou senzací. Obsahoval 739 kusů bronzových předmětů – jehlic, srpů a náramků a mnoho dalších předmětů o celkové váze 42 kg a dodnes je jedním z největších bronzových depotů v Čechách. Více než 3.000 let staré předměty si můžete prohlédnout v Regionálním muzeu v Teplicích.

Lažany bronzový depot

 

Cyklostezka a in-line dráha

Tradičně zemědělská obec Hrušovany má tři části: Hrušovany, Lažany a Vysočany. Právě na poli mezi obcí Hrušovany a Lažany byl bronzový poklad objeven. Pokud vyzkoušíte novou cyklostezku dlouhou 1200 metrů, která obě obce spojuje, všimněte si křížku u cesty, zastavte se a představte si, jak to zde asi vypadalo před více než třemi tisíci lety. 

Cyklostezka Lažany

__________________________________________________________________________________________________________________

HRUŠOVANY - VYSOČANY

Hrušovany - Vysočany znak        Infopanel Hrušovany - Vysočany náhledInfopanel Hrušovany - Vysočany

Co symbolizují obilné klasy ve znaku obce?

Vysočanský kostel je zasvěcen nejznámějšímu českému mučedníkovi sv. Václavovi. Mezi jeho atributy, pomyslné klíče k rozpoznávání soch svatých, patří mimo jiné svatováclavská orlice, dva andělé, kopí s praporem, hrozny a klasy. Právě svatováclavská orlice a klasy ve znaku Hrušovan odkazují na patrona zdejšího kostela.

Zasypané Vysočany

Ves Vysočany, jedna ze tří částí obce Hrušovany, od nepaměti ležela nad krásným hlubokým údolím. Půda zde byla velmi úrodná. Podle sčítání lidu tady v roce 1930 žilo 266 obyvatel, 265 Němců a jeden jediný Čechoslovák. Hluboké údolí se svého času zdálo být příhodným pro vybudování úložiště popílku z tušimické uhelné elektrárny. Vysočanská stavení tak byla v 70. a 80. letech minulého století postupně zbourána a z celé vesnice zbyl v roce 1980 jen zanedbaný barokní kostel s farou.

Kostel sv. Václava s farou

Barokní kostel sv. Václava byl v letech 1727 až 1738 spolu se sousední farou vystavěn proslulým architektem  Octaviem Broggiem. Budete-li cestovat po zdejším kraji, pak vězte, že Broggiovi je tady připisováno na 100 různých staveb. Koncem minulého století byl kostel s farou zachráněn a přestavěn na hotel s restaurací – ideální místo pro pořádání svatebních obřadů.

Vyspčany s kostelem

__________________________________________________________________________________________________________________

CHOMUTOV

  Chomutov znak                  Infopanel Chomutov náhledInfopanel Chomutov

Co symbolizují věže ve znaku města?

Vůbec první chomutovský městský znak bychom našli na pečeti, kterou udělil městu zemský komtur řádu německých rytířů Albrecht z Dubé v roce 1396. Současný městský znak se dvěma věžemi symbolizujícími pevnostní funkci řádového domu byl Chomutovu udělen králem Ladislavem Pohrobkem v roce 1457. 

Kostel sv. Kateřiny

Kostel sv. Kateřiny stojící na Náměstí 1. Máje je nejcennější památkou ve městě a jedním z nejstarších raně gotických kostelů v Evropě. Vznikl na místě panského kostela u komendy řádu německých rytířů po roce 1252. Presbyterium čili nejdůležitější část stavby obsahující hlavní chrámový oltář, pochází z konce 13. století.  Tento prodloužený prostor hlavní lodi je významný dochovanými klenebními svorníky a patkami s rostlinnými motivy. Po odsvěcení v roce 1782 kostel nejprve sloužil jako obilná sýpka či úschovna kočárů. Dnes se tady konají výstavy i koncerty a navštívit jej můžete také v rámci prohlídky expozice Oblastního muzea.

Chomutov kostel sv. Kateřiny

       

Kostel sv. Ignáce

Církevní stavba z let 1663 až 1668 byla postavena v jezuitském areálu jedním z nejvýznamnějších architektů českého baroka, italským architektem Carlem Luragem. Tuto perlu historického centra Chomutova církev stále využívá pro bohoslužby, ale pořádají se tady rovněž výstavy, koncerty a pravidelné prohlídky s odborným výkladem. Slouží také ke konání svatebních obřadů.

Chomutov kostel sv. Ignáce

__________________________________________________________________________________________________________________

JIRKOV

  Jirkov znak          Infopanel Jirkov 1 náhled    Infopanel Jirkov 2 náhled    Infopanel Jirkov 3 náhled

                                         Infopanel Jirkov 1                       Infopanel Jirkov 2                    Infopanel Jirkov 3

Co symbolizují srdíčka ve znaku města?

Městský znak byl městu Jirkov udělen v roce 1588 za vlády Rudolfa II. Historicky vychází z erbu pánů ze Rvenic. Někdy se rvěničtí uvádí jako páni „von See“ nebo „de Lac“ – česky „z Jezera“, podle blízkého Komořanského jezera. Ve znaku je zobrazeno břevno se třemi leknínovými listy ve tvaru srdce.     

Vodní dílo Jirkov

Lesklá hladina uprostřed bukových lesů, to je pohled na Jirkovskou přehradní nádrž v Telčském údolí. Přehrada byla vybudována v 2. polovině 50. let minulého století a s 50,8 metrů vysokou sypanou hrází je údajně vůbec nejvyšší sypanou hrází ve střední Evropě.  Víte, že nejdelší sypaná hráz ve střední Evropě je nedaleko odsud? Nechranická přehrada na řece Ohří je dlouhá 3280 m. Hráz a cesty kolem přehrady jsou v období od dubna do října zpřístupněny pro pěší a cyklisty.

Vodní dílo Jirkov

 

Kryštof z Karlovic

Kryštof z Karlovic působil ve službách tří císařů: Karla V., Maxmiliána II a Ferdinanda I. Panství Červeného hrádku a Jirkov koupil Kryštof z Karlovic v roce 1554 a ihned nechal odkrýt ložisko kamenečných břidlic potřebných k výrobě kamence. Těžba Jirkov hospodářsky pozdvihla. Kryštof z Karlovic pozval do Jirkova saské horníky. Podpořil vznik městské školy a pod Březencem založil papírnu, vyrábějící papír se znakem Karloviců ve vodotisku, inicioval přiznání městského znaku Jirkovu.

Víte, jak se jmenuje řeka protékající Olejomlýnským parkem?

Říčka Bělá, dnešní Bílina, rozděluje Olejomlýnský park na dvě části. Voda z řeky Bíliny byla za starých časů využívána k pohonu hamrů, mlýnů a jiných malých a větších podniků.

Olejomlýnský park

V Olejomlýnském parku, který si zachoval podobu přírodního parku, najdete víceúčelový areál zahrnující dopravní hřiště, prostor pro pétanque, dětské hřiště, lanovku, skatepark a také in-line nebo PumpTrackovou dráhu – zkrátka místo pro aktivní odpočinek celé rodiny. Než park získal svůj nynější název, říkalo se mu „Stínadla“. Důvodem byla šibenice stojící za někdejšími hradbami ještě i na počátku 19. století. Olejomlýnský rybník, tzv. Hřebíkárna společně s rybníkem Domov slouží jako chovný rybník. U parku je možné spatřit památný strom Hlošina úzkolistá, která je výjimečná díky svému stáří a vzrůstu.

Jirkov Olejomlýnský park

__________________________________________________________________________________________________________________

KALEK

Kalek znak           Infopanel Kalek náhledInfopanel Kalek

Co symbolizují rostlina a hřebíky ve znaku obce?

Specifické klimatické podmínky v nadmořské výšce okolo 700 metrů jsou ideálním místem pro výskyt vzácných rostlin. Klikva bahenní se dostala i do znaku obce Kalek. Ve vsi se pro potřebu zdejších hutních provozů dobýval vápenec a vápno dalo tomuto místu i jméno – Kalek. Těžba železné rudy umožnilo provozování dalších řemesel. V železárně se vyráběly hřebíky, které rovněž najdete ve znaku Kalku. Jejich počet se shoduje s počtem místních částí obce (Kalek, Načetím, Jindřichova Ves).

Kalek

 

Novodomské rašeliniště

Novodomské rašeliniště má rozlohu přibližně 377 ha a spolu s dalším vrchovištním rašeliništěm Jezerním se jedná o nejrozsáhlejší komplex rašelinišť v Krušných horách. Na rašeliniště je vázána typická vegetace. Najít byste tady mohli nevšední borovici blatku, břízu zakrslou, stálezelený keř rojovník bahenní, masožravou rosnatku okrouhlolistou a klikvu bahenní, která se dostala do znaku obce. Plodem tohoto drobného plazivého keříku jsou červené soudkovité bobule. Drcené bobule se odedávna přikládaly na nejrůznější poranění a užívaly se při kurdějích. 

Kostel sv. Václava

Římskokatolický kamenný kostel zasvěcený patronu české země byl postaven v roce 1702. Spolu s hřbitovem stojí na nízkém návrší v jižní části vesnice, odkud je nádherný výhled nejen na celou obec, ale také do blízkého Saska.

Kalek kostel sv. Václava

__________________________________________________________________________________________________________________

KŘIMOV

Křimov znak            Infopanel Křimov náhledInfopanel Křimov

Poznáte, jaké zvíře je vyobrazeno ve znaku Křimova?

Prvními šlechtici, kteří jsou spojováni s Křimovem a je znám i jejich erb s dvěma loveckými psy ve skoku, jsou potomci stavitele hradu Neustein Jetřicha z Alamsdorfu. Červený pes s vyplazeným zlatým jazykem a zlatým obojkem má právě tento šlechtický rod připomínat.

Křimov kostel

 

Guberniální listina

Guberniální listiny jsou dokumenty vztahující se k mnoho staletí starým majetkovým držbám, privilegiím, dlužním úpisům či zástavním zápisům. Jedna taková dochovaná listina z roku 1281 se zmiňuje i o Křimovu a je tak vlastně první písemnou zmínkou o obci.

Továrna na zpracování lnu

Nedaleko od Křimova stojí zřícenina velké budovy s komínem. Vypadá jako mlýn. Ve skutečnosti se jedná o kdysi velmi dobře prosperující továrnu na zpracování lnu. Mnozí obyvatelé Křimova v ní byli zaměstnáni a řada místních lidí se živila domácí výrobou ozdobných prýmků, tj. ozdobných textilních pletenců používaných zejména na vojenských uniformách.

Křimov továrna na zpracování lnu    Křimov továrna na zpracování lnu

 

Křimovská přehrada

Betonová tížná hráz na Křimovském potoce, který nad samotnou přehradou místy vytváří divoký skalní kaňon, byla dokončena v roce 1959 a od podobných staveb se odlišuje obloukem vyklenutým po vodě. Přehrada slouží zejména jako zásobárna pitné vody pro Chomutov.

Křimov přehrada

 

Motokros

Na téměř 2 km dlouhé rychlé motokrosové dráze v Krásné Lípě u Křimova se pořádá mimo jiné Mistrovství ČR Juniorů nebo Mistrovství ČR Side a Quad. Převýšení dráhy s 3 lavicemi, 1 dvojskokem, seskoky, výjezdy a 3 klopenými zatáčky je 30 m.

Křimov motokros

__________________________________________________________________________________________________________________

NEZABYLICE

Nezabylice znak           Infopanel Nezabylice náhledInfopanel Nezabylice

Co symbolizuje věž ve znaku obce?

Stříbrná věž je symbolem tvrze, která kdysi v Nezabylicích stávala. Gotický hrotitý tvar brány zařazuje stavbu do konkrétního slohového období a naznačuje tím i stáří obce.

Nezabylická tvrz

Nezabylice jsou poprvé v písemných pramenech připomínány v roce 1378, tedy v roce, kdy zemřel největší z českých králů – Karel IV. V té době byly ve vsi čtyři dvory a při jednom z nich stávala tvrz. Tuto nejstarší etapu historie Nezabylic ukončil rok 1445, kdy Vilém ze Šumburka, příznivec krále Jiřího z Poděbrad, ves prodal. Ta se tak stala součástí větších panství a časem zdejší tvrz zanikla.

Kaplička v Hořenci

Z uměleckých památek v Hořenci stojí za zmínku kaple sv. Anny stojící na návsi. Její zvon se rozeznívá vždy v sobotu v poledne a v neděli v poledne i večer. Možná víte, že pokud jste ztratili jakýkoli předmět, a ne a ne ho najít, podle staré tradice, by vám mohla pomoci modlitba ke sv. Anně…

Nezabylice kaplička

 

Germánské pohřebiště z doby římské

V roce 2010 bylo asi 2 km od Nezabylic objeveno germánské žárové pohřebiště z doby římské, tedy z 1. - 2. století našeho letopočtu. Přitom bylo nalezeno velké množství bronzových a železných předmětů poškozených žárem – stočených mečů, kopí, ostruh, puklic a držadel štítů nebo spon. Vojenské předměty byly přitom nalezeny v nezvykle velkém počtu hrobů. Za zcela výjimečný je považován nález kostrového hrobu s velmi kvalitní pohřební výbavou importovanou z římské říše

__________________________________________________________________________________________________________________

OTVICE

Infopanel  Otvice náhledInfopanel Otvice

Vodárenská věž

Pokud pojedete vlakem na trati Chomutov – Ústí nad Labem anebo po cyklotrase mezi Otvicemi a Chomutovem, můžete u Otvic zahlédnout zajímavou technickou stavbu. Zdejší vodárenská věž byla postavena v letech 1913 až 1915. Voda z vodojemu o objemu 60 m3 samospádem zásobovala obec Otvice.

Otvice vodárenská věž

 

Kostel sv. Barbory

V těchto místech pravděpodobně již od poloviny 14. století stával malý gotický kostelík, zničený v pohnutých dobách 30leté války. V roce 1655 byl nahrazen novým svatostánkem, a když i ten podlehl zubu času, byl v roce 1902 vysvěcen dnešní kostel sv. Barbory, patronky horníků.

Otvice kostel sv. Barbory

__________________________________________________________________________________________________________________

PESVICE

Pesvice znak            Infopanel Pesvice náhledInfopanel Pesvice

Pesvice
Co symbolizuje rostlina ve znaku obce?

Dubový list připomíná, že se tady v 19. století loupala dubová kůra nezbytná pro výrobu třísla. Ještě v lese se oloupaná kůra, podobně jako snopy slámy, postavila do panáků, aby co nejvíce proschla. Následně se nejprve roztloukla na menší kusy a potom ve mlýnech rozdrtila. Již od starověku sloužilo tříslo k vydělávání kůží. Lilie ve znaku obce připomíná dnes již neexistující návesní kapli Panny Marie.

Jaké služby nabízí letiště v Otvicích?

Aeroklub Chomutov provádí vyškolení na piloty letounů, piloty kluzáků, motorových kluzáků a piloty ultralehkých letadel. Vyhledávané jsou samozřejmě i atraktivní vyhlídkové lety.

Letiště

Na katastru obcí Pesvice a Otvice je jediné civilní vnitrostátní letiště v širokém okolí. Původně provizorní vojenské letiště tady na místě ovocného sadu vybudovala německá armáda. Tehdy na něm denně přistávalo i startovalo mnoho vojenských letadel, což budilo velký zájem u zdejších obyvatel. Německá Luftwaffe jej využívala i pro transitní přelety stíhacích letadel.

Možná víte, že když v roce 1783 bratři Montgolfiérové zkoušeli ve Francii vzlet balónu, jeho posádku tvořila kachna, kohout a beran.  Po jejich úspěšném dosednutí zpět na zem je shromážděný dav přivítal bouřlivým potleskem. Jinak se však o 7 let později vedlo jinému francouzskému vzduchoplavci, který se o totéž pokusil v Chomutově. Jeho balón, tentokrát bez posádky, sice úspěšně vzlétl, ale let neměl dlouhého trvání. U Otvic začala letící koule prudce klesat, až spadla docela. Otvičtí, domnívající se, že jejich ves napadl nelítostný drak, vyzbrojili se vidlemi a splasklý balon roztrhali na cucky.

Pesvice letiště     Pesvice letiště

 

Míšenská cesta

Na návrší nad přírodní památkou Údlické doubí s výskytem největšího evropského brouka, roháče obecného, najdete dodnes jedno z nejvýznamnějších rozcestí v kraji. Kříží se tady hned 6 cest, z nichž nejvýznamnější je od nepaměti „Stará míšenská silnice“, která spojovala Chomutovsko s Litoměřicemi. Na starých mapách je toto místo označováno jako Ruhstein nebo Runový kámen.

Pesvice Míšeňská cesta

__________________________________________________________________________________________________________________

SPOŘICE

Spořice znak           Infopanel Spořice náhledInfopanel Spořice

Čím je unikátní kostel ve znaku obce?

Kostel sv. Bartoloměje stojící na ostrůvku obklopeném vodním příkopem je unikátní hned ze dvou důvodů. Zaprvé je součástí souboru opevněných kostelů, vytvářejících společně s kostely v Jirkově, Strupčicích, Údlicích, Spořicích a Křimově okruh kolem Chomutova. Zadruhé se jeho pozdně gotická štíhlá věž naklání podobně jako proslulá věž v italské Pise.

Ves lidí spořivých?

Kdo by hádal, že Spořice vznikly od slova spořit, mýlil by se. Název obce byl pravděpodobně odvozen od umění hádat se, svářit se, vyhledávat spory.  Jiné vysvětlení názvu obce je odvozeno z osobního jména Spor ve významu „malý, sporý“ a přenesen na vesnici znamená „ves lidí Sporových“.

Kostel sv. Bartoloměje

Římskokatolický kostel je zasvěcen sv. Bartoloměji, muži proslulému schopností uzdravovat nemocné. Kostel byl postaven zcela jistě dříve, než v roce 1483, kdy se o něm zachovala první písemná zmínka. Před kostelem je umístěna socha sv. Jana Nepomuckého, umučeného a později shozeného z Karlova mostu do Vltavy. Je pokládán za vládce vodního živlu a patrona mnoha řemesel spojených s vodou. Jeho sochy najdete na mnoha starých mostech po celé Evropě.

Spořice kostel sv. Bartoloměje

 

Sportovní areál

Součástí spořického sportovního areálu je víceúčelová hala s rozměry hrací plochy 45×25 metrů, kterou lze využít na všechny druhy sálových sportů. Hala je určena nejen pro sportovní týmy, ale může si ji zarezervovat i široká veřejnost. Hlediště pro diváky a sportovní příznivce pojme až 500 osob.

Spořice sportovní areál

__________________________________________________________________________________________________________________

STRUPČICE

Strupčice znak       Infopanel Strupčice 1 náhled     Infopanel Strupčice 2 náhled       Infopanel Strupčice 3 náhled

                                             Infopanel Strupčice 1                Infopanel Strupčice 2                Infopanel Strupčice 3

Co symbolizuje měsíc ve znaku Strupčic?

Stoupající půlměsíc byl rodovým erbem pánů z Vřesovic.

Znak obce Strupčice

Král Vladislav II. Jagellonský, na žádost teplického hejtmana Jana Illburka z Vřesovic, vydal dne 13. 12. 1481 privilegium, kterým povýšil ves Strupčice na městečko a udělil mu nejen znak, ale i právo týdenního trhu. V privilegiu je znak popsán takto: „…dáváme za erb dvě věže bílé s branú a krovy s břidlicí přikrytými, s okny i také s makovicemi na krovech zlatými, a k tomu, aby mezi věžemi byli stínové kamení, nad těmi stíny měli půl měsíce bílého, oběma rohy nahoru obráceného…“. Červený štít a stříbrné figury byly odvozeny od erbu českého krále, který znak uděloval. Brána s věžemi není heraldickou stylizací konkrétní stavby, která by ve Strupčicích stála, ale jde o obecnou heraldickou symboliku města.

Sportovní areál

Součástí strupčického sportovního areálu je sportovní hala, bazén, minigolf, tenisové kurty, plážový volejbal, stolní tenis, pétanque, fotbalové hřiště, dětské atrakce, workoutové hřiště, víceúčelové hřiště na basket nebo florbal, v zimě kluziště. Ve sportovní hale mohou milovníci pohybu provozovat všechny halové sporty, v plesové sezoně se hala zaplní příznivci hudby, zábavy a společenského tance. Velice oblíbené jsou také kulturní akce pod širým nebem přímo u bazénu.

Strupčice sportovní areál

Jak přišla vyhlídka „Maják“ ke svému názvu?

Jméno „Maják“ získala rozhledna podle krajiny jezer, kterou by se severní Čechy po ukončení těžby uhlí měly stát.

Rozhledna Maják

Strupčickou vyhlídku se zvláštním názvem najdete cca 500 metrů od cyklostezky Chomutov – Strupčice. Dřevěná stavba je volně přístupná a má pouze 24 schodů. Přestože nedosahuje žádné závratné výšky, nabízí dobrý výhled na celé široké okolí. Vidíte města Most, Chomutov a Jirkov, hnědouhelné doly, litvínovskou chemičku a také vesnice v okolí, těžbou nepoznamenané.

Strupčice rozhledna

Historie „Majáku“

Originální rozhledna se „tyčí“ nad Strupčicemi od roku 2012. Obec usilovala o stavbu rozhledny nad hnědouhelným dolem poměrně dlouho, realizace se dočkala díky filmu „Na vodě“ režiséra Martina Ryšavého. Tento snímek o Mostecku zachycuje i stavbu Majáku, na níž se podílelo 20 dobrovolníků v rámci kurzu „Artefakt“ občanského sdružení „Prázdninová škola Lipnice“. Rozhledna spatřila světlo světa za pouhých 10 dní. Architektonický návrh Majáku je výsledkem spolupráce pražské architektonické kanceláře e-MRAK s. r. o. a sdružením ARCHWERK – architektonická huť.

Strupčická dalba

Že nevíte, co je dalba?  Dalba je sloup umístěný v moři či na řece sloužící k uvazování lodí. Co ale dělá tady, v polích u Strupčic? Jde o jednu ze staveb recesistického sdružení zabývající se projektem „Moře Klidu“. Cílem nadšenců je vytvoření vnitrozemského moře v prostoru vytěžených hnědouhelných dolů. 

Strupčická dalba

Z historie Strupčic

O nezanedbatelném významu Strupčic svědčí fakt, že byly následníkem Jiřího z Poděbrad, králem Vladislavem II. Jagellonským, v roce 1481 povýšeny na městečko. Hospodářský život ve Strupčicích se zdárně rozvíjel. Na počátku 19. století se tady začala rozmáhat těžba spraší, které se používají jako surovina pro výrobu cihel a na konci 19. století vznikla v okolí Strupčic řada cihelen. S rostoucí výrobou cihlářských výrobků rostla i poptávka po uhlí. Velká ložiska uhlí se nacházejí v celém širokém okolí. V roce 1888 byl otevřen ve Strupčicích rozsáhlý a moderní důl Anna. Těžba uhlí však nakonec ohrozila i samotnou existenci obce, když na počátku 90. let 20. století měla v souvislosti s rozšiřováním těžby ustoupit důlní činnosti. Naštěstí se přibližování těžby uhlí zastavilo, stavební uzávěra byla zrušena a Strupčice jsou dnes obcí, ve které se dobře žije.

Strupčice obec

Víte, kolik cihelen bylo v roce 1898 na území Strupčic?

Věřte nebo ne, v uvedeném roce byste tady napočítali 22 cihlářských hutí!

Strupčické cihelny

Strupčické cihelny byly pro vysokou kvalitu a nízkou cenu cihlářských výrobků oblíbené v širokém okolí. Zpracovávaly i přes 10 m vysoké vrstvy cihlářské hlíny a ročně vyprodukovaly na 800.000 cihel a 600.000 střešních tašek. V roce 1900 bylo v místním průmyslu, tj. v hornictví a zejména v 22 cihelnách, z celkového počtu 918 obyvatel obce, zaměstnáno okolo dvou stovek lidí.

Strupčice cihelny

__________________________________________________________________________________________________________________

ÚDLICE

Údlice znak               Infopanel ÚdliceInfopanel Údlice

Co symbolizuje věnec ve znaku obce?

Věnec zavěšený na kříži je vlastně trnovou korunou a společně s křížem má vztah k zasvěcení údlického kostela Povýšení svatého Kříže.

Údlice

 

Kostel Povýšení sv. Kříže

Kostel s románskou oltářní nikou neboli apsidou, jejíž stavba je datována před rok 1250, patří k nejvýznamnějším sakrálním stavbám Ústeckého kraje. V době vrcholné gotiky byla provedena přístavba věže se sakristií a kostel byl opevňován. I s přilehlým hřbitovem byl tehdy obehnán vodním příkopem. Pojmenování kostela má připomínat událost z roku 630 našeho letopočtu. Byzantský císař Herakleios tehdy získal zpět Peršany dříve uloupený svatý Kříž, na kterém byl ukřižován Ježíš Kristus. Kříž byl převezen do Jeruzaléma, aby jej tam císař slavnostně vztyčil, chcete-li - povýšil.

Údlice kostel Povýšení sv. Kříže

 

Zámek

Nedaleko od kostela Povýšení sv. Kříže narazíte na barokní zámek z počátku 18. století, jehož předchůdcem byla středověká tvrz. Zámek, k němuž přiléhá hospodářský dvůr a malý park dlouho sloužil jako ubytovací zařízení pro úředníky místního velkostatku.

Údlice zámek

__________________________________________________________________________________________________________________

ÚDLICE - PŘEČAPLY

Údlice - Přečaply znak                Infopanel Údlice - PřečaplyInfopanel Údlice - Přečaply

Jaká legenda provází kostel v Přečaplech?

Málokdo zná historickou událost, která svého času vzrušila celou Evropu. Přečaply jsou jedním ze tří míst na světě, kde rozlícení farníci ubyli k smrti svého duchovního otce. Farář Zachariáš Fáber dbal málo náboženského smýšlení svých farníků a více se věnoval lovu. Se zvláštní oblibou střílel na holuby sedící na střechách vesnických stavení. Po jednom takovém výstřelu se vzňala střecha. Hned byla v plamenech půlka vesnice. A farář, místo, aby pomáhal zachránit, co se ještě zachránit dalo, vzal nohy na ramena a utíkal se schovat. Jak to s ním dopadlo, už víte, lid vzal protentokrát spravedlnost do svých rukou …..

Kostel sv. Matouše

Podle nevýrazných terénních náznaků nálezů se kostelní areál s kostelem nachází na akropoli nepotvrzeného raně středověkého hradiště. Jak tehdy bývalo pravidlem, kostel byl obklopen dnes již zrušeným hřbitovem. Počínaje 18. stoletím museli věřící na cestě do svého kostela zdolat kamenné schodiště. Kostel je zasvěcen sv. Matoušovi.

Přečaply kostel sv. Matouše

 

Obec Přečaply

Obec Přečaply existovala snad již v polovině 12. století. Její obyvatelé se živili zejména zemědělstvím, ale když se v 19. století začala rozvíjet také těžba hnědého uhlí a drobný průmysl, mnozí změnili způsob obživy. 

__________________________________________________________________________________________________________________

VŠESTUDY

Všestudy znak             Infopanel VšestudyInfopanel Všestudy

Co symbolizuje klas ve znaku obce?

 Obilný klas charakterizuje zdejší úrodnou zemědělskou oblast.

Z historie Všestud

Vesnice vznikla na křižovatce tří obchodních cest, z nichž nejvýznamnější byla Míšeňská, která spojovala Chomutovsko s Litoměřicemi, pravděpodobně již ve 13. století. Od roku 1588 získal ves do svého vlastnictví nejvyšší hofmistr království českého Jiří Popel z Lobkowicz, který o ní o 6 let později přišel, byl obviněn z podvodů, zrady a urážky císařského majestátu. Za tato provinění byl odsouzen k ztrátě hrdla, cti i majetku. Ovšem dříve, než mohl být rozsudek vykonán, změnil blahosklonně Rudolf II. rozsudek smrti na doživotní žalář a poslal Lobkowicze do vězení na loketský hrad. Tady také Jiří Popel po několika letech vydechl naposledy. 

Všestudy obec

 

Kostel sv. Michaela Archanděla

Dříve výstavní budova římskokatolického kostela sv. Michaela Archanděla je dnes zříceninou. Kostel s věží z roku 1898 začal chátrat s odlivem věřících po 2. světové válce. Ačkoli měl být kostel na konci minulého století stržen, bylo rozhodnuto o jeho postupné obnově. Po roce 2000 se podařilo tak alespoň nově zastřešit věž. Uvnitř kostela se ukrývá zazděný gotický portál.

Všestudy kostel sv. Michaela archanděla


Vytvořeno: 7. 4. 2020
Poslední aktualizace: 15. 4. 2020 15:04
Autor: Správce Webu