Obsah

PLÁN VÝSTAV A AKCÍ 2020

 

Plán výstav a akcí Oblastního muzea v Chomutově byl pozměněn kvůli opatřením proti koronaviru.
Děláme všechno pro to, aby atraktivní výstavy a akce proběhly v náhradních termínech.
Muzejníci pilně pracují, i když je muzeum pro veřejnost prozatím uzavřené.
Přehodnocujeme plány podle reálných možností ... Snažíme se co nejlépe reagovat na nestandardní situaci.
Příznivci muzea si jistě budou chtít vynahradit čas, kdy jsme měli zavřeno.  Určitě se máte na co těšit, a my se těšíme na vás!

 

VÝSTAVY 2020

 

KACHLE SEDMI STOLETÍ – Svět kachlových kamen 

muzeum – radnice

3. 3. – 24. 10. 2020

Výstava online: Viz příspěvky „Kachle sedmi století – svět kachlových kamen“ a „Kachle vyprávějí…“ v sekci „Muzeum online“. Dále viz „Dětem online“

Výstava představuje asi 150 kamnových kachlů z období gotiky, renesance, baroka či rokoka. Podařilo se nám sestavit i válcová empírová kamna, která pocházejí zřejmě z budovy chomutovské radnice. Nejmladšími exponáty výstavy jsou secesní kachle z počátku 20. století. Oblast severozápadních Čech i přímo Chomutovsko se může pochlubit zajímavými archeologickými nálezy kachlů z různých lokalit.

Za pozornost stojí pestrá škála motivů a technik, které se při výrobě kachlů používaly. Témata, která kachle zdobí, odrážejí náboženský i společenský život konkrétního historického období a jeho duchovní i světské hodnoty. Kachlová kamna procházela stejným vývojem jako umělecké slohy. Historie výroby kachlů pro stavbu kamen sahá hluboko do středověku, avšak kamnářství jako řemeslný obor je živé dodnes.

Chomutovská výstava navazuje na rozsáhlý projekt Oblastního muzea a galerie v Mostě, výstavu „Svět kachlových kamen – Kachle a kachlová kamna severozápadních Čech“ (2017/2018), kde mohla být prezentována široká škála nejen kachlů, ale i celých kamen. K výstavě byl vydán obsáhlý katalog.

Kurátorkami výstavy jsou Mgr. Milena Bílková, Th.D. z chomutovského muzea a externí odbornice, archeoložka Mgr. Markéta Soukupová.

 

ÚNIK Z TOTALITY ANEB LISTOPAD ´89 NA CHOMUTOVSKU

hlavní budova muzea

19. 10. 2019 – 30. 6. 2020

Netradiční a jedinečný výstavní formát, realizovaný formou únikové hry, představuje nejen atmosféru a emocionální vypětí oněch listopadových dní, ale také připomene život v 80. letech 20. století. Návštěvníky čeká nefalšovaná úniková hra se vším, co k ní patří – najít stopy a indicie, vyřešit série hádanek a uniknout z místnosti ve stanoveném čase. Úniková hra je speciálně ušitá na míru tématu výstavy, a zcela netradičně umožňuje simultánní účast více skupin hráčů.

Každý návštěvník výstavy má možnost se únikové hry nezúčastnit, v tom případě je na něj připravena bohaté spektrum informací o tomto tématu. Na výstavě jsou prezentovány také archivní chomutovské listopadové fotografie, které jsou zveřejněny vůbec poprvé od roku 1989! Řada návštěvníků tak má možnost se na některých fotografiích poznat.

Součástí výstavy je také filmový dokument.

Podívejte se na jedinečný video trailer výstavy! Najdete ho pod záložkou Výstavy a expozice / Výstavy a akce / Únik z totality…

Projekt je realizován za finanční podpory ministerstva kultury ČR.

 

PUTOVNÍ VÝSTAVA CHOMUTOVSKÉHO MUZEA „HANS KUDLICH, OSVOBODITEL SEDLÁKŮ“

6. 6. až 28. 9. – Kadaň, Městské muzeum, pobočka na hradě

konec září až konec listopadu – Vejprty, Městské kulturní a společenské středisko

 

OSVOBOZENÍ 1945. KONEČNĚ MÍR

realizována pouze elektornická verze výstavy - zpřístupněna na webu od 7. 5. 2020

Výstava „Osvobození 1945. Konečně mír! Výstava o posledních týdnech 2. světové války v Ústeckém kraji“ je pořádána Ústeckým krajem k 75. výročí konce 2. světové války. Na textových panelech s fotografiemi bude dokumentováno osvobození území dnešního Ústeckého kraje na konci 2. světové války.

 

MILOVÁNÍ V PŘÍRODĚ

hlavní budova muzea

Výstava přesunuta na rok 2021.

 

PRVNÍM VLAKEM DO CHOMUTOVA

hlavní budova muzea

8. 8. – 28. 11. 2020

Počátkem října 1870 přijel do Chomutova první vlak, který předznamenal nadcházející budoucnost. Vlaková doprava pomohla proměnit Chomutov do moderního města s průmyslovými závody a narůstajícím počtem obyvatel. Velký význam železnice potvrdila následně i skutečnost, že se v Chomutově proťaly dráhy celkem tří společností, které se věnovaly vlakové dopravě.  

Oblastní muzeum připravuje výstavu, která připomene první příjezd vlaku do Chomutova. Kromě zajímavé výstavy se můžete těšit na bohatý doprovodný program ve formě přednášek a komentovaných prohlídek.

V září tohoto roku pak ve spolupráci s Oblastním muzeem v Mostě a Národním technickým muzeem připravujeme velkou přehlídku historických vlaků, která se uskuteční na nádraží a v nedalekém depu NTM v Chomutově.

Projekt je realizován za finanční podpory Statutárního města Chomutova.

 

ARCHITEKTURA V KRAJCE

kostel sv. Kateřiny

5. 9. – 31. 10. 2020 

Výstava představí město Chomutov jako symbol krásy a jemnosti, vedle jeho průmyslové tváře.

Projekt je společnou prací všech členek Klubu šité krajky a propojuje krajkářskou tradici Krušnohoří s pamětihodnostmi města a regionu.

V letošním roce oslaví Klub šité krajky výročí 20 let od svého založení a jeho členky by se rády občanům města, ale i dalším návštěvníkům muzea představily tímto zajímavým projektem. Ten bude pomocí krajkářských děl prezentovat některé zajímavé architektonické skvosty našeho regionu. Jedním z cílů této výstavy je ukázat široké veřejnosti velmi kreativní myšlení a tvorbu krajkářek seniorského věku.

Projekt je realizován za finanční podpory Statutárního města Chomutova.

V rámci výstavy proběhnou doprovodné akce:

26. 9. Akce Den seniorů

10. 10. Workshop – představení Klubu šité krajky při muzeu

24. 10. Workshop – představení Klubu patchworkářek při muzeu

 

50 LET STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÉ ŠKOLY V CHOMUTOVĚ

hlavní budova muzea

12. 12. 2020 – 27. 3. 2021

Výstava bude uspořádána u příležitosti 50. výročí založení této školy. Představí její historii, absolventy a obory, které se na škole studovaly.

Projekt je realizován za finanční podpory Statutárního města Chomutova.

 

HISTORICKÉ CUKRÁRNY

muzeum – radnice

konec listopadu 2020 – konec ledna 2021 (termín bude ještě upřesněn)

Výstava připomene zašlou slávu československých cukráren v období formující se první republiky. Čekají na Vás stylizované interiéry historických cukráren a prodejen včetně výrobny sladkostí a art-decové posezení. Také zákusky a dorty podle vzorníků ze 30. let 20. století a historické, mnohdy již zapomenuté cukrářské nástroje a pomůcky – přístroj na zmrzlinu, formy na čokoládu a drobné pečivo, raznice na bonbony… V neposlední řadě také vybavení provozoven včetně kasy, balících papírů značky Orion, papírových krabic na dorty a zákusky, skleněných zásobníků naplněných bonbony a mnohem víc… Nebudou chybět ani dobové materiály, jako například výuční list, pracovní knížka, reklamní pohádky, recepty, obaly od čokolád a jiné.

Návštěvníci získají přehled o historii čokolády, marcipánu, perníku, zmrzliny nebo dortů, stejně jako o vývoji cukrářského řemesla v Čechách. Chybět nebudou samozřejmě ani regionální souvislosti a informace o vývoji tohoto odvětví na Chomutovsku.

K výstavě pro Vás také připravujeme bohatý doprovodný program, který jistě bude sladký…

 

AKCE 2020

 

MUZEJNÍ NOC

Původní termín 16. 5. 2020 byl zrušen. Akce bude přesunuta na podzim 2020. Sledujte prosím aktuální informace na webu muzea.

 

NOC KOSTELŮ

kostel sv. Kateřiny

12. 6. 2020 posun termínu
Realizace podle aktuální situace s opatřeními kvůli koronaviru. Sledujte prosím aktuální informace na webu muzea.

Muzeum se již tradičně zapojí do celostátní ekumenické církevní akce programem v kostele sv. Kateřiny. V nočních hodinách budou návštěvníkům přístupné některé sakrální památky ve městě, které se představí v netradiční podvečerní a noční atmosféře.

 

MUZEJNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR - Stopy člověka v přírodě

13. 7. – 17. 7. 2020

Téma: Člověka a příroda od prehistorie až po současnost. Zábavnou formou her a kvízů se dozvíte mnoho informací o zvířátkách a rostlinách ve městě i za jeho hranicemi.

cena: 1 900 Kč

věk: 7 – 14 let

Cena zahrnuje: čtyři celodenní výlety, denně svačinka a oběd, pojištění a odborný dohled

Kontaktní osoba a přihlášky: S. Brůnová, DiS., brunova@muzeumchomutov.cz, tel. 775 872 093

 

DEN EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ (EHD)

19. 9. 2020

volný vstup do obou budov muzea od 9 do 17 hod.

 

DOPROVODNÉ AKCE K VÝSTAVĚ ARCHITEKTURA V KRAJCE

26. 9. Akce Den seniorů

10. 10. Workshop – představení Klubu šité krajky při muzeu

24. 10. Workshop – představení Klubu patchworkářek při muzeu

Kontakt: S. Brůnová, DiS., brunova@muzeumchomutov.cz, tel. 775 872 093

 

PŘEDNÁŠKY A POZOROVÁNÍ ASTRONOMICKÉ SPOLEČNOSTI CHOMUTOV

Hlavní budova muzea nebo prostranství u býv. kina Oko

Termíny budou upřesněny

Kontakt: R. Zozulák, zozulak@muzeumchomutov.cz, tel. 775 871 014

Realizace podle aktuální situace s opatřeními kvůli koronaviru. Sledujte prosím aktuální informace na webu muzea.

 

EDUKAČNÍ PROGRAMY

Spuštění po otevření muzea veřejnosti

Ke stálým expozicím (Svět Krušných hor, Pohledy do pravěku) jsou připraveny pracovní listy a programy určené dětem z mateřských školek, žákům základních a studentům středních škol.

Edukační programy a komentované prohlídky jsou připraveny také k probíhajícím výstavám. Sledujte prosím aktuality na webu a Facebooku muzea.

Kontakt:

S. Brůnová, DiS., brunova@muzeumchomutov.cz, tel. 775 872 093

V. Budilová, budilova@muzeumchomutov.cz, tel. 775 870 974

 

TVŮRČÍ DÍLNY

Spuštění po otevření muzea veřejnosti

Klub šité krajky – přátelské posezení s výukou šité krajky, vhodné jak pro začátečníky, tak pokročilé. Čtvrtky (pravidelné schůzky 1x za 14 dní), hlavní budova, Palackého 86.

Klub patchworku – přátelské posezení s výukou patchworku, jak ručního, tak strojového, vhodné pro začátečníky i pokročilé. Úterky (pravidelné schůzky 1x za 14 dní) a středy (pravidelné schůzky každý týden), hlavní budova, Palackého 86.

Kontakt:

S. Brůnová, DiS., brunova@muzeumchomutov.cz, tel. 775 872 093

Š. Dokonalová, dokonalova@muzeumchomutov.cz, tel. 775 870 935

 

PŘÍRODOVĚDNÉ EXKURZE

Realizace podle aktuální situace s opatřeními kvůli koronaviru. Sledujte prosím aktuální informace na webu muzea.

22.5. – 24.5.                              Jarní floristický kurz Libčeves

1. – 5.6.                                       Letní floristický kurz Kamenický Šenov

17.6., 18.6., 19.6. ve 14.00      Zechengrund, ukázka praktické ochrany přírody

18.7. od 10.00                          Henneberg – společná čes./něm exkurze

11.9. od 14.00                           Krásná Lípa, ukázka praktické ochrany přírody

18. – 20.9.                                  Podzimní floristický kurz

Část programu bude realizována za finanční podpory statutárního města Chomutova v rámci dotačního projektu „Pojďte s námi do přírody“.

Kontakt: ing. Čestmír Ondráček, ondracek@muzeumchomutov.cz, tel. 775 871 638

 

PROJEKT "POJĎTE S NÁMI DO PŘÍRODY"

Také v letošní roce jsou pro milovníky přírody připraveny tématické výpravy za přírodními krásami našeho okolí. Sledujte náš web a FB, kde budou uváděny všechny aktuální akce.

Projekt je realizován za finanční podpory Statutárního města Chomutova.

Kontakt: ing. Čestmír Ondráček, ondracek@muzeumchomutov.cz, tel. 775 871 638

 

REGIONÁLNÍ HISTORICKÁ SOUTĚŽ

Termín bude upřesněn

21. ročník regionální historické soutěže pro žáky 8. a 9. tříd základní školy a víceletá gymnázia.

Kontakt: S. Brůnová, DiS., brunova@muzeumchomutov.cz, tel. 775 872 093

 

PROHLÍDKOVÉ OKRUHY A HISTORICKÉ EXKURZE

Bližší info:

muzeum/oteviraci-doba-vstupne-navstevni-rad/

Kontakt: Mgr. J. Hirsch, hirsch@muzeumchomutov.cz, tel. 775 872 267

 

                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                  zpracovala M. Bílková

 

Archiv akcí

Omezit výpis akcí na


Datum konání: calendar calendar