Navigace

Obsah

NOVĚ ZRESTAUROVANÝ OLTÁŘ

Typ: ostatní
2 Přijďte se do muzea podívat na nově zrestaurovaný obraz. Ve středu 2. září 2020 byl ve stálé expozici Všemu světu na útěchu v prostorách starobylé radnice opětovně instalován zrestaurovaný středověký oltářní retábl sv. Barbory ze sbírky Oblastního muzea v Chomutově. Vzácný gotický oltář, který se v muzejních sbírkách nachází již více jak 50 let, se po roce a půl vrátil z restaurátorského ateliéru restaurátora akad. mal. Maria Krále z Brna.

Ve středu 2. září 2020 byl ve stálé expozici Všemu světu na útěchu v prostorách starobylé radnice opětovně instalován zrestaurovaný středověký oltářní retábl sv. Barbory ze sbírky Oblastního muzea v Chomutově. Vzácný gotický oltář, který se v muzejních sbírkách nachází již více jak 50 let, se po roce a půl vrátil z restaurátorského ateliéru restaurátora akad. mal. Maria Krále z Brna.

Technologicky i časově náročné restaurování cenného díla bylo umožněno díky přeshraničnímu projektu Umění pozdního středověku v hornické oblasti Krušnohoří z Evropského fondu pro regionální rozvoj 2014–2020, jehož hlavním koordinátorem za českou stranu je Ústecký kraj.

Oltářní celek byl vytvořen kolem roku 1525, pravděpodobně v dílně saského malíře Hanse Hesseho, zřejmě na objednávku na české straně. Původní místo určení oltáře ani jeho objednavatele se doposud nepodařilo vysledovat. Dílo je ukázkou vysoce kvalitní pozdně středověké malířské a sochařské produkce. Kromě horního nástavce se retábl zachoval prakticky celý. Skládá se z predely, středové skříně se sochou sv. Barbory, pohyblivých a pevných křídel.

Citlivé restaurování vrátilo oltáři živou barevnost, plnost zlacených ploch a nechalo vyniknout řadě precizně vytvořených detailů. Dílo bylo v minulosti mnohokrát restaurováno, avšak vždy po dílčích částech. Aktuálně provedené restaurování tak umožnilo komplexní přístup jednoho restaurátora se zapojením nejmodernějších přírodovědných metod. Materiálový průzkum zjistil nové cenné informace. Důležité pro interpretaci díla je zjištění, že socha sv. Barbory je s velkou pravděpodobností nepůvodní.

Za podpory česko-německé spolupráce se podařilo zabezpečit vzácnou památku na nejvyšší míru a zachovat ji dále pro příští generace.

Zrestaurovaný exponát je možné vidět ve stálé expozici Oblastního muzea v Chomutově na radnici, nám, 1. máje 1, v běžné otevírací době po – pá 9–17 hod., so 13–17 hod.


Vytvořeno: 16. 9. 2020
Poslední aktualizace: 17. 9. 2020 6:43
Autor: Správce Webu