Obsah

NOC V MUZEU 9.6.2018

Letošní muzejní noc na "hollywoodské téma" proběhla za účasti kmenu Marsinků, druida Lunwera, nadšených ochotníků divaldelního spolku „NaOko“ a pana prezidenta Masaryka, ale hlavně za hojné účasti dětí a rodičů.