Obsah

DEN EVROPSKÉHO HISTORICKÉHO DĚDICTVÍ V SOBOTU 7.9.

DEN EVROPSKÉHO HISTORICKÉHO DĚDICTVÍ V SOBOTU 7.9. 1Zpřístupnění památkových objektů města Chomutova zdarma.
Expozice a výstavy Oblastního muzea v Chomutově budou otevřeny od 9 do 17h.
V rámci dne EHD proběhnou také tři akce - pozorování Slunce před hlavní budovou (10-17h), komentovaná prohlídka výstavy o stíhacím leteckém pluku v režii samotných bývalých pilotů (11h, hlavní budova) a přednáška Václava Pinty "Nejslavnější česká mince - pražský groš" (14h, radnice).
Více informací o jednotlivých akcích viz samostatné záložky v rubrice Aktuálně / Výstavy a akce.

Datum konání: 7. 9. 2019 začátek od 09:00, délka 8 hodin

Místo konání: Oblastní muzeum v Chomutově, Palackého 86, 430 01 Chomutov

Typ akce: ostatní

Organizátor: Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska

Doba trvání: 8 hodin

Poznámka: zdarma

Dny evropského dědictví ( European Heritage Days, dále EHD ) každoročně v měsíci září otevírají nejširší veřejnosti brány nejzajímavějších památek, budov, objektů a prostor, včetně těch, které jsou jinak zčásti nebo zcela nepřístupné. 

Dny evropského dědictví jsou významnou kulturně poznávací společenskou akcí, která slouží k posílení historického povědomí v nejširších souvislostech se zvláštním důrazem na vnímání mezinárodního kontextu národního kulturního dědictví.

EHD rozšiřují a zvyšují všeobecné povědomí o našem kulturním dědictví. Pro širokou veřejnost zpřístupňují co nejvíce zajímavých a výjimečných památek, budov, objektů i prostor, včetně těch, které jsou jinak zčásti nebo celé nepřístupné. Nesoustřeďují se pouze na prohlášené historické památky, jako jsou hrady, paláce či katedrály, ale snaží se dosáhnout mnohem dále tak, aby byly zahrnuty i různé jiné objekty – národní parky, uhelné doly, vykopávky či rekonstrukce původních staveb, protiletadlové kryty, zříceniny, parníky atd. Otevírají dveře soukromých i veřejných budov (radnice, budovy soudů, školy, kanceláře, obytné domy atd.), které nebývají přístupny veřejnosti nebo pouze příležitostně a částečně. V objektech, které jsou běžně přístupné veřejnosti, a je v nich vybíráno vstupné, může být tento den vstup volný nebo by měl být nabízen speciální program (například zvláštní prohlídková trasa, koncert, výstava atp.). V rámci EHD je obdobným způsobem kladen důraz také na zpřístupnění movitého kulturního dědictví.

Jejich cílem je hledání cest ke kořenům naší, evropské i světové civilizace. Proto jsou v rámci EHD pořádány nejrůznější doprovodné akce - přednášky, koncerty, městské slavnosti, ale i soutěže

a další kulturní programy. Proto jednotlivé země nebo i města vyhlašují svá národní témata, jejichž prostřednictvím obracejí pozornost organizátorů i návštěvníků na různorodé fenomény přírodního a kulturního dědictví. Hledání identity jedince žijícího v 21. století, ve stále více se globalizujícím světě - to je to, čemu EHD přispívají, a proto se těší stále vzrůstající oblibě a většímu zájmu. Dny evropského dědictví ( EHD - European Heritage Days )  jsou významnou celoevropskou kulturně poznávací, společenskou a výchovnou akcí.

 


Vytvořeno: 24. 6. 2019
Poslední aktualizace: 26. 1. 2021 09:19