Obsah

Květena Krušných hor

   Na chodbě z přízemí do prvního patra je na výstavních panelech stručně nastíněna přírodní charakteristika Krušných hor,  doplněná fotografickými záběry na význačné vrcholy, krajinné celky a místa zaniklého osídlení.V další části jsou v oddělených kapitolách popsány význačné biotopy Krušných hor: lesy, květnaté louky a rašeliniště. U každého biotopu je uvedena jeho charakteristika, vývoj, ohrožení, typické a vzácné rostliny a chráněná území tohoto biotopu. Každý biotop a jeho význačné rostlinné druhy jsou zachyceny na četných fotografických záběrech. Samostatný panel je věnován těžbě rašeliny.

  Upozornění: Prostor chodby může být u některých krátkodobých výstav využit pro instalaci rozšiřujících doprovodných panelů. V takovém případě je Květena Krušných hor uložena do depozitáře a přístupná na požádání.