Obsah

Identifikace pověřence

Na základě povinnosti, vyplývající z Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), článek 37, odst. 7 obecného nařízení, Vám sdělujeme kontaktní údaje na pověřence naší organizace.

Označení pověřence: 

Národní platforma pro GDPR z. s., pověřená osoba Mgr. Jiří Kalach

Kontaktní údaje na pověřence:  e-mail info@gdpr-platforma, tel. +420 775 479 082