Obsah

MUZEJNÍ PEDAGOGIKA

MUZEUM ŠKOLÁM

Programy pro školy, zájmové skupiny, ale také rodiny s dětmi

Základní informace:

 • programy jsou určeny jak školám, tak zájmovým skupinám
 • náplň uzpůsobujeme na míru dané skupině
 • objednejte se nejlépe týden předem
 • ideální počet je 10 – 25

Při objednávání programů uvádějte:

 • vybraný program
 • termín (datum, čas)
 • počet a věk dětí
 • kontakt (telefon, e-mail)

Vstupné: 15 Kč, 30 Kč nebo 40 Kč dle náplně jednotlivých programů

Kontakt pro objednávání programů:

Miroslava Brůnová tel.: 474 651 251, brunova@muzeumchomutov.cz

Štěpánka Dokonalová tel.: 474 651 251, dokonalova@muzeumchomutov.cz

Těšíme se na vaši návštěvu

Ukázka práce s dětmi

PROGRAMY

Procházka pravěkem aneb pravěk není pouze doba ledová

 • program je určen pro děti MŠ, žáky 1. a 2. stupně ZŠ a SŠ
 • program je koncipován jako netradiční a zábavný pohled na pravěkou historii regionu.
 • program s pracovním listem
 • program může být s výtvarným workshopem
 • program může být s prvky dramatické výchovy
 • program může být s pohybovými aktivitami
 • program uzpůsobujeme na míru dané skupině

 

doba trvání 45 až 90 minut

cena programu za 1 dítě 15 Kč až 40 Kč dle náplně programu

RVP

Člověk a jeho svět, Člověk a společnost, Umění a kultura

Vhodné pro: D, Vv, Dv

Archa plná zvířátek

 • program je určen pro děti MŠ
 • program směřuje k tomu, aby se děti seznámily s životem předků na vesnici, i se zvířaty, která žila v jejich blízkém okolí i ve vzdálenější přírodě
 • program s pracovním listem
 • program s pohybovými aktivitami

 

doba trvání cca 45 minut

cena programu za 1 dítě 15 Kč

RVP

Člověk a jeho svět, Člověk a svět práce, Člověk a příroda

Vhodné pro: Dv, Hv

Hračka z Krušných hor

 • program je určen pro děti MŠ a žáky 1. a 2. stupně ZŠ
 • program zábavnou formou seznamuje děti s historií Krušných hor a jejich tradicemi
 • program seznámí s minulostí her a hraček
 • program s pracovním listem
 • program může být s výtvarným workshopem
 • program může být s prvky dramatické výchovy

 

doba trvání 45 až 60 minut

cena programu za 1 dítě 15 Kč až 40 Kč dle náplně programu

RVP

Člověk a jeho svět, Člověk a svět práce, Umění a kultura

Vhodné pro: Čj, Vv, D, Dv, Prv

Horníci a jejich přátelé

 • program je určen pro děti MŠ a žáky 1. a 2. stupně ZŠ
 • program zábavnou formou seznamuje děti s historií Krušných hor a jejich tradicemi
 • program poodkryje tajemství tří řemesel, a to hornictví, krajkářství a hračkářství
 • program s pracovním listem

 

doba trvání cca 45 minut

cena programu za 1 dítě 15 Kč

RVP

Člověk a jeho svět, Člověk a svět práce

Vhodné pro: D, Prv, Př, Vl

Na Vánoce dlouhé noce

 • program je určen pro děti MŠ a žáky 1. a 2. stupně ZŠ
 • program pojednává o tradicích krušnohorských Vánoc
 • program s pracovním listem
 • program může být s výtvarným workshopem

 

doba trvání 45 až 60 minut

cena programu za 1 dítě 15 Kč až 40 Kč dle náplně programu

RVP

Člověk a jeho svět, Člověk a společnost, Umění a kultura

Vhodné pro: Čj, Vv, D, Prv

Ptáčci na krmítku

 • program je určen pro děti MŠ a žáky 1. stupeň ZŠ
 • program pojednává o podmínkách, které mají ptáci v zimním období u nás, jakou jim můžeme poskytnout náhradní potravu, a jaké typy krmítek lze k tomu použít
 • program s pracovní list formou zábavných kvízů
 • program s výtvarným workshopem
 • program je realizován v období od 9.11.2018 do 22.3.2019

doba trvání dle dohody

cena programu za 1 dítě 30 Kč

Na program je nutné se objednat předem!

Program byl realizován za finanční podpory města Chomutova.

Ukázky tvorby dětí

Níže uvedené pohádkové příběhy jsou vytvořeny dětmi z 8. ZŠ Chomutov v rámci muzejního projektu „Hledáme tradice a objevujeme svět Krušných hor“.

Pokud budete mít zájem, je možné připravit individuální projekt také pro vaši školu nebo třídu.

O hadovi

Ohnivý muž a poklad pod rybníkem

Ohnivý muž

Pohádka o trpaslících

Trpaslíci a jejich bohatství

Trpaslíci a králíček

Tři přání

Pověsti a legendy Chomutovska

Malá ukázka práce s dětmi na příměstském táboře, který proběhl ve dnech 9. - 13.7.2018.

Legendy