Obsah

PLÁN VÝSTAV A AKCÍ 2021

ROK 2021 – ROK GOTIKY

V roce 2021 uplyne 600 let od dobytí města Chomutova husity. Tehdejší násilné podmanění města se do české historie zapsalo neblaze. Oblastní muzeum v Chomutově připomene toto výročí výstavami a akcemi, jejichž ústředními tématy jsou kromě samotné osudné události také život a umění ve středověku. Ačkoliv samotné výročí je spíše smutné, muzeum si jej připomene v pozitivním duchu a s vervou sobě vlastní. Muzejní rok gotiky se ponese v duchu zábavy, interaktivních akcí pro děti i dospělé, odlehčených přednášek či krásných a unikátních předmětů.

Návštěvníci se mohou těšit například na výstavy Krušnohoří / Erzgebirge – Umění pozdního středověku, Gotický nábytek – interiéry středověku, či Chomutov mezi křížem a kalichem. Chybět nebude ani Muzejní noc gotiky, talk show spisovatele Vladimíra Vondrušky, přednáška historika Petra Čorneje, edunkační programy pro školy a rodiny s dětmi, a další zajímavé akce.

 

VÝSTAVY 2021

 

HISTORICKÉ CUKRÁRNY - mlsání za první republiky

muzeum radnice

24. 11. 2020 – 22. 1. 2021 

Výstava připomene zašlou slávu československých cukráren v období formující se první republiky. Čekají na Vás stylizované interiéry historických cukráren a prodejen včetně výrobny sladkostí a art-decové posezení. Také zákusky a dorty podle vzorníků ze 30. let 20. století a historické, mnohdy již zapomenuté cukrářské nástroje a pomůcky – přístroj na zmrzlinu, formy na čokoládu a drobné pečivo, raznice na bonbony… V neposlední řadě také vybavení provozoven včetně kasy, balících papírů značky Orion, papírových krabic na dorty a zákusky, skleněných zásobníků naplněných bonbony a mnohem víc… Nebudou chybět ani dobové materiály, jako například výuční list, pracovní knížka, reklamní pohádky, recepty, obaly od čokolád a jiné.

Návštěvníci získají přehled o historii čokolády, marcipánu, perníku, zmrzliny nebo dortů, stejně jako o vývoji cukrářského řemesla v Čechách. Chybět nebudou samozřejmě ani regionální souvislosti a informace o vývoji tohoto odvětví na Chomutovsku.

K výstavě také připravujeme doprovodný program pro veřejnost i zábavné edukační programy nejen pro školky a školy, ale nově také pro rodiny s dětmi.

Autory výstavy jsou MgA. Jan Maroušek a Mgr. Petr Lukas z Brna, výstavu nám zprostředkovává Letohrádek Mitrovských v Brně.

 

 

50 LET CHOMUTOVSKÝCH BÍLÝCH ANDĚLŮ

hlavní budova muzea

12. 12. 2020 – 27. 3. 2021, prodlouženo do 31. 7. 2021

Výstava je věnována 50. výročí vzniku Střední zdravotnické školy v Chomutově a má za úkol připomenout všem občanům města Chomutova školu, která vychovala mnoho generací zdravotních sester působících nejen v našem regionu, ale v celé České republice.

Výstava představuje, ve spolupráci s pedagožkami a studentkami, historii SZŠ od jejího založení až po současnost. Kromě toho seznámí návštěvníky s historií zdravotnictví v regionu a umně tak propojuje současnou problematiku s historickou. Na výstavě se podílely pod vedením svých učitelek samotné studentky tvorbou prezentací, jež ukazuje návštěvníkům podobu školy z jejich pohledu a široké pole možností, které se současným a také budoucím studentkám a studentům na škole nabízí. Výstava je doplněna o velmi zajímavé historické předměty z oboru zdravotnictví.

Z důvodu vládních nařízení omezující návštěvnost muzea, zatím není možné realizovat připravené doprovodné programy "Prvorepublikovým domácím pečovatelem snadno a rychle", "Zdravověda a základy první pomoci""Poznej své tělo", které pomáhali připravit, a také je budou následně společně s muzejní edukátorkou provádět, studentky a studenti střední zdravotnické školy. Věříme však, že vzhledem k prodloužení výstavy dojde i na ně.

Po jeho ukončení prezentace v hlavní budově muzea budou výstavní panely předány SZŠ, a stanou se součástí školního zdravotnického minimuzea.

Vzhledem k současné celospolečenské situaci, se výstava stává nejen připomenutím významného výročí školy, ale také poklonou a poděkováním všem, kteří v současné době obětavě pracují ve zdravotnictví. Zároveň věříme, že motivuje návštěvníky k úctě, a některé z dětí a mládeže ke studiu tohoto náročného, ale důležitého povolání.

Projekt je realizován za finanční podpory Statutárního města Chomutova.

 

KRUŠNOHOŘÍ / ERZGEBIRGE - UMĚNÍ POZDNÍHO STŘEDOVĚKU

muzeum radnice

5. 2. 2021 - 29. 5. 2021

Stěžejní částí profesionálně a působivě architektonicky a výtvarně ztvárněné výstavy bude prezentace pětice uměleckých děl, restaurovaných v rámci přeshraničního projektu Umění pozdního středověku v hornické oblasti Krušnohoří. Na její přípravě participují jako projektoví partneři Ústecký kraj, Oblastní muzeum a galerie v Mostě a Hochschule für Bildende Künste v Drážďanech. Výstava zahrnuje celkem tři hlavní linie: restaurování a materiálový průzkum děl, umělecké techniky na pozadí jednotlivých děl a umělecký vývoj v hornické oblasti Krušnohoří. Vedle restaurovaných uměleckých děl budou do instalace zapojena také další díla zapůjčená z české i německé strany, která dokreslují celkový kontext. Vystavené předměty pak budou doprovázet panely, které textem i obrazem přiblíží důležitá data a informace ve vazbě na náplň celého projektu.

Výtvarné řešení výstavy je svěřeno profesionálním architektům, takže bude zajištěna prezentace na velmi vysoké úrovni evropského standardu.

Výstava je přístupná i formou virtuální prohlídky.

 

ODSTÍNY GOTIKY - Interiéry středověku

19. 6. 2021 - 30. 1. 2022

Muzeum radnice – výstavní sál

Tuto jedinečnou výstavu gotického nábytku pro naše muzeum vytvořil mistr truhlář Ladislav Sluka, s uměleckým pseudonymem Kocour Pozd­nický, sídlící v Jizerských horách. Na výstavě bude k vidění soubor nejrůznějších typů a druhů nábytku, vytvořený dle originálních dobových zdrojů, a to v rozsahu, v němž dosud nebylo možno takovýto soubor vidět. Můžete se těšit na stylizované interiéry středověké jídelny a kuchyně, ložnice, pracovny, modlitebny, či dokonce také dílny středověkého malíře a truhláře. Nedílnou částí výstavy budou i gotické kostýmy z dílny Kocourovy ženy Holubičky. Oči návštěvníků jistě potěší nejen samotný nábytek se svým velice umně provedeným a mnohdy pestrobarevným zdobením, ale také řada předmětů denní potřeby, gotické oděvy a další doplňky, které dokreslí atmosféru života ve středověku. Výstava bude doplněna o doprovodný program, například Muzejní noc či talk show Vladimíra Vondrušky (více viz níže „Akce 2021“).

Výstava bude přístupná i formou virtuální prohlídky.

 

AKVARELY JINDŘICHA VYTISKY

hlavní budova muzea

19. 8. - 9. 10. 2021

 

DETEKTIVNÍ HRA - KRVAVÉ PENÍZE ANEB ZLOČIN ZA DÁVNÝCH ČASŮ

hlavní budova muzea

Termín bude upřesněn

Vydejte se s námi do roku 1543 na Chomutovské tržiště, kde pomocí nápověd odhalíte zločin.

Oblastní muzeum v Chomutově ve svých výstavních prostorách si pro návštěvníky připravilo netradiční edukační hru vztahující se k Chomutovu v první polovině 16. století. Návštěvník se pokusí v roli "vyšetřovatele" vypátrat pachatelé neobjasněného zločinu. K tomu bude využívat moderní technologie a různé herní prvky (např. QR kódy, audiovizualizaci nebo hlavolamy). Vyšetřování se bude odehrávat v dobových kulisách raně novověkého Chomutova. Návštěvník se tak přesune do daného období a přirozeně se o něm dozví mnoho informací. Cílem edukační hry je netradičním pojetím přinést návštěvníkům historické poznatky o městě za vlády pánů z Veitmile. V tomto čase město procházelo velmi důležitou etapou svého rozvoje, která je k vidění prostřednictvím mnoha památek až do dnešních dnů.

 

CHOMUTOV MEZI KŘÍŽEM A KALICHEM

hlavní budova muzea

23. 10. 2021 - 2. 4. 2022

Letos si Chomutov připomíná 600 let od jedné z největších tragédií, která město v jeho bohaté historii potkala. Tuto neblahou, ale významnou událost se rozhodlo Oblastní muzeum v Chomutově připomenout výstavou Chomutov mezi křížem a kalichem.

V březnu roku 1421 byl Chomutov napaden, dobyt a posléze zplundrován husitskými vojsky, která se tažením na severozápad Čech pokusila ovládnout důležitá centra v podhůří Krušných hor. Dobytí Chomutova je historicky vnímáno jako jeden z největších masakrů na civilním obyvatelstvu, kterého se husité kdy dopustili.  Z historických pramenů vyplývá, že pád města přežilo jen 30 lidí. Ti byli navíc ušetřeni jen proto, aby pochovali všechny mrtvé.
 Výstava se nebude věnovat pouze a čistě tomuto faktu. Její koncepce je postavena na protikladu historických faktů vůči pověstem, které se o tehdejšímu husitskému tažení dochovaly. Návštěvníci se seznámí s posledními poznatky, které mohou následně porovnávat s tím, jak husitské tažení popisují legendy, tedy s tím, jak se tato doba otiskla do lidového vyprávění.
Pověsti o husitech jsou také podkladem pro vzdělávací doprovodný program zaměřený na základní a střední školy. Mladí návštěvníci si v něm nejen zopakují, co se dozvěděli na výstavě, ale budou moci i změnit průběh historie, tedy pokud budou šikovní a ubrání Chomutov před husitskými vojsky.

 

AKCE A PROGRAMY 2021

MEZINÁRODNÍ DEN MUZEÍ

18. 5. 2021

Vstupné zdarma do obou budov.

 

Můžete se těšit na novou výstavu Krušnohoří/Erzgebirge – Umění pozdního středověku, která je pořádána Ústeckým krajem ve spolupráci s Oblastním muzeem v Chomutově. Výstava je stěžejním výstupem česko-německého přeshraničního projektu Umění pozdního středověku v hornické oblasti Krušnohoří a unikátní umělecká díla budou u nás k vidění do 29. 5. 2021 v budově starobylé radnice. Navštívit můžete také stálou expozici Všemu světu na útěchu – Sochařství a malířství na Chomutovsku a Kadaňsku, Mnišský dvoreček, kostel sv. Kateřiny, historické sklepy a Hvězdářkou věž u hlavní budovy muzea.

Z důvodu rekonstrukce části hlavní budovy muzea není aktuálně možné navštívit výstavu 50 let chomutovských bílých andělů a stálou expozici Pohledy do pravěku. Budeme se snažit vám výstavy zpřístupnit v co nejkratším čase. Určitě se máte na co těšit!

 

NOC KOSTELŮ

28. 5. 2021

NOC KOSTELŮ 2021, je celorepubliková akce, kdy pod záštitou místní farnosti jsou v nočních hodinách návštěvníkům přístupny sakrální památky. Památky návštěvník uvidí v netradiční podvečerní a noční atmosféře, kterou doprovodí duchovní program, sborový zpěv a žáci ZUŠ T.G. Masaryka v Chomutově. Letos se v Chomutově k NOCI KOSTELŮ připojí farní kostel Nanebevzetí Panny Marie, kostel sv. Ignáce a kostel sv. Kateřiny.

 

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY

Zachraňte lidstvo!  (19. 7. 2021 - 23. 7. 2021)
Cesta do středověku (9. 8. 2021 - 13. 8. 2021)
Oblastní muzeum v Chomutově opět pořádá příměstské tábory!
Těšit se můžete na spoustu zábavy, her a kvízů. Za pomoci integrovaného záchranného systému se děti naučí základům zdravovědy a požární ochrany, dále se děti přesunou v čase a to do doby udatných rytířů.
 
 

TALK-SHOW VLADIMÍRA VONDRUŠKY

Léto či podzim 2021 (termín bude upřesněn)

Muzeum radnice

Historik a spisovatel Vlastimil Vondruška je v současné době jedním z nejčtenějších spisovatelů historických románů. Proslulé jsou jeho vícesvazkové řady Husitská epopej, Přemyslovská epopej, detektivní příběhy Oldřicha z Chlumu, aj. Vlastimil Vondruška přijede do Chomutova k příležitosti výstavy Gotický nábytek a Roku gotiky s neformální a odlehčenou přednáškou, či spíše talk-show, v níž bude povídat o svých literárních dílech, přístupu k době středověku, intimním životě a zajímavostech ze středověku. Bude také ochotně odpovídat na všetečné dotazy posluchačů. Talk-show bude početně omezena kvůli kapacitě prostoru a bude nutné předem zakoupit vstupenku.

 

PŘEDNÁŠKY A POZOROVÁNÍ ASTRONOMICKÉ SPOLEČNOSTI CHOMUTOV

Hlavní budova muzea nebo prostranství u býv. kina Oko

Únor 2021: Vybrané objekty zimní oblohy (louka u bývalého kina Oko)

Březen 2021: Den hvězdáren a planetárií ČR (Oblastní muzeum v Chomutově)

Duben 2021: Den země v ZOOparku Chomutov - pozorování slunce, měření UV záření, prezentace aktivit ČAS

                        Vybrané Objekty jarí oblohy (louka u bývalého kina Oko)

Květen 2021: Astronomické praktikum (4. ročník)

                        1) část - teorie -  večerní přednáška

                        2) část - praxe - "hvězdárna" na louce u bývalého kina Oko

10. června: Částečné zatmění Slunce

9. 8. – 14. 8. 2021 vždy od 21:00 hod. : Meteorický roj Perseidy - pozorování u bývalého kina Oko

14. 8. od 21:00 hod. se uskuteční 4. ročník astronomického praktika, který je určen nejen pro majitele astronomických dalekohledů. Akce se uskuteční pouze za příznivého počasí na louce za bývalým kinem Oko.

                     

Září 2021: Den evropského dědictví - veřejné pozorování Slunce u Hvězdářské věže a prezentace o pozorování slunce v Oblastním muzeu v Chomutově

Říjen 2021: Vybrané objekty podzimní oblohy - pozorování u bývalého kina Oko

                    Výroční členská schůze Astronomické společnosti Chomutov

Prosinec 2021: Adventní setkání pod noční oblohou (meteorický roj Geminidy)

 

Termíny budou upřesněny

Kontakt: R. Zozulák, zozulak@muzeumchomutov.cz, tel. 775 871 014

Realizace podle aktuální situace s opatřeními kvůli koronaviru. Sledujte prosím aktuální informace na webu muzea.

 

 

EDUKAČNÍ PROGRAMY

K většině výstav i stálých expozic jsou připraveny edukační programy určené dětem z mateřských školek, žákům základních a studentům středních škol. Zcela nově je také možné programy využít i pro rodiny s dětmi či další mimoškolní skupiny. 

Sledujte prosím aktuality na webu a Facebooku muzea. Více viz webové stránky muzea, záložka Oddělení / Muzejní pedagogika

Kontakt:

PROGRAMY V HLAVNÍ BUDOVĚ: S. Brůnová, DiS., brunova@muzeumchomutov.cz, tel. 775 872 093 

PROGRAMY NA RADNICI: R. Klucová, klucova@muzeumchomutov.cz, tel. 775 871 636

 

 

TVŮRČÍ DÍLNY

Aktuálně vždy dle možností s ohledem na vládní opatření - kontaktujte prosím níže uvedené lektorky.

Klub šité krajky – přátelské posezení s výukou šité krajky, vhodné jak pro začátečníky, tak pokročilé. Čtvrtky (pravidelné schůzky 1x za 14 dní), hlavní budova, Palackého 86.

Klub patchworku – přátelské posezení s výukou patchworku, jak ručního, tak strojového, vhodné pro začátečníky i pokročilé. Úterky (pravidelné schůzky 1x za 14 dní) a středy (pravidelné schůzky každý týden), hlavní budova, Palackého 86.

Kontakt:

S. Brůnová, DiS., brunova@muzeumchomutov.cz, tel. 775 872 093

Š. Dokonalová, dokonalova@muzeumchomutov.cz, tel. 775 870 935

 

 

REGIONÁLNÍ HISTORICKÁ SOUTĚŽ

Termín bude upřesněn

21. ročník regionální historické soutěže pro žáky 8. a 9. tříd základní školy a víceletá gymnázia.

Kontakt: S. Brůnová, DiS., brunova@muzeumchomutov.cz, tel. 775 872 093

 

 

PROHLÍDKOVÉ OKRUHY A HISTORICKÉ EXKURZE

Bližší info:

muzeum/oteviraci-doba-vstupne-navstevni-rad/

Kontakt: Mgr. J. Hirsch, hirsch@muzeumchomutov.cz, tel. 775 872 267

 

 

 

Archiv akcí

Omezit výpis akcí na


Datum konání: calendar calendar