Obsah

Logo Rok gotiky     

600 let od dobytí Chomutova husity

Život a umění ve středověku

 

Plakát s detailním programem zde ke stažení: Plakát rok gotiky 2021 (9.63 MB)

 

V roce 2021 uplyne 600 let od dobytí města Chomutova husity. Tehdejší násilné podmanění města se do české historie zapsalo neblaze. Oblastní muzeum v Chomutově připomene toto výročí výstavami a akcemi, jejichž ústředními tématy jsou kromě samotné osudné události také život a umění ve středověku.

 

Program:

 

Krušnohoří/Erzgebirge – Umění pozdního středověku (výstava / muzeum, radnice / 5. 2. – 29. 5. 2021)

Unikátní výstava je výstupem dlouhodobého česko-německého projektu. Představí profesionální restaurování a průzkum pětice děl, ale také řadu dalších pozdně středověkých soch a obrazů z oblasti Krušnohoří. Výstava přístupná i formou virtuální prohlídky.

 

Odstíny gotiky – Nábytek a interiéry středověku (výstava / muzeum, radnice / 19. 6. 2021 – 30. 1. 2022):            Výstava přenese návštěvníky do malebné i pestrobarevné krásy středověkých interiérů a poodhalí krásná zákoutí soukromého života. Bude zde k vidění tvorba uměleckého truhláře a řezbáře Ladislava Sluky, řečeného Kocoura Pozdnického, a jeho ženy Moniky Slukové, zvané Holubička. Ta zde představí nejen středověkou módu, ale i bytový textil. Výstava bude přístupná i formou virtuální prohlídky.

 

Talk-show Vlastimila Vondrušky (muzeum, radnice / léto nebo podzim 2021)*

Neformální a odlehčená talk-show historika a spisovatele Vastimila Vondrušky představí intimní život a           zajímavosti ze středověku v kontextu autorových literárních děl. Talk-show bude početně omezena kvůli kapacitě prostoru a bude nutné předem zakoupit vstupenku.

 

Muzejní noc gotiky (muzeum, radnice a hlavní budova / léto nebo podzim 2021)*

Jako každý rok je muzeum v tento den otevřeno ve večerních a nočních hodinách. Navíc je přichystán bohatý doprovodný program na téma život a umění ve středověku.  

 

Cesta do středověku – příměstský tábor (9. – 13. 8. 2021)

Příměstský tábor formou výletů, her a zábavných kvízů přesune děti do doby udatných rytířů, v níž si budou moci osvojit 7 rytířských cností. Je nutná včasná rezervace na brunova@muzeumchomutov.cz nebo tel. 775 872 093.

 

Mezi křížem a kalichem (výstava, muzeum hlavní budova, 23. 10. 2021  - 2. 4. 2022).

Letos si Chomutov připomíná 600 let od jedné z největších tragédií, která město v jeho bohaté historii potkala. Muzeum připomene tuto neblahou událost výstavou, založenou na porovnání historických faktů s legendami a pověstmi. Sledujte videospoty k roku 1421 na webu i FB muzea již od 16. března 2021!

 

A co je to ta gotika? (edukační program ke stálé expozici gotiky / muzeum, radnice / spuštění v průběhu roku 2021)*

Víte, že historie může být zábavná? Zbrusu nový edukační program přiblíží dětem to nejzajímavější ze středověku a gotického umění, a to zábavnou, interaktivní formou. Program finančně podpořilo MKČR.

 

Přednáška Petra Čorneje (březen 2022)

Historik Petr Čornej, jeden z respektovaných českých odborníků na období husitských válek, přijede do Chomutova s přednáškou věnovanou působení Jana Žižky v severozápadních Čechách. Přednáška bude početně omezena kvůli kapacitě prostoru a bude nutné předem zakoupit vstupenku.

 

Sledujte prosím aktuální informace o programu v průběhu celého roku na www.muzeumchomutov.cz a facebookovém profilu muzea !

 

* Termín bude upřesněn s ohledem na aktuální opatření.