Obsah

KACHLE VYPRÁVĚJÍ ...

Typ: ostatní
Svatý PetrKaždý artefakt, prezentovaný na výstavě Kachle sedmi století, má svůj neopakovatelný příběh. Pojďte nahlédnout pod pokličku alespoň některých z nich...
Jednotlivé fotografie si můžete zvětšit v galerii níže pod textem.

 

Odkaz na virtuální prohlídku výstavy ZDE:

https://my.matterport.com/show/?m=pd8R1E7yXhC

Legenda k prohlížení:

Dollhouse                                                                                                                                                                                                                                  View Dollhouse – zmenšený 3D model výstavy, po jednom kliknutí okamžitě přejdete na jakékoliv místo v modelu. 3D model výstavy je možné libovolně otáčet.

Floorplan                                                                                                                                                                                                                                  View Floor Plan – 2D model půdorysu výstavy, po jednom kliknutí okamžitě přejdete na jakékoliv místo v modelu.

Souboj panovníků z hradu Kyšperka

Na výstavě je celá jedna vitrína věnována nálezům z jediné lokality – z hradu Kyšperka u Krupky. Podle určení archeologů a historiků máme před sebou památku starou bezmála 700 let!

Na kachlích z doby kolem roku 1340 se opakuje jedno téma - souboj dvou jezdců. Jsou zachyceni vždy na dvojici kachlů, které k sobě patřily. Na koních proti sobě v rytířské zbroji vyjíždějí významní panovníci 13. století: Podle nápisů i znaků na štítech poznáváme vlevo českého krále Přemysla Otakara II. a vpravo římského krále Rudolfa I. Habsburského. Smyšlená scéna má být výjevem z bitvy na Moravském poli, kde český král v roce 1278 zahynul.

Vytápění kachlovými kamny namísto otevřených krbů v Čechách můžeme doložit kolem třetiny 14. století. Zbytky kamen z Kyšperka tedy náležejí k nejstarším nálezům komorových kachlů na našem území. Dutá komora kachle se vyhřívala zevnitř, zatímco teplo do prostoru sálalo ze zdobené čelní stěny.

Nálezy jsou součástí archeologické sbírky Regionálního muzea v Teplicích.

Kachle z Kyšperka

Kachle z Kyšperka

 

Adam a Eva

Gotický kachel s reliéfem Adama a Evy vznikl v 15. století. Byl nalezen v Ústí nad Labem. Ilustruje známý biblický příběh z 1. knihy Starého zákona Genesis. Biblické motivy byly v gotickém umění velmi oblíbené, stejně jako témata z křesťanských legend, historie i mytologie. Platilo to i o výzdobě kachlů.

Obr. 1 - Adam a Eva. Sbírka Muzea města Ústí nad Labem.

Adam a Eva jsou zobrazeni v momentě, který zásadně ovlivní celou existenci lidského rodu. Právě podlehli pokušení hada – ďábla, který je navedl, aby pojedli ovoce ze stromu poznání dobrého a zlého. Had s lidskou hlavou je ovinut kolem kmene stromu. Eva s Adamem drží zakázaná jablka. Když je okusili, poznali, že jsou nazí. Proto zakrývají svou nahotu fíkovými listy. Jejich neposlušnost Bůh potrestal – Adam a Eva se stali smrtelnými a museli opustit rajskou zahradu.

Obr. 2 - Ježíšek mezi Bohem Otcem a Pannou Marií. Sbírka Muzea města Ústí nad Labem.

Téma tzv. prvotního hříchu bylo velmi oblíbené i v malířství i grafice. Vyjadřuje křesťanskou vírou, že hřích Adama a Evy odčinil svou smrtí na kříži Ježíš Kristus. Je proto někdy nazýván „druhý Adam“. Ježíše vidíme na dalším kachli z Ústí. Je usazen na nebeském trůnu mezi Bohem Otcem a Pannou Marií. Kniha Genesis popisuje stvoření země i člověka. Člověk byl utvořen z prachu země, tedy z hlíny. Proto si obraz Adama a Evy vybrali jako svůj cechovní znak hrnčíři.

Adam a Eva

Ježíšek mezi Bohem Otcem a Pannou Marií

Dovolujeme si upozornit, že všechny online zpřístupněné materiály a fotografie podléhají autorským právům.  Jsou určeny výhradně pro osobní potřebu. Je zakázáno jejich množení, publikování, jiné zveřejňování a zpřístupňování třetím stranám. 


Vytvořeno: 27. 3. 2020
Poslední aktualizace: 21. 4. 2020 09:36
Autor: Správce Webu