Obsah

FAKSIMILE DAROVACÍ LISTINY MĚSTA CHOMUTOVA Z ROKU 1252

Typ: ostatní
Darovací listina z roku 1252Stalo se již tradicí, že každý rok v tomto čase bývá vystavena v muzeu faksimile darovací listiny Bedřicha Načeradce z Chomutova. Tento vzácný dokument ze dne 29. 3. 1252 má přímý vztah k historii našeho města – v listině je Chomutov poprvé písemně zmiňován. Věrnou kopii listiny si můžete letos prohlédnout alespoň na fotografii :-)

Originál latinsky psané listiny je dnes uložen v Geheimes Staatsarchiv Preussischer Kulturbesitz v Berlíně. Oblastní muzeum vlastní kvalitní faksimili této listiny, kterou můžete vidět na fotografii.

Překlad úvodní části latinsky psané listiny:
„...Pozdrav všem věrným křesťanům, kteří budou číst tuto listinu od Bedřicha z Chomutova, syna Načeratova. Nechť znají všichni současníci i budoucí, že jsme svobodně odkázali v předtuše věčné odplaty naše městečko Chomutov a jeho okolí řádu a bratřím německým jeruzalémského špitálu P. Marie a to tak, že se mají plně uvázati do týchž statků a držeti je věčně a svobodně ve všem rozsahu a důstojenství. Chtějíce se plně starati o své blaho a zajistit bezpečněji mír a užitek řečeným bratřím, dáváme, přidělujeme a stvrzujeme v přítomnosti zmíněné městečko a tyto vesnice uvedeným bratřím a jejich řádu a uvádíme jmenované bratry v hmotné držení, aby řečené statky měli a volně drželi jako skutečný majetek a to před naší smrtí i po ní navěky po budoucí časy. Sami si pak neponecháváme od nynějška žádné právo...“

 

Dovolujeme si upozornit, že všechny online zpřístupněné materiály a fotografie podléhají autorským právům.  Jsou určeny výhradně pro osobní potřebu. Je zakázáno jejich množení, publikování, jiné zveřejňování a zpřístupňování třetím stranám. 


Vytvořeno: 26. 3. 2020
Poslední aktualizace: 3. 4. 2020 10:02
Autor: Správce Webu