Obsah

JEZUITSKÝ AREÁL

Typ: ostatní
Jiří Popel z Lobkowic Historie jezuitské koleje se začala psát roku 1591, kdy byla 15. června po předchozím potvrzení papežem vyhotovena zakládací listina.

Historie jezuitské koleje se začala psát roku 1591, kdy byla 15. června po předchozím potvrzení papežem vyhotovena zakládací listina. Hned od počátku zde působilo také jezuitské gymnázium. O rok později byla při koleji založena dokonce i univerzita, jež měla stejná práva a výsady jako podobné univerzity v Evropě. Chomutov se tímto stal univerzitním městem.

               Duchovním otcem koleje byl Jiří Popel z Lobkovic, nejvyšší hofmistr českého království, jeden z nejvyšších zemských politiků. Ten pozval do města jezuity jako součást svých úporných snah o rekatolizaci protestantského města, jež mu patřilo. To by se mu nejspíše i podařilo, kdyby neupadl u Rudolfa II.  v nemilost. Následně byl zatčen a všechen jeho majetek propadl císaři. V důsledku toho skončila v Chomutově i univerzita, gymnázium však zůstalo zachováno.

               Výstavbu areálu narušilo nejen zatčení Jiřího Popela z Lobkovic, ale i pozdější vyhnání jezuitů z Chomutova v roce 1618. Ti se později vrátili, ale probíhající Třicetiletá válka a po ní následující chudoba oddálily dostavbu celého areálu až do druhé poloviny 17. století. Konečná stavební fáze se rozběhla v roce 1663. Architektonicky se jí ujal Carl Lurago, jenž za několik let dokončil stavbu kostela sv. Ignáce, Ignác z Loyoly byl zakladatel řádu, a následně byla dostavěna i vlastní kolej. 

               Ta si prošla bouřlivou historií. V dnešní knihovní části byla do poloviny 20. století kasárna, aby tam byla později přestěhována knihovna. Původní dům pro chudé studenty, se stal později sídlem vlastního gymnázia, a to až do roku 1931. Po intermezzu přítomnosti vojenské posádky zde bylo v 70. letech otevřeno chomutovské muzeum, které zde sídlí dodnes.


Vytvořeno: 5. 10. 2021
Poslední aktualizace: 5. 10. 2021 14:45
Autor: Správce Webu