Obsah

skh

 

svět krušných horsvět krušných horsvět krušných horsvět krušných horsvět krušných horsvět krušných hor

 

 

 

svět krušných horsvět krušných hor

 

EXPOZICE BYLA UKONČENA V ČERVNU 2020.

 

Expozice Svět Krušných hor je umístěna v hlavní budově muzea na Palackého 86, v prvním patře budovy. Je přístupná po schodišti z přízemí a díky novému schodolezu je již také přístupná handicapovaným návštěvníkům. Expozice byla slavnostně otevřena v květnu 2011.

Těžištěm celé expozice jsou předměty tzv. Ströherské sbírky, tedy sbírky Dr. Eriky Pohl-Ströher (1919-2016), švýcarské sběratelky původem z Krušných hor. V expozici je k vidění přes 400 předmětů z celkového počtu 1500 předmětů Ströherské sbírky. Jsou to vesměs předměty lidového umění s hornickou, vánoční či náboženskou tematikou, hračky a miniatury. Ströherská sbírka je ovšem v expozici doplněna i předměty ze sbírek Oblastního muzea v Chomutově. Kromě drobných předmětů, jako jsou hračky, různé doplňky do domácnosti či exponáty lidové zbožnosti, je to zejména lidový nábytek či nástroje na zpracování dřeva.

Expozice vznikla jako součást přeshraničního projektu Centrum krušnohorského lidového umění (viz www.zentrum-erzgebirgischevolkskunst.eu), jehož existence byla podnícena darováním sbírky Erikou Pohl-Ströher saskému městu Annaberg-Buchholz v roce 2006. Projekt byl financován prostřednictvím přeshraničního programu podpory Evropské unie Cíl 3. Město Annaberg-Buchholz, jako vedoucí partner projektu, pojalo představení Ströherské sbírky vskutku velkoryse. V centru města bylo vybudováno a v říjnu roku 2010 otevřeno nové muzeum Manufaktura snů, které prezentuje více jak 1000 předmětů Ströherské sbírky velice interaktivním, moderním a neotřelým způsobem. Dalšími partnery projektu jsou kromě našeho muzea také Oblastní muzeum v Mostě, kde je možné shlédnout zpřístupněné depozitáře, dokumentující různé aspekty běžného života krušnohorského člověka, a Podkrušnohorský zoopark v Chomutově, který v rámci vznikajícího skanzenu Stará ves představuje architekturu a hospodářskou aktivitu Krušných hor dané doby. Všichni partneři projektu tak mají společně za cíl představit kulturu a život obyvatel Krušných hor zejména 19. a 20. století, prezentovat je jako specifický region s množstvím zcela ojedinělých kulturních tradic, nerozlučně provázaných a spojitých na obou stranách hor – tedy na straně saské i české.

V expozici se shledáte s předměty, které vznikly od 18. do 21. století. Největší část však tvoří předměty z 2. poloviny 19. a 1. poloviny 20. století. Drtivá většina předmětů pochází ze saské či české strany Krušných hor, lze však narazit i na objekty ze vzdálenějších lokalit, jako je Durynsko, Harz, Lužice, Vogtland, zbylé Čechy a Morava.

Koncepci, scénář a realizaci výstavy zajistil tým pracovníků Oblastního muzea v Chomutově – Miroslava Brůnová, Renáta Gubíková, Radek Zozulák, Jan Hirsch, Štěpánka Dokonalová a Emil Revický. Výtvarnou realizaci provedla Miroslava Beranová, truhlářské výrobky a doplňky vytvořil Ladislav Rýzner. Nové osvětlení výstavního sálu navrhla firma Esageno Praha a realizovala firma ing. Zuzany Jobánkové. Byly také pořízeny nové vitríny, dodané firmou Christoph Cichecki & Söhne v Trunkelsbergu.

Expozice je koncipována jako iluzivní krušnohorská vesnice. Snaží se přiblížit především dětským očím, které svým milým pojetím jistě zaujme. Samotný vstup do expozice je iluzivní hornickou štolou s výdřevou a sníženým stropem u vchodu. Zde si můžete prohlédnout předměty s hornickou tématikou – například mechanické hornické werky (zmenšené modely dolů, které nosili vysloužilí horníci na zádech a za malou úplatu je předváděli), figurky horníků, dřevěné horníky světlonoše (vánoční svícny), hornické průvody, ale i některé užitné předměty, které dokumentují složitou a nebezpečnou práci v dolech. Z hornické štoly návštěvník vejde do hlavního výstavního sálu. Otevře se před ním pohled na iluzivní náves s typickými prvky krušnohorské lidové architektury (hrázděné dřevo, šindelové střechy aj.), kterou tvoří malby na dělicích panelech a zdech. Zde je směr návštěvníkova pohybu plynule veden od jednoho tematického celku k druhému. Jako první zde narazíme na téma hrubého opracování dřeva. Uvidíme zde hoblík a jiné dřevozpracující ruční nástroje pod modelem dřevěného přístřešku u jedné z krušnohorských chalup. Směr prohlídky nás následně přesune k tematickému celku krušnohorské domácnosti 1. poloviny 20. století a domácí výrobě dřevěných hraček. Za zdí iluzivně malované chaloupky vejdeme do místnůstky, která je koncipována tak, jako by z ní její obyvatelé před malou chvílí odešli. Kromě bíle malovaného kuchyňského nábytku ze sbírek Oblastního muzea v Chomutově zde za pozornost stojí především zmenšené modely nábytku pro panenky ze Ströherské sbírky (kamna s pecí, kredenc, misník a jiné). V pravé části místnůstky je malá domácí soustružnická dílna, která jistě zaujme pravým krušnohorským soustruhem ze sbírek Oblastního muzea v Chomutově. Pro ilustraci procesu výroby soustružených výrobků zde také uvidíme jednotlivé polotovary, z nichž postupně vznikala hotová figurka. Následující tematický celek tvoří jednu ze dvou stěžejních oblastí celé expozice, potažmo Ströherské sbírky jako takové. Jsou jím dřevěné hračky a miniatury, jejichž výroba nabývala na saské i české straně postupně od konce 18. století stále většího rozmachu a věhlasu. Během 19. a v 1. polovině 20. století se v celé oblasti vykrystalizovalo mnoho prosperujících manufaktur a výroben, které svými hračkami zásobovaly nejen evropský trh. Paralelně k této produkci však v Krušných horách neustávala ani domácí výroba hraček, na níž se často společně podílelo několik generací celé rodiny. Vitríny s hračkami představují výběr či jakýsi průřez této manufakturní i domácí produkce z obou stran hor, konkrétně zde vidíme miniatury selských stavení a hospodářských dvorů se zvěří, loveckých honů, hracích skříňky či natahovací mechanické hračky, zmenšeniny povozů či krušnohorských návsí. Z oblasti hraček se návštěvník přesune za další kulisu malované chaloupky a ocitne se v iluzivní kapli s malovanými vitrážemi před okny. Tato část expozice se věnuje tématu lidové zbožnosti. Zde kromě madonek a krucifixu ze sbírek chomutovského muzea může návštěvník obdivovat také skříňové betlémy, které měly tradici především v Čechách, miniaturní Noemovy archy s množstvím zvířecích figurek, závěsné andílky světlonoše, předměty velikonočního charakteru (malovaná vejce, zajíčky atd.) a také pozoruhodnou řadu tzv. lahví trpělivosti ze Ströherské sbírky i sbírek chomutovského muzea. Odsud divák vstoupí do poslední tematické oblasti, která symbolicky uzavírá celou prohlídku. Jsou jí krušnohorské vánoce, dokumentované množstvím předmětů, jejichž výroba zejména na saské straně v podstatě kontinuálně pokračuje dodnes. V náznakově pojatém interiéru vánočně vyzdobené světničky i ve vitrínách a na podstavcích spatříme anděly a horníky světlonoše, betlémy, vánoční hory, vánoční pyramidy a lustry, hrací skříňky a dózy s andělskými chóry, kouřníky i louskáčky, stejně jako některé dřevěné hračky, které děti nejčastěji nalézaly pod vánočním stromkem.

Celá expozice je doplněna odbornými texty i popiskami, které návštěvníkům poskytnou základní informace k jednotlivým tematickým celkům i předmětům a seznámí je tak s historií výroby jednotlivých předmětů i se společensko-historickým pozadím dané doby a regionu. V případě zájmu Vás celou expozicí provede průvodce, který Vám poskytne řadu kvalifikovaných informací a seznámí Vás s mnoha zajímavostmi, které se krušnohorské lidové kultury v minulosti týkají.

Nejen pro dětské návštěvníky skýtá expozice také několik drobných překvapení, které je fyzicky zapojí do prohlídky.

K dispozici je také možné využít nabídku programů pro školy a školky, ale též aktivních programů pro rodiče s dětmi i pro samotné dospělé návštěvníky. Součástí expozice je i výtvarná dílna pro děti a také vysouvací loutkové divadlo, které ožívá především v rámci dětských programů a různých akcí.

Krátkou repoztáž z expozice naleznete na

http://decko.ceskatelevize.cz/tamtam 

ze dne 18.11.2017 (3:20 min.)

Prohlédněte si expozici také na stránkách www.virtualtravel.cz  společnosti Panoramas: Expozice

pubp2