Obsah

PLÁN VÝSTAV A AKCÍ 2020

 

VÝSTAVY 2020

 

KACHLE SEDMI STOLETÍ – Svět kachlových kamen 

muzeum – radnice

3. 3. – 24. 10. 2020 (uzavřeno 12. 10.)

Výstava představuje asi 150 kamnových kachlů z období gotiky, renesance, baroka či rokoka. Podařilo se nám sestavit i válcová empírová kamna, která pocházejí zřejmě z budovy chomutovské radnice. Nejmladšími exponáty výstavy jsou secesní kachle z počátku 20. století. Oblast severozápadních Čech i přímo Chomutovsko se může pochlubit zajímavými archeologickými nálezy kachlů z různých lokalit.

Za pozornost stojí pestrá škála motivů a technik, které se při výrobě kachlů používaly. Témata, která kachle zdobí, odrážejí náboženský i společenský život konkrétního historického období a jeho duchovní i světské hodnoty. Kachlová kamna procházela stejným vývojem jako umělecké slohy. Historie výroby kachlů pro stavbu kamen sahá hluboko do středověku, avšak kamnářství jako řemeslný obor je živé dodnes.

Chomutovská výstava navazuje na rozsáhlý projekt Oblastního muzea a galerie v Mostě, výstavu „Svět kachlových kamen – Kachle a kachlová kamna severozápadních Čech“ (2017/2018), kde mohla být prezentována široká škála nejen kachlů, ale i celých kamen. K výstavě byl vydán obsáhlý katalog.

Kurátorkami výstavy jsou Mgr. Milena Bílková, Th.D. z chomutovského muzea a externí odbornice, archeoložka Mgr. Markéta Soukupová.

 

 

ÚNIK Z TOTALITY ANEB LISTOPAD ´89 NA CHOMUTOVSKU

hlavní budova muzea

19. 10. 2019 – 30. 6. 2020

Netradiční a jedinečný výstavní formát, realizovaný formou únikové hry, představuje nejen atmosféru a emocionální vypětí oněch listopadových dní, ale také připomene život v 80. letech 20. století. Návštěvníky čeká nefalšovaná úniková hra se vším, co k ní patří – najít stopy a indicie, vyřešit série hádanek a uniknout z místnosti ve stanoveném čase. Úniková hra je speciálně ušitá na míru tématu výstavy, a zcela netradičně umožňuje simultánní účast více skupin hráčů.

Každý návštěvník výstavy má možnost se únikové hry nezúčastnit, v tom případě je na něj připravena bohaté spektrum informací o tomto tématu. Na výstavě jsou prezentovány také archivní chomutovské listopadové fotografie, které jsou zveřejněny vůbec poprvé od roku 1989! Řada návštěvníků tak má možnost se na některých fotografiích poznat.

Součástí výstavy je také filmový dokument.

Podívejte se na jedinečný video trailer výstavy! Najdete ho pod záložkou Výstavy a expozice / Výstavy a akce / Únik z totality…

Projekt je realizován za finanční podpory ministerstva kultury ČR.

 

 

PUTOVNÍ VÝSTAVA CHOMUTOVSKÉHO MUZEA „HANS KUDLICH, OSVOBODITEL SEDLÁKŮ“

6. 6. až 28. 9. – Kadaň, Městské muzeum, pobočka na hradě

konec září až konec listopadu – Vejprty, Městské kulturní a společenské středisko

 

 

OSVOBOZENÍ 1945. KONEČNĚ MÍR

realizována pouze elektornická verze výstavy - zpřístupněna na webu od 7. 5. 2020

Výstava „Osvobození 1945. Konečně mír! Výstava o posledních týdnech 2. světové války v Ústeckém kraji“ je pořádána Ústeckým krajem k 75. výročí konce 2. světové války. Na textových panelech s fotografiemi bude dokumentováno osvobození území dnešního Ústeckého kraje na konci 2. světové války.

 

 

MILOVÁNÍ V PŘÍRODĚ

hlavní budova muzea

Výstava přesunuta na rok 2021.

 

 

PRVNÍM VLAKEM DO CHOMUTOVA

hlavní budova muzea

8. 8. – 28. 11. 2020

Počátkem října 1870 přijel do Chomutova první vlak, který předznamenal nadcházející budoucnost. Vlaková doprava pomohla proměnit Chomutov do moderního města s průmyslovými závody a narůstajícím počtem obyvatel. Velký význam železnice potvrdila následně i skutečnost, že se v Chomutově proťaly dráhy celkem tří společností, které se věnovaly vlakové dopravě.  

Oblastní muzeum připravuje výstavu, která připomene první příjezd vlaku do Chomutova. Kromě zajímavé výstavy se můžete těšit na bohatý doprovodný program ve formě přednášek a komentovaných prohlídek.

V září tohoto roku pak ve spolupráci s Oblastním muzeem v Mostě a Národním technickým muzeem připravujeme velkou přehlídku historických vlaků, která se uskuteční na nádraží a v nedalekém depu NTM v Chomutově.

Projekt je realizován za finanční podpory Statutárního města Chomutova.

 

 

ARCHITEKTURA V KRAJCE

kostel sv. Kateřiny

3. 9. – 31. 10. 2020 (prodlouženo do 23. 11. 2020)

Výstava představí město Chomutov jako symbol krásy a jemnosti, vedle jeho průmyslové tváře.

Projekt je společnou prací všech členek Klubu šité krajky a propojuje krajkářskou tradici Krušnohoří s pamětihodnostmi města a regionu.

V letošním roce oslaví Klub šité krajky výročí 20 let od svého založení a jeho členky by se rády občanům města, ale i dalším návštěvníkům muzea představily tímto zajímavým projektem. Ten bude pomocí krajkářských děl prezentovat některé zajímavé architektonické skvosty našeho regionu. Jedním z cílů této výstavy je ukázat široké veřejnosti velmi kreativní myšlení a tvorbu krajkářek seniorského věku.

Projekt je realizován za finanční podpory Statutárního města Chomutova.

V rámci výstavy proběhnou doprovodné akce:

26. 9. Akce Den seniorů

10. 10. Workshop – představení Klubu šité krajky při muzeu - ZRUŠENO

24. 10. Workshop – představení Klubu patchworkářek při muzeu - ZRUŠENO

 

 

HISTORICKÉ CUKRÁRNY - mlsání za první republiky

muzeum – radnice

24. 11. 2020 – 24. 1. 2021 

Výstava připomene zašlou slávu československých cukráren v období formující se první republiky. Čekají na Vás stylizované interiéry historických cukráren a prodejen včetně výrobny sladkostí a art-decové posezení. Také zákusky a dorty podle vzorníků ze 30. let 20. století a historické, mnohdy již zapomenuté cukrářské nástroje a pomůcky – přístroj na zmrzlinu, formy na čokoládu a drobné pečivo, raznice na bonbony… V neposlední řadě také vybavení provozoven včetně kasy, balících papírů značky Orion, papírových krabic na dorty a zákusky, skleněných zásobníků naplněných bonbony a mnohem víc… Nebudou chybět ani dobové materiály, jako například výuční list, pracovní knížka, reklamní pohádky, recepty, obaly od čokolád a jiné.

Návštěvníci získají přehled o historii čokolády, marcipánu, perníku, zmrzliny nebo dortů, stejně jako o vývoji cukrářského řemesla v Čechách. Chybět nebudou samozřejmě ani regionální souvislosti a informace o vývoji tohoto odvětví na Chomutovsku.

K výstavě také připravujeme doprovodný program pro veřejnost i zábavné edukační programy nejen pro školky a školy, ale nově také pro rodiny s dětmi.

Autory výstavy jsou MgA. Jan Maroušek a Mgr. Petr Lukas z Brna, výstavu nám zprostředkovává Letohrádek Mitrovských v Brně.

 

 

50 LET CHOMUTOVSKÝCH BÍLÝCH ANDĚLŮ

hlavní budova muzea

12. 12. 2020 – 27. 3. 2021

Výstava bude uspořádána u příležitosti 50. výročí založení této školy. Představí její historii, absolventy a obory, které se na škole studovaly.

Projekt je realizován za finanční podpory Statutárního města Chomutova.


 

AKCE A PROGRAMY 2020

 

NOC KOSTELŮ

kostel sv. Kateřiny

12. 6. 2020 

Muzeum se již tradičně zapojí do celostátní ekumenické církevní akce programem v kostele sv. Kateřiny. V nočních hodinách budou návštěvníkům přístupné některé sakrální památky ve městě, které se představí v netradiční podvečerní a noční atmosféře.

 

 

MUZEJNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR - Stopy člověka v přírodě

13. 7. – 17. 7. 2020

Téma: Člověka a příroda od prehistorie až po současnost. Zábavnou formou her a kvízů se dozvíte mnoho informací o zvířátkách a rostlinách ve městě i za jeho hranicemi.

cena: 1 900 Kč

věk: 7 – 14 let

Cena zahrnuje: čtyři celodenní výlety, denně svačinka a oběd, pojištění a odborný dohled

Kontaktní osoba a přihlášky: S. Brůnová, DiS., brunova@muzeumchomutov.cz, tel. 775 872 093

 

 

DEN EVROPSKÉHO HISTORICKÉHO DĚDICTVÍ (EHD)

19. 9. 2020

Volný vstup do obou budov muzea od 9 do 17 hod.

 

 

DOPROVODNÉ AKCE K VÝSTAVĚ ARCHITEKTURA V KRAJCE

26. 9. Akce Den seniorů

10. 10. Workshop – představení Klubu šité krajky při muzeu - ZRUŠENO

24. 10. Workshop – představení Klubu patchworkářek při muzeu - ZRUŠENO

Kontakt: S. Brůnová, DiS., brunova@muzeumchomutov.cz, tel. 775 872 093

 

 

MUZEJNÍ NOC - ZRUŠENO

hlavní budova muzea (kromě Hvězdářské veže) + radnice

17. 10. 2020, 18-22 hod.

Muzejní noc proběhne v obou muzejních budovách (kromě Hvězdářské věže) a bude po celou dobu zcela zdarma. Kromě zpřístupnění všech stálých expozic a výstav v oboiu muzejních budovách (kromě Hvězdářské věže) bude pro návštěvníky po celou dobu Muzejní noci připraven také kontinuální program. 

Program Muzejní noci (radnice):

  • Komentované prohlídky výstavy Svět kachlových kamen s její autorkou Milenou Bílkovou (radnice)
  • Malování pravých kachliček pro děti i dospělé. Vymalovanou kachličku si odnesete jako dárek (radnice)
  • Večerní atmosféra při svíčkách (kostel sv. Kateřiny)

 

 

PŘEDNÁŠKY A POZOROVÁNÍ ASTRONOMICKÉ SPOLEČNOSTI CHOMUTOV

Hlavní budova muzea nebo prostranství u býv. kina Oko

Termíny budou upřesněny

Kontakt: R. Zozulák, zozulak@muzeumchomutov.cz, tel. 775 871 014

Realizace podle aktuální situace s opatřeními kvůli koronaviru. Sledujte prosím aktuální informace na webu muzea.

 

 

EDUKAČNÍ PROGRAMY

Ke všem výstavám i stálým expozicím (Svět Krušných hor, Pohledy do pravěku) jsou připraveny edukační programy určené dětem z mateřských školek, žákům základních a studentům středních škol. Zcela nově je také možné programy využít i pro rodiny s dětmi či další mimoškolní skupiny. 

Sledujte prosím aktuality na webu a Facebooku muzea. Více viz webové stránky muzea, záložka Oddělení / Muzejní pedagogika

Kontakt:

PROGRAMY V HLAVNÍ BUDOVĚ: S. Brůnová, DiS., brunova@muzeumchomutov.cz, tel. 775 872 093 

PROGRAMY NA RADNICI: V. Budilová, budilova@muzeumchomutov.cz, tel. 775 870 974 

 

TVŮRČÍ DÍLNY

Aktuálně vždy dle možností s ohledem na vládní opatření - kontaktujte prosím víže uvedené lektorky.

Klub šité krajky – přátelské posezení s výukou šité krajky, vhodné jak pro začátečníky, tak pokročilé. Čtvrtky (pravidelné schůzky 1x za 14 dní), hlavní budova, Palackého 86.

Klub patchworku – přátelské posezení s výukou patchworku, jak ručního, tak strojového, vhodné pro začátečníky i pokročilé. Úterky (pravidelné schůzky 1x za 14 dní) a středy (pravidelné schůzky každý týden), hlavní budova, Palackého 86.

Kontakt:

S. Brůnová, DiS., brunova@muzeumchomutov.cz, tel. 775 872 093

Š. Dokonalová, dokonalova@muzeumchomutov.cz, tel. 775 870 935

 

PŘÍRODOVĚDNÉ EXKURZE a PROJEKT "POJĎTE S NÁMI DO PŘÍRODY"

Realizace vždy podle aktuální situace a vládních opatření. Sledujte prosím aktuální informace na webu muzea.

4. 4. První jarní exkurze a sázení stromků v PP Krásná Lípa, v rámci projektu Pojďte s námi do přírody a zasaďte strom. Sraz v 9.00 u autobusové zastávky v Krásné Lípě. Stromky a nářadí na výsadbu stromků je zajištěno. Akce byla odložena, informace o náhradním termínu podá Č. Ondráček (kontakt na konci)

17. 5.  Baronka Ulrika von Levetzow a český granát, prohlídka nové expozice v OMG Most (dopoledne) následuje exkurze do Českého středohoří (PR Milá, PR Písečný vrch), Sraz v 10.00 na parkovišti před budovou Oblastního muzea v Mostě (ul. ČSL armády), Česko-německá exkurze, ve spolupráci s Naturschutzzentrum Erzgebirge Dörfel (Pestrý-Bunt - přátelé biodiverzity). Exkurze s překladatelem, vede Č. Ondráček

30. 5. Entomologická exkurze do Bezručova údolí (určování, pozorování a chytání různých druhů hmyzu, informace o zakládání entomologické sbírky aj.). Sraz v 9.00 na začátku cyklostezky (Za garážemi). Vede P. Krásenský. V rámci projektu „Pojďte s námi do přírody“.

19. 6.  NZG Zechengrund, zapojení do managementových prací při likvidaci lupiny v CHÚ a prohlídka jednoho z nejhezčího CHÚ v Sasku. Sraz ve 14.00 na hraničním přechodu Boží Dar, doprava vlastními auty, po tel. domluvě možnost přisednutí v Chomutově do auta.; ve spolupráci s Naturschutzzentrum Erzgebirge Dörfel (Pestrý-Bunt - přátelé biodiverzity). Kontakt: Č. Ondráček. Ještě nevím, zda se bude konat.

27. 6.  NPR Novodomské rašeliniště (s povolením ke vstupu do nepřístupných částí CHÚ). Sraz v 9:00 na autobusové zastávce na návsi v Hoře Sv. Šebestiána; kdo nemá vlastní dopravu, tak v 8.45 u vlakové zast. Nová Ves u Křimova (vlak odjíždí z Chomutova, hl. nádraží v 8.10), odtud přesun auty, resp. po domluvě možnost přisednutí do auta v Chomutově, vede Č. Ondráček a V. Tejrovský. V rámci projektu „Pojďte s námi do přírody“.

1-5. 7. Letní floristický kurz bude od 1. do 5. 7. v malé sportovní hale ZŠ Kamenický Šenov, nám. Míru 616. Prostředí je velice pěkné, k dispozici WC, sprchy a stravovací místnost s vybavenou kuchyňkou (lednice, mikrovlnka, rychlovarná konvice a chladicí box s nápoji). Cena 50 Kč za osobu a noc. Zajišťuje P. Bauer, kontakt: bauerovi@seznam.cz.

18. 7.  Exkurze do NSG Kleiner Kranichsee s místním průvodcem (popř. i do PR Malé Jeřábí jezero). Sraz v 10.00 na parkovišti u samoty Henneberg (v blízkosti Johanngeorgenstadt). Doprava vlastními auty, po tel. domluvě možnost přisednutí v Chomutově do auta., odjezd v 8.00. Česko-německá exkurze, ve spolupráci s Naturschutzzentrum Erzgebirge Dörfel (Pestrý-Bunt - přátelé biodiverzity). Kontakt, vedení: Č. Ondráček.

29. 8. Mykologická exkurze do oblasti vrchu Strážiště u Chomutova. Sraz v 9:00 v Chomutově, na konečné stanici MHD Okály (Zátiší, Blatenská ul.), vede J. Roth. V rámci projektu „Pojďte s námi do přírody“.

11. 9. PP Krásná Lípa, zapojení do managementových prací a prohlídka CHÚ. Sraz ve 14.00 na autobusové zastávce v Krásné Lípě. Doprava vlastními auty, po tel. domluvě možnost přisednutí v Chomutově do auta.; ve spolupráci s Naturschutzzentrum Erzgebirge Dörfel (Pestrý-Bunt - přátelé biodiverzity). Vede: Č. Ondráček.

18. - 20. 9. Podzimní mykologicko-floristický minikurz bude od 18. do 20. 9. v Libochovicích, v ubytovně TJ Sokol Libochovice. K dispozici WC, sprchy, společenská místnost s televizí, malá kuchyňka s lednicí a vařičem, bezplatné WiFi připojení. Po dohodě lze zajistit stravování v 300 m vzdálené restauraci.  Cena 200 Kč za osobu a noc. Zajišťuje I. Bílek, bilek.ivan@gmail.com.

28.9 „Za jeleny na Šebík aneb poslech jelení říje“. Exkurze se uskuteční ve večerních (nočních) hodinách na přelomu září a října, sraz na návsi v Hoře Sv. Šebestiána u autobusové zastávky (datum a hodina srazu budou uveřejněny dodatečně). V rámci projektu „Pojďte s námi do přírody“.

10. 10. Zámecký park Červený Hrádek a PP Červený Hrádek. Sraz na parkovišti u Zámeckého rybníka (https://mapy.cz/s/gulahugasu) v 10.00. Vede V. Joza. V rámci projektu „Pojďte s námi do přírody“, kontakt Č. Ondráček.

 

Část programu bude realizována za finanční podpory statutárního města Chomutova v rámci dotačního projektu „Pojďte s námi do přírody“.

Kontakt: ing. Čestmír Ondráček, ondracek@muzeumchomutov.cz, tel. 775 871 638

 

 

REGIONÁLNÍ HISTORICKÁ SOUTĚŽ

Termín bude upřesněn

21. ročník regionální historické soutěže pro žáky 8. a 9. tříd základní školy a víceletá gymnázia.

Kontakt: S. Brůnová, DiS., brunova@muzeumchomutov.cz, tel. 775 872 093

 

 

PROHLÍDKOVÉ OKRUHY A HISTORICKÉ EXKURZE

Bližší info:

muzeum/oteviraci-doba-vstupne-navstevni-rad/

Kontakt: Mgr. J. Hirsch, hirsch@muzeumchomutov.cz, tel. 775 872 267

 

                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                  zpracovala M. Bílková

 

Archiv akcí

Omezit výpis akcí na


Datum konání: calendar calendar