Obsah

PLÁN VÝSTAV A AKCÍ 2021

ROK 2021 – ROK GOTIKY

V roce 2021 uplyne 600 let od dobytí města Chomutova husity. Tehdejší násilné podmanění města se do české historie zapsalo neblaze. Oblastní muzeum v Chomutově připomene toto výročí výstavami a akcemi, jejichž ústředními tématy jsou kromě samotné osudné události také život a umění ve středověku. Ačkoliv samotné výročí je spíše smutné, muzeum si jej připomene v pozitivním duchu a s vervou sobě vlastní. Muzejní rok gotiky se ponese v duchu zábavy, interaktivních akcí pro děti i dospělé, odlehčených přednášek či krásných a unikátních předmětů.

Návštěvníci se mohou těšit například na výstavy Krušnohoří / Erzgebirge – Umění pozdního středověku, Gotický nábytek – interiéry středověku, či Chomutov mezi křížem a kalichem. Chybět nebude ani Muzejní noc gotiky, talk show spisovatele Vladimíra Vondrušky, přednáška historika Petra Čorneje, edunkační programy pro školy a rodiny s dětmi, a další zajímavé akce.

 

VÝSTAVY 2021

 

HISTORICKÉ CUKRÁRNY - mlsání za první republiky

muzeum radnice

24. 11. 2020 – 22. 1. 2021 

Výstava připomene zašlou slávu československých cukráren v období formující se první republiky. Čekají na Vás stylizované interiéry historických cukráren a prodejen včetně výrobny sladkostí a art-decové posezení. Také zákusky a dorty podle vzorníků ze 30. let 20. století a historické, mnohdy již zapomenuté cukrářské nástroje a pomůcky – přístroj na zmrzlinu, formy na čokoládu a drobné pečivo, raznice na bonbony… V neposlední řadě také vybavení provozoven včetně kasy, balících papírů značky Orion, papírových krabic na dorty a zákusky, skleněných zásobníků naplněných bonbony a mnohem víc… Nebudou chybět ani dobové materiály, jako například výuční list, pracovní knížka, reklamní pohádky, recepty, obaly od čokolád a jiné.

Návštěvníci získají přehled o historii čokolády, marcipánu, perníku, zmrzliny nebo dortů, stejně jako o vývoji cukrářského řemesla v Čechách. Chybět nebudou samozřejmě ani regionální souvislosti a informace o vývoji tohoto odvětví na Chomutovsku.

K výstavě také připravujeme doprovodný program pro veřejnost i zábavné edukační programy nejen pro školky a školy, ale nově také pro rodiny s dětmi.

Autory výstavy jsou MgA. Jan Maroušek a Mgr. Petr Lukas z Brna, výstavu nám zprostředkovává Letohrádek Mitrovských v Brně.

 

 

50 LET CHOMUTOVSKÝCH BÍLÝCH ANDĚLŮ

hlavní budova muzea

12. 12. 2020 – 27. 3. 2021, prodlouženo do 31. 7. 2021

Výstava je věnována 50. výročí vzniku Střední zdravotnické školy v Chomutově a má za úkol připomenout všem občanům města Chomutova školu, která vychovala mnoho generací zdravotních sester působících nejen v našem regionu, ale v celé České republice.

Výstava představuje, ve spolupráci s pedagožkami a studentkami, historii SZŠ od jejího založení až po současnost. Kromě toho seznámí návštěvníky s historií zdravotnictví v regionu a umně tak propojuje současnou problematiku s historickou. Na výstavě se podílely pod vedením svých učitelek samotné studentky tvorbou prezentací, jež ukazuje návštěvníkům podobu školy z jejich pohledu a široké pole možností, které se současným a také budoucím studentkám a studentům na škole nabízí. Výstava je doplněna o velmi zajímavé historické předměty z oboru zdravotnictví.

Z důvodu vládních nařízení omezující návštěvnost muzea, zatím není možné realizovat připravené doprovodné programy "Prvorepublikovým domácím pečovatelem snadno a rychle", "Zdravověda a základy první pomoci""Poznej své tělo", které pomáhali připravit, a také je budou následně společně s muzejní edukátorkou provádět, studentky a studenti střední zdravotnické školy. Věříme však, že vzhledem k prodloužení výstavy dojde i na ně.

Po jeho ukončení prezentace v hlavní budově muzea budou výstavní panely předány SZŠ, a stanou se součástí školního zdravotnického minimuzea.

Vzhledem k současné celospolečenské situaci, se výstava stává nejen připomenutím významného výročí školy, ale také poklonou a poděkováním všem, kteří v současné době obětavě pracují ve zdravotnictví. Zároveň věříme, že motivuje návštěvníky k úctě, a některé z dětí a mládeže ke studiu tohoto náročného, ale důležitého povolání.

Projekt je realizován za finanční podpory Statutárního města Chomutova.

 

KRUŠNOHOŘÍ / ERZGEBIRGE - UMĚNÍ POZDNÍHO STŘEDOVĚKU

muzeum radnice

5. 2. 2021 - 29. 5. 2021

Stěžejní částí profesionálně a působivě architektonicky a výtvarně ztvárněné výstavy bude prezentace pětice uměleckých děl, restaurovaných v rámci přeshraničního projektu Umění pozdního středověku v hornické oblasti Krušnohoří. Na její přípravě participují jako projektoví partneři Ústecký kraj, Oblastní muzeum a galerie v Mostě a Hochschule für Bildende Künste v Drážďanech. Výstava zahrnuje celkem tři hlavní linie: restaurování a materiálový průzkum děl, umělecké techniky na pozadí jednotlivých děl a umělecký vývoj v hornické oblasti Krušnohoří. Vedle restaurovaných uměleckých děl budou do instalace zapojena také další díla zapůjčená z české i německé strany, která dokreslují celkový kontext. Vystavené předměty pak budou doprovázet panely, které textem i obrazem přiblíží důležitá data a informace ve vazbě na náplň celého projektu.

Výtvarné řešení výstavy je svěřeno profesionálním architektům, takže bude zajištěna prezentace na velmi vysoké úrovni evropského standardu.

Výstava je přístupná i formou virtuální prohlídky.

 

ODSTÍNY GOTIKY - Interiéry středověku

19. 6. 2021 - 30. 1. 2022

Muzeum radnice – výstavní sál

Tuto jedinečnou výstavu gotického nábytku pro naše muzeum vytvořil mistr truhlář Ladislav Sluka, s uměleckým pseudonymem Kocour Pozd­nický, sídlící v Jizerských horách. Na výstavě bude k vidění soubor nejrůznějších typů a druhů nábytku, vytvořený dle originálních dobových zdrojů, a to v rozsahu, v němž dosud nebylo možno takovýto soubor vidět. Můžete se těšit na stylizované interiéry středověké jídelny a kuchyně, ložnice, pracovny, modlitebny, či dokonce také dílny středověkého malíře a truhláře. Nedílnou částí výstavy budou i gotické kostýmy z dílny Kocourovy ženy Holubičky. Oči návštěvníků jistě potěší nejen samotný nábytek se svým velice umně provedeným a mnohdy pestrobarevným zdobením, ale také řada předmětů denní potřeby, gotické oděvy a další doplňky, které dokreslí atmosféru života ve středověku. Výstava bude doplněna o doprovodný program, například Muzejní noc či talk show Vladimíra Vondrušky (více viz níže „Akce 2021“).

Výstava bude přístupná i formou virtuální prohlídky.

 

AKVARELY A KRESBY JINDŘICHA VYTISKY

hlavní budova muzea

19. 8. - 9. 10. 2021

Prodejní výstava chomutovského krajináře Jindřicha vytisky.

 

DETEKTIVNÍ HRA - KRVAVÉ PENÍZE ANEB ZLOČIN ZA DÁVNÝCH ČASŮ

hlavní budova muzea

7. 12. 2021

Vydejte se s námi do roku 1543 na Chomutovské tržiště, kde pomocí nápověd odhalíte zločin.

Oblastní muzeum v Chomutově ve svých výstavních prostorách si pro návštěvníky připravilo netradiční edukační hru vztahující se k Chomutovu v první polovině 16. století. Návštěvník se pokusí v roli "vyšetřovatele" vypátrat pachatelé neobjasněného zločinu. K tomu bude využívat moderní technologie a různé herní prvky (např. QR kódy, audiovizualizaci nebo hlavolamy). Vyšetřování se bude odehrávat v dobových kulisách raně novověkého Chomutova. Návštěvník se tak přesune do daného období a přirozeně se o něm dozví mnoho informací. Cílem edukační hry je netradičním pojetím přinést návštěvníkům historické poznatky o městě za vlády pánů z Veitmile. V tomto čase město procházelo velmi důležitou etapou svého rozvoje, která je k vidění prostřednictvím mnoha památek až do dnešních dnů.

 

CHOMUTOV MEZI KŘÍŽEM A KALICHEM

hlavní budova muzea

16. 10. 2021 - 2. 4. 2022

Letos si Chomutov připomíná 600 let od jedné z největších tragédií, která město v jeho bohaté historii potkala. Tuto neblahou, ale významnou událost se rozhodlo Oblastní muzeum v Chomutově připomenout výstavou Chomutov mezi křížem a kalichem.

V březnu roku 1421 byl Chomutov napaden, dobyt a posléze zplundrován husitskými vojsky, která se tažením na severozápad Čech pokusila ovládnout důležitá centra v podhůří Krušných hor. Dobytí Chomutova je historicky vnímáno jako jeden z největších masakrů na civilním obyvatelstvu, kterého se husité kdy dopustili.  Z historických pramenů vyplývá, že pád města přežilo jen 30 lidí. Ti byli navíc ušetřeni jen proto, aby pochovali všechny mrtvé.
 Výstava se nebude věnovat pouze a čistě tomuto faktu. Její koncepce je postavena na protikladu historických faktů vůči pověstem, které se o tehdejšímu husitskému tažení dochovaly. Návštěvníci se seznámí s posledními poznatky, které mohou následně porovnávat s tím, jak husitské tažení popisují legendy, tedy s tím, jak se tato doba otiskla do lidového vyprávění.
Pověsti o husitech jsou také podkladem pro vzdělávací doprovodný program zaměřený na základní a střední školy. Mladí návštěvníci si v něm nejen zopakují, co se dozvěděli na výstavě, ale budou moci i změnit průběh historie, tedy pokud budou šikovní a ubrání Chomutov před husitskými vojsky.

 

AKCE A PROGRAMY 2021

MEZINÁRODNÍ DEN MUZEÍ

18. 5. 2021

Vstupné zdarma do obou budov.

 

Můžete se těšit na novou výstavu Krušnohoří/Erzgebirge – Umění pozdního středověku, která je pořádána Ústeckým krajem ve spolupráci s Oblastním muzeem v Chomutově. Výstava je stěžejním výstupem česko-německého přeshraničního projektu Umění pozdního středověku v hornické oblasti Krušnohoří a unikátní umělecká díla budou u nás k vidění do 29. 5. 2021 v budově starobylé radnice. Navštívit můžete také stálou expozici Všemu světu na útěchu – Sochařství a malířství na Chomutovsku a Kadaňsku, Mnišský dvoreček, kostel sv. Kateřiny, historické sklepy a Hvězdářkou věž u hlavní budovy muzea.

Z důvodu rekonstrukce části hlavní budovy muzea není aktuálně možné navštívit výstavu 50 let chomutovských bílých andělů a stálou expozici Pohledy do pravěku. Budeme se snažit vám výstavy zpřístupnit v co nejkratším čase. Určitě se máte na co těšit!

 

NOC KOSTELŮ

28. 5. 2021

NOC KOSTELŮ 2021, je celorepubliková akce, kdy pod záštitou místní farnosti jsou v nočních hodinách návštěvníkům přístupny sakrální památky. Památky návštěvník uvidí v netradiční podvečerní a noční atmosféře, kterou doprovodí duchovní program, sborový zpěv a žáci ZUŠ T.G. Masaryka v Chomutově. Letos se v Chomutově k NOCI KOSTELŮ připojí farní kostel Nanebevzetí Panny Marie, kostel sv. Ignáce a kostel sv. Kateřiny.

 

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY

Zachraňte lidstvo!  (19. 7. 2021 - 23. 7. 2021)
Cesta do středověku (9. 8. 2021 - 13. 8. 2021)
Oblastní muzeum v Chomutově opět pořádá příměstské tábory!
Těšit se můžete na spoustu zábavy, her a kvízů. Za pomoci integrovaného záchranného systému se děti naučí základům zdravovědy a požární ochrany, dále se děti přesunou v čase a to do doby udatných rytířů.
 

TALK-SHOW VLADIMÍRA VONDRUŠKY

Léto či podzim 2021 (termín bude upřesněn)

Muzeum radnice

Historik a spisovatel Vlastimil Vondruška je v současné době jedním z nejčtenějších spisovatelů historických románů. Proslulé jsou jeho vícesvazkové řady Husitská epopej, Přemyslovská epopej, detektivní příběhy Oldřicha z Chlumu, aj. Vlastimil Vondruška přijede do Chomutova k příležitosti výstavy Gotický nábytek a Roku gotiky s neformální a odlehčenou přednáškou, či spíše talk-show, v níž bude povídat o svých literárních dílech, přístupu k době středověku, intimním životě a zajímavostech ze středověku. Bude také ochotně odpovídat na všetečné dotazy posluchačů. Talk-show bude početně omezena kvůli kapacitě prostoru a bude nutné předem zakoupit vstupenku.

 

PŘEDNÁŠKY A POZOROVÁNÍ ASTRONOMICKÉ SPOLEČNOSTI CHOMUTOV

Hlavní budova muzea nebo prostranství u býv. kina Oko

Únor 2021: Vybrané objekty zimní oblohy (louka u bývalého kina Oko)

Březen 2021: Den hvězdáren a planetárií ČR (Oblastní muzeum v Chomutově)

Duben 2021: Den země v ZOOparku Chomutov - pozorování slunce, měření UV záření, prezentace aktivit ČAS

                        Vybrané Objekty jarí oblohy (louka u bývalého kina Oko)

Květen 2021: Astronomické praktikum (4. ročník)

                        1) část - teorie -  večerní přednáška

                        2) část - praxe - "hvězdárna" na louce u bývalého kina Oko

10. června: Částečné zatmění Slunce

9. 8. – 14. 8. 2021 vždy od 21:00 hod. : Meteorický roj Perseidy - pozorování u bývalého kina Oko

14. 8. od 21:00 hod. se uskuteční 4. ročník astronomického praktika, který je určen nejen pro majitele astronomických dalekohledů. Akce se uskuteční pouze za příznivého počasí na louce za bývalým kinem Oko.

                     

Září 2021: Den evropského dědictví - veřejné pozorování Slunce u Hvězdářské věže a prezentace o pozorování slunce v Oblastním muzeu v Chomutově

Říjen 2021: Vybrané objekty podzimní oblohy - pozorování u bývalého kina Oko

                    Výroční členská schůze Astronomické společnosti Chomutov

Prosinec 2021: Adventní setkání pod noční oblohou (meteorický roj Geminidy)

 

Termíny budou upřesněny

Kontakt: R. Zozulák, zozulak@muzeumchomutov.cz, tel. 775 871 014

Realizace podle aktuální situace s opatřeními kvůli koronaviru. Sledujte prosím aktuální informace na webu muzea.

 

 

EDUKAČNÍ PROGRAMY

K většině výstav i stálých expozic jsou připraveny edukační programy určené dětem z mateřských školek, žákům základních a studentům středních škol. Zcela nově je také možné programy využít i pro rodiny s dětmi či další mimoškolní skupiny. 

Sledujte prosím aktuality na webu a Facebooku muzea. Více viz webové stránky muzea, záložka Oddělení / Muzejní pedagogika

Kontakt:

PROGRAMY V HLAVNÍ BUDOVĚ: S. Brůnová, DiS., brunova@muzeumchomutov.cz, tel. 775 872 093 

PROGRAMY NA RADNICI: R. Klucová, klucova@muzeumchomutov.cz, tel. 775 871 636

 

 

TVŮRČÍ DÍLNY

Aktuálně vždy dle možností s ohledem na vládní opatření - kontaktujte prosím níže uvedené lektorky.

Klub šité krajky – přátelské posezení s výukou šité krajky, vhodné jak pro začátečníky, tak pokročilé. Čtvrtky (pravidelné schůzky 1x za 14 dní), hlavní budova, Palackého 86.

Klub patchworku – přátelské posezení s výukou patchworku, jak ručního, tak strojového, vhodné pro začátečníky i pokročilé. Úterky (pravidelné schůzky 1x za 14 dní) a středy (pravidelné schůzky každý týden), hlavní budova, Palackého 86.

Kontakt:

S. Brůnová, DiS., brunova@muzeumchomutov.cz, tel. 775 872 093

Š. Dokonalová, dokonalova@muzeumchomutov.cz, tel. 775 870 935

 

 

REGIONÁLNÍ HISTORICKÁ SOUTĚŽ

Termín bude upřesněn

21. ročník regionální historické soutěže pro žáky 8. a 9. tříd základní školy a víceletá gymnázia.

Kontakt: S. Brůnová, DiS., brunova@muzeumchomutov.cz, tel. 775 872 093

 

PROHLÍDKOVÉ OKRUHY A HISTORICKÉ EXKURZE

Bližší info:

muzeum/oteviraci-doba-vstupne-navstevni-rad/

Kontakt: Mgr. J. Hirsch, hirsch@muzeumchomutov.cz, tel. 775 872 267

PLÁN VÝSTAV A AKCÍ 2022

ODSTÍNY GOTIKY - Interiéry středověku

19. 6. 2021 - 30. 1. 2022

Muzeum radnice – výstavní sál

Tuto jedinečnou výstavu gotického nábytku pro naše muzeum vytvořil mistr truhlář Ladislav Sluka, s uměleckým pseudonymem Kocour Pozd­nický, sídlící v Jizerských horách. Na výstavě bude k vidění soubor nejrůznějších typů a druhů nábytku, vytvořený dle originálních dobových zdrojů, a to v rozsahu, v němž dosud nebylo možno takovýto soubor vidět. Můžete se těšit na stylizované interiéry středověké jídelny a kuchyně, ložnice, pracovny, modlitebny, či dokonce také dílny středověkého malíře a truhláře. Nedílnou částí výstavy budou i gotické kostýmy z dílny Kocourovy ženy Holubičky. Oči návštěvníků jistě potěší nejen samotný nábytek se svým velice umně provedeným a mnohdy pestrobarevným zdobením, ale také řada předmětů denní potřeby, gotické oděvy a další doplňky, které dokreslí atmosféru života ve středověku. Výstava bude doplněna o doprovodný program, například Muzejní noc či talk show Vladimíra Vondrušky (více viz níže „Akce 2021“).

Výstava bude přístupná i formou virtuální prohlídky.

 

CHOMUTOV MEZI KŘÍŽEM A KALICHEM

hlavní budova muzea

16. 10. 2021 - 2. 4. 2022

Letos si Chomutov připomíná 600 let od jedné z největších tragédií, která město v jeho bohaté historii potkala. Tuto neblahou, ale významnou událost se rozhodlo Oblastní muzeum v Chomutově připomenout výstavou Chomutov mezi křížem a kalichem.

V březnu roku 1421 byl Chomutov napaden, dobyt a posléze zplundrován husitskými vojsky, která se tažením na severozápad Čech pokusila ovládnout důležitá centra v podhůří Krušných hor. Dobytí Chomutova je historicky vnímáno jako jeden z největších masakrů na civilním obyvatelstvu, kterého se husité kdy dopustili.  Z historických pramenů vyplývá, že pád města přežilo jen 30 lidí. Ti byli navíc ušetřeni jen proto, aby pochovali všechny mrtvé.
 Výstava se nebude věnovat pouze a čistě tomuto faktu. Její koncepce je postavena na protikladu historických faktů vůči pověstem, které se o tehdejšímu husitskému tažení dochovaly. Návštěvníci se seznámí s posledními poznatky, které mohou následně porovnávat s tím, jak husitské tažení popisují legendy, tedy s tím, jak se tato doba otiskla do lidového vyprávění.
Pověsti o husitech jsou také podkladem pro vzdělávací doprovodný program zaměřený na základní a střední školy. Mladí návštěvníci si v něm nejen zopakují, co se dozvěděli na výstavě, ale budou moci i změnit průběh historie, tedy pokud budou šikovní a ubrání Chomutov před husitskými vojsky.

 

DETEKTIVNÍ HRA - KRVAVÉ PENÍZE ANEB ZLOČIN ZA DÁVNÝCH ČASŮ

hlavní budova muzea

Od 7. 12. 2021 

Vydejte se s námi do roku 1543 na Chomutovské tržiště, kde pomocí nápověd odhalíte zločin.

Oblastní muzeum v Chomutově ve svých výstavních prostorách si pro návštěvníky připravilo netradiční edukační hru vztahující se k Chomutovu v první polovině 16. století. Návštěvník se pokusí v roli "vyšetřovatele" vypátrat pachatelé neobjasněného zločinu. K tomu bude využívat moderní technologie a různé herní prvky (např. QR kódy, audiovizualizaci nebo hlavolamy). Vyšetřování se bude odehrávat v dobových kulisách raně novověkého Chomutova. Návštěvník se tak přesune do daného období a přirozeně se o něm dozví mnoho informací. Cílem edukační hry je netradičním pojetím přinést návštěvníkům historické poznatky o městě za vlády pánů z Veitmile. V tomto čase město procházelo velmi důležitou etapou svého rozvoje, která je k vidění prostřednictvím mnoha památek až do dnešních dnů.
 

RETROGAMING

Muzeum radnice

Březen 2022 - 12. 6. 2022

Chcete se podívat a osobně si vyzkoušet, na čem se pracovalo a hrálo v úplném pravěku počítačové techniky? Máte rádi počítačové hry a zajímá vás, jak to všechno začalo? Jestli ano, výstava Retrogaming je právě pro vás jako ušitá!

Na výstavě uvidíte počítače, herní konzole, staré časopisy, zapomenutá datová média (kazety, diskety) a mnoho jiného, a to od samotných počátků až do 90. let 20. století. Spatříte například notebook značky Epson – první na světě –, japonské počítače Sharp, americké IBM, český Didaktik, herní konzole Ninetendo nebo Sega a samozřejmě také osmibitové Atari, protože „kdo neměl Atari, jakoby nežil!“. To, ale i mnoho jiných dobových ukázek na Vás čeká ve výstavě Retrogaming – počátky osobních počítačů u nás.

Naprostým unikátem bude pravé „pařanské doupě“, kde si děti i dospělí budou moci na dobových počítačích a herních konzolích zahrát stovky her. Mezi nimi jsou i opravdové klasiky, například doomovky, Pac-Man, Prince of Persia, Lemmings a další. Nechybí ani herní arkádový automat pro dva hráče s hrou Streets Fighter II, hitovkou mezi bojovkami.

Nasedněte s námi do stroje času a hurá do počítačového pravěku!

 

MINIATURY

Muzeum radnice

Červenec - Srpen 2022


Výstava portrétních miniatur přiblíží návštěvníkům tu část výtvarného umění, která byla vždy především soukromou záležitostí, a proto dlouho unikala pozornosti širšího publika. V dnešní době je už umění drobného portrétu všeobecně známo. Subtilní obrázky nebývají často vystavovány, zejména pro svou citlivost na světlo, které vlivem častého působení může nenávratně malbu poškodit. Oblastní muzeum v Chomutově spravuje jednu z nejkvalitnějších sbírek portrétních miniatur ve střední Evropě. Od její poslední prezentace v roce 2007 už uběhlo mnoho let, během nichž byly vybrané miniatury podrobeny pečlivému neinvazivnímu průzkumu, který přinesl mnohé překvapující výsledky. Na výstavě budou kromě vývoje portrétní miniatury a techniky malby představeny výsledky jejich průzkumu, který je i ve světovém měřítku ojedinělý.

 

EVY Z EFY (německy Evas von EFA)

Fotoamatéři z Erlangenu – výstava aktů

Kostel sv. Kateřiny

18. 6. – 24. 9. 2022

 

Německý spolek „Erlanger Foto Amateure“, zkráceně EFA, sdružuje amatérské fotografy z Erlangenu. Erlangen je partnerským městem Chomutova, proto nás opakovaná spolupráce s tamními fotografy velmi těší. Spolek bude v chomutovském muzeu vystavovat již potřetí. V létě 2022 budou fotoamatéři vystavovat fotografie aktů. Můžeme se těšit na práce pěti umělců provedené různými technikami.

 

VÁNOCE 2022 - Sochy Michaela Bílka

Muzeum radnice

Říjen 2022 – únor 2023

Nadživotní dřevěné sochy od akademického sochaře Michaela Bílka (19422015) zaplní výstavní sál na radnici v době Vánoc 2022. Zdá se, že realisticky ztvárněné postavy fiktivních lidí vyprávějí příběhy a vybízejí k zamyšlení nad lidskými vztahy, hodnotami a smyslem života. Právě o Vánocích jsou tato témata v našich životech aktuální. A sochař Michael Bílek měl Vánoce velmi rád.

Část výstavy bude přímo věnována tématu Vánoc.

AKCE 2022

TALK SHOW VLADIMÍRA VONDRUŠKY

Duben / květen 2022 (termín bude upřesněn)

Muzeum radnice

Historik a spisovatel Vlastimil Vondruška je v současné době jedním z nejčtenějších spisovatelů historických románů. Proslulé jsou jeho vícesvazkové řady Husitská epopej, Přemyslovská epopej, detektivní příběhy Oldřicha z Chlumu, aj. Vlastimil Vondruška přijede do Chomutova s neformální a odlehčenou přednáškou, či spíše talk-show, v níž bude povídat o svých literárních dílech, přístupu k době středověku, intimním životě a zajímavostech ze středověku. Bude také ochotně odpovídat na všetečné dotazy posluchačů. Talk-show bude početně omezena kvůli kapacitě prostoru a bude nutné předem zakoupit vstupenku.

 

 

MUZEJNÍ NOC

Květen / červen 2022 (termín bude upřesněn)

Již každoroční a divácky oblíbená akce nebude chybět ani v roce 2022. Kromě otevření všech prostor, výstav a expozic Oblastního muzea v Chomutově zdarma, bude pro návštěvníky připraven i doprovodný program. Téma Muzejní noci bude ještě upřesněno.

 

MEZINÁRODNÍ DEN PAMÁTEK A SÍDEL

Duben 2022 (termín bude upřesněn)

Ani v roce 2022 nebude chybět již velmi známý a zavedený Mezinárodní den památek a sídel, který již v roce 1982 vyhlásilo UNESCO. Chomutov se tradičně připojuje k tomuto dni otevřením všech památek po celý den zdarma, součástí samozřejmě budou i prostory, výstavy a stálé expozice Oblastního muzea v Chomutově.

 

MEZINÁRODNÍ DEN MUZEÍ

18. 5. 2022

Oblastní muzeum v Chomutově se již po několikáté připojí k mezinárodní muzejní akci, která každoročně připadá na 18. 5. Akci pořádá Mezinárodní rada muzeí (ICOM) s cílem upozorňovat širokou veřejnost na roli muzeí v rozvoji celé společnosti. Od Ameriky po Oceánii, přes Evropu, Asii a Afriku, je Mezinárodní den muzeí každoročně významnou událostí ve světě muzeí.

Chomutovské muzeum bude mít v tento den otevřené všechny své prostory, výstavy a stálé expozice zdarma a nabídne také tematický doprovodný program.

 

NOC KOSTELŮ

Konec května 2022 (termín bude upřesněn)

Noc kostelů je celorepubliková akce, kdy pod záštitou místní farnosti jsou v nočních hodinách návštěvníkům přístupny sakrální památky. Památky návštěvník uvidí v netradiční podvečerní a noční atmosféře, kterou doprovodí duchovní a hudební program (bude upřesněn). Za Oblastní muzeum v Chomutově se k akci připojí kostel sv. Kateřiny.

 

OBNAŽENI

Srpen 2022 (termín bude upřesněn)

Festival Obnaženi prezentuje tvorbu českých i zahraničních umělců v oblasti tance, divadla, performance, výtvarného umění, hudby, literatury i filmu v rozličných formách. Odehrává se v historickém centru města Chomutova, kde v několika dnech přináší rozmanité kulturní a umělecké zážitky alternativní, experimentální a interdisciplinární povahy.
Důležitým cílem festivalu je oživení kulturního dění v Chomutově a aktivní zapojení místních umělců v interakci s hosty festivalu a diváky. 

Oblastní muzeum v Chomutově se i v roce 2022 připojí k tomuto stále více se rozrůstajícímu festivalu svými prostory.

Program festivalu bude upřesněn v průběhu první poloviny roku 2022.

 

DEN EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ

Září 2022 (termín bude upřesněn)

Dny evropského dědictví ( European Heritage Days) pořádá Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska. V tyto zářijové dny (většinou víkend v polovině září) se každoročně otevírají nejširší veřejnosti brány nejzajímavějších památek, budov, objektů a prostor, včetně těch, které jsou jinak zčásti nebo zcela nepřístupné. 

Chomutov se tak jako i v minulých letech opět připojí k této celonárodní akci otevřením všech svých památek zdarma, chybět nebudou ani prostory Oblastního muzea v Chomutově.

 

Archiv akcí

Omezit výpis akcí na


Datum konání: calendar calendar