Obsah

VERNISÁŽ VÝSTAVY "HANS KUDLICH - OSVOBODITEL SEDLÁKŮ" - 21. 1. 2017

K 100. výročí úmrtí slezského poslance, revolucionáře a buřiče, který se v r. 1848 zasloužil o zrušení roboty. Českoněmecká výstava ve spolupráci s Freundeskreis Hans Kudlich e.V.