Obsah

PLÁN VÝSTAV 2019

AKTUÁLNĚ VYTVÁŘÍME :-)

 

 

PLÁN VÝSTAV 2018

RADNICE

„Ach, zase to prádlo“ 20.1.-18.3.2018

Výstava mapuje základní oblasti hygieny: historii mytí, péči o vlasy, ústní dutinu, holení včetně vývoje dalších kosmetických prostředků. Na výstavě naleznete spoustu zajímavých předmětů – valchy, pračky, ždímačky, spodní a noční košilky, domácí župánky, negližé, to vše bude nové a neokoukané.

Pro dámy všech věkových kategorií muzeum připravuje na začátku března povídání o kráse. Pro mateřské školy je připraven program s pracovním listem, kde se děti hravou formou seznámí s historií hygieny a hygienických návyků, které dnes známe. Pro základní a střední školy jsou připraveny prohlídky s krátkou přednáškou, která studenty vtáhne do oblasti historie hygieny a spodního prádla.

 

„Smrtí to nekončí“ 28.3.-2.6.2018

Výstava představuje výsledky archeologického výzkumu pohřebiště z 10. – 11. století v Mlékojedech u Litoměřic. Při archeologickém výzkumu zde bylo odkryto 54 raně středověkých hrobů, z nichž tři jsou rekonstruovány. Návštěvníci uvidí nejen předměty, jež zemřelé provázely životem, ale seznámí se také s antropologickým zkoumáním a dozví se o nemocech či úrazech, o nichž mohou kosti vyprávět. Výstavu připravili pracovníci Ústavu archeologické památkové péče severozápadních Čech v Mostě.

Návštěvníci si budou moci zahrát na archeology a pátrat po ztracených předmětech, pro školy i rodiče s dětmi budou připraveny pracovní listy.

2

 

"Noc kostelů 2018" 25.5.2018

Ve spolupráci s Římskokatolickou farností – děkanstvím Chomutov a SKKS jsme se zapojili do akce Noc kostelů.
Kostel sv. Kateřiny bude zpřístupněn od 18 do 22 hodin a kolegyně Mgr. Milena Bílková, Th.D. bude připravena poskytnout všem zájemcům odborný výklad.

 

"Muzejní noc 2018" 9.6.2018

Ve spolupráci se Statutárním městem Chomutov a projektem Rodinné zápolení se v letošním roce odehraje dětstká muzejní noc, inspirovaná příběhem z Hollywoodu. Děti i jejich rodiče se mají nač těšit, prožijí setkání plná překvapení a nahlénou do muzejních prostor, když má celé muzeum spát... ale jaká bude skutečnost. sami uvidíte, pokud se nebojíte a přijdete se podívat. Od 15 do 21 hoisn je program připraven pro rodiny přihlášené do Rodinného zápolení, od 21 do 23 hdoin bude muzeum zpřístupněno široké veřejnosti.

 

 „Underground a bigbít na Chomutovsku“ 16.6. - 18.8.2018

Audiovizuální projekt představí komunitní způsob života a ohlédne se po nedávné historii 60. až 80. let 20. století, způsoby, možnosti a důsledky komunitního životního stylu na Nové Vísce a jeho tvrdou konfrontaci s většinovou společností a režimem diktovaným způsobem života za normalizace. Součástí výstavy bude "muzeum hudby" a představení místní hudební produkce 60. až 80. let, která byla nedílnou součástí životního stylu zárodků tehdy vznikající komunity. Středobodem prezentace tehdejší hudební scény Chomutovska bude někdejší legendární skupina Víčka, která zároveň vernisáž zahájí koncertem. K výstavě budou probíhat další doprovodné akce – přednášky, programy pro studenty, atd.

Realizováno za finanční podpory statutárního města Chomutova.

 

"Fotbal v Undergroundu" 27. 7. - 20. 8. 2018
 
Doprovodnou akcí k výstavě "Underground a bigbít.." je plenérová výstava z produkce Ústavu pro studium totalitních režimů, která přiblíží dobu normalizace netradičním komiksovým zpracováním. Doplněna je dokonce i herně-vzdělávací aplikací pro Android i Apple. K vidění na náměstí 1. máje v Chomutově.

 

„Vznik republiky v Ústeckém  kraji“ 31.7.-12.8.2018

Souborná putovní výstava Ústeckého kraje u příležitosti 100. výročí od založení ČSR prezentuje na 15 panelech hlavní milníky kolem roku 1918. Seznamují se specifickými dějinami Ústeckého kraje, hlavního města Prahy i celé naší republiky. Je prací historiků z ústeckého muzea, kteří připravili ucelený přehled zásadních událostí našeho regionu. Výstava bude umístěna na 18 místech Ústeckého kraje. V Oblastním muzeu v Chomutově v prostorách kostela sv. Kateřiny na náměstí 1. máje.

 

OBNAŽENI23.8.2018

Festival Obnaženi opět představí chomutovskému publiku současnou výtvarnou, hudební, literární a filmovou tvorbu a umění performance v zastoupení místních i zahraničních autorů a interpretů. V Oblastním muzeu v Chomutově v prostorách kostela sv. Kateřiny na náměstí 1. máje ve čtvrtek 23. 8. od 21h. proběhne zahajovací večer, v podobě sólové performance Jana Bárty.

PITCH
Idea, text, hraje – Jan Bárta
Světlo, zvuk – Tomáš Morávek
Dramaturgie a režijní spolupráce – Tereza Vohryzková
Produkce- Markéta Černá
Poděkování- Markéta Jáchymová, Zuzana Kropáčová, Erikk Mckenzie
Vzniklo za podpory:  Muzeum hlavního města Prahy a Meet Factory

 

„Od pádu orla k českému lvu“ 31.8. - 11.11. 2018

 Výstava Od pádu orla k českému lvu představí návštěvníkům dva tehdejší obyvatele Chomutova - Franze Hoffmanna a Antonína Svobodu - a jak oni vnímali vznik republiky. Jeden z nich bude německé národnosti, druhý české. Návštěvník bude seznámen s tím, jak v Chomutově tehdy žili, jaké měli problémy a radosti. A jak oba dva chápali skutečnost, že se 28. října 1918 stali občany státu, který se nově objevil na mapě. Lze předjímat, že Franz Hoffmann příliš nejásal, zatímco Antonín Svoboda slavil velké vítězství.

Realizováno za finanční podpory Ministerstva kultury ČR.

 

„Rok 1918 na Ústecku“ 9.10. - 3.11. 2018 

Výstava realizovaná u příležitosti 100. výročí vzniku republiky UJEP v Ústí nad Labem, je výstupem výzkumu doktorandů katedry historie FF UJEP. V Oblastním muzeu v Chomutově v prostorách kostela sv. Kateřiny na náměstí 1. máje.

 

„Vánoce v muzeu“  24. 11. 2018 – 6. 1. 2019 

Letošní vánoční výstava bude exotická – představíme na ní několik desítek afrických betlémů ze soukromé sbírky rodiny Tlustých z Chotěšova. Kromě betlémů z tradičních materiálů, jakými je dřevo nebo keramika, uvidí návštěvníci neobvyklé, velmi působivé betlémky z kovového odpadu, banánových listů či z korálků. Uměleckou úrovní pak vynikají kamenné sošky i řezbářské práce v betlémech profesionálních afrických umělců.  Můžeme se také těšit na komentovanou prohlídku a besedu se sběratelem samotným. Výstavu doplníme vánočními předměty ze sbírky muzea a nechybět bude ani tradiční doprovodný program s adventními koncerty v kostele sv. Kateřiny.

1

Betlém, Zimbabwe, Harare, 2008. Kovový odpad a odlévané olovo jsou základem velmi autentického betlému, vyrobeného s velkou mírou invence v době vrcholné ekonomické krize v Zimbabwe v roce 2008. 

Foto: Archiv J. Tlustého

 

HLAVNÍ BUDOVA MUZEA, PALACKÉHO 86

 

„Krajka ve výtvarném umění“ 30.6. - 31.8.2018

Výstava představí jirkovského malíře Jindřicha Vytisku a Vítězslava Macháčka výtvarníka z Ostrova, kteří spojili své síly a umění s krajkářkami z karlovarského a ústeckého regionu. Oba výtvarníci propůjčili své obrazy, krajinky a olejové fantazie, do rukou zkušených krajkářek, které jejich díla doplnily paličkovanou a šitou krajkou. Po celou dobu trvání výstavy jsou pro veřejnost připraveny výtvarné dílny.

„Houby“ 8.9.-10.9.2018

Třídenní akce v sobě zahrnuje exkurzi, výstavu  a poradnu – tato aktivita slouží k osvětě, vzdělávání obyvatel města, zejména k rozeznávání jedovatých a jedlých hub, k propagaci pobytu v přírodě a vzdělávání v oboru přírodních věd. Součástí výstavy bude soutěž (anketa) v poznávání hub na základě znalostí získaných při exkurzi a na výstavě. Z úspěšných soutěžících bude vylosováno 5 výherců, kteří obdrží malý dárek.

Hlavním cílem je seznámit veřejnost s pestrostí přírodního bohatství v okolí města. Během exkurze se účastníci sami zapojí do vyhledávání a sběru hub. Sebrané houby budou na místě určovány, vysvětleny jejich vlastnosti, jedlost, jedovatost, léčebné účinky a možno kulinářského využití. Sebrané houby budou v následujících dvou dnech vystavovány. Při mykologické poradně budou určovány všechny donesené houby a občané s nimi budou seznamováni podobně jako při exkurzi. Součástí výstavy bude i test (soutěž) v poznávání nejběžnějších, charakteristických a jedovatých hub. Pro vylosované úspěšné řešitele testu bude připraven malý dárek. V rámci vyučování se v pondělí budou moci na výstavu podívat i žáci a studenti, kteří se také mohou zapojit do testu v poznávání hub.

Realizováno za finanční podpory statutárního města Chomutova.

Určeno pro rodiny s dětmi, žáky a studenty, širší veřejnost.

 

„Velká válka a naše legie“ 22.9.-11.11.2018

Výstava vytvořená k výročí 100. let od vzniku Československé republiky a k výročí konce první světové války.

Výstava bude zaměřena na válečné události let 1914-1918. Jedna z částí výstavy se bude zabývat působením československých legií na frontách velké války se zaměřením na místní rodáky. Na výstavě se přestaví bohatý soubor dobových artefaktů pocházejících ze sbírek Oblastního muzea Chomutov, soukromé sbírky Ing. Miroslava Jančara a ze zápůjčky Vojenského historického ústavu v Praze. Půjde zejména o prvoválečné zbraně, odznaky, vyznamenání, výstroj, uniformy a další vybavení vojáků.

Pracovní listy - Realizovány za finanční podpory statutárního města Chomutova.

Výstava bude doplněna bohatým doprovodným programem určeným zejména pro žáky základních a studenty středních škol.

 

„Kryštof z Karlovic“ 1.12.2018 - 2.2.2019

Výstava k 510. výročí narození a k 440. výročí úmrtí Kryštofa z Karlovic (1507–1578), renesančního politika, diplomata, vysokého zemského úředníka, horního (báňského) inspektora a prospektora a především majitele panství Červeného hrádku, který se výrazně zasloužil o rozvoj Jirkova a Chomutovska.

Realizováno za finanční podpory města Jirkova.

Program pro děti "Ptáčci na krmítku" 9.11.2018 - 22.3.2019

Program je určen pro děti mateřských škol a I. stupeň základních škol a potrvá od listopadu 2018 do března 2019.
Součástí programu je povídání o podmínkách, které mají ptáci v zimním období u nás, jakou jim můžeme poskytnout náhradní potravu, a jaké typy krmítek lze k tomu použít. Pro děti jsou dále připraveny pracovní listy formou zábavných kvízů a malá výtvarná dílna.
Cena programu je 30 Kč na žáka.
Na program je nutné se objednat předem! (brunova@muzeumchomutov.cz)

Program byl realizován za finanční podpory města Chomutova.

 

 

DOPROVODNÉ PROGRAMY

 

Ke stálým expozicím (Svět Krušných hor, Pohledy do pravěku) jsou připraveny pracovní listy a programy určené dětem z mateřských školek, žákům základních a studentům středních škol.

Komentované prohlídky, pracovní listy a další doprovodné programy jsou připraveny také k probíhajícím výstavám. Programy jsou určeny i pro rodiny s dětmi.

 

PŘEDNÁŠKY

15.2.2018 v 17 hodin hlavní budova, Palackého 86

Přednáška „Očekávaný těsný průlet asteroidu 2012 DA 14 okolo Země a nečekaný vývoj událostí..."

3.3.2018 v 14 hodin Radnice

Přednáška „Povídání o kráse“ – přednáška o historii krášlení včetně povídání o současných trendech v oblasti péče o pleť s ukázkou denního a večerního líčení

17.3.2018 v 17 hodin hlavní budova, Palackého 86

Přednáška „Zimní souhvězdí“ – astronomická přednáška

 

14.6.2018 v 17 hodin hlavní budova, Palackého 86

Přednáška "Astronomické praktikum" - astronomická přednáška s praktickými ukázkami

 

27.7.2018 v 20 hodin kino OKO

Přednáška a pozorování "Pozorování úplného zatmění Měsíce" - astronomická přednáška spojená s praktickým pozorováním oblohy

 

10.8. a 11.8.2018 v 21 hodin kino OKO

Přednáška a pozorování "Perseidy 2018" - astronomická přednáška spojená s praktickým pozorováním oblohy

 

15.8. v 16 hodin Radnice

Přednáška "Cáry starejch filmů" - Pořad složený z unikátních dokumentárních filmů vznikl v rámci projektu Historie českého undergroundu Ústavu pro studium totalitních režimů, je chronologicky propojen a ucelen komentářem Františka Stárka Čuňase, jednoho ze zakladatelů zdejšího undergroundového hnutí.

Realizováno za finanční podpory statutárního města Chomutova.

 

18.10. v 17 hodin hlavní budova, Palackého 86

Přednáška z astronomie věnovaná 100. výročí založení ČAS

8.11. v 18 hodin hlavní budova, Palackého 86

Přednáška z astronomie "Podzimní souhvězdí"

10.11. v 17 hodin kino OKO

Pozorování podzimní oblohy

 

TVŮRČÍ DÍLNY

17.3. od 10 do 17 hod. hlavní budova, Palackého 86

Jarní kreativní sobota pro rodiny s dětmi – výtvarný workshop pro rodiče s dětmi, kde si můžou vyzkoušet spoustu výtvarných a rukodělných technik s jarní tématikou

30.6. od 11 do 17 hod. hlavní budova, Palackého 86

Letní kreativní sobota pro rodiny s dětmi  - výtvarný workshop pro rodiče s dětmi, kde si můžou vyzkoušet spoustu výtvarných a rukodělných technik s letní tématikou

od 10.00 do 16.30 hod. hlavní budova, Palackého 86

Letní výtvarné a textilní dílny

17. - 27.7.2018
14. - 24.8.2018
 

termín bude upřesněn

Podzimní kreativní sobota pro rodiny s dětmi - výtvarný workshop pro rodiče s dětmi, kde si můžou vyzkoušet spoustu výtvarných a rukodělných technik s podzimní tématikou

15.12.2018 a 5.1.2019, od 10 do 17 hod. , hlavní budova, Palackého 86

Zimní kreativní sobota pro rodiny s dětmi - výtvarný workshop pro rodiče s dětmi, kde si můžou vyzkoušet spoustu výtvarných a rukodělných technik a vyrobit si jak vánoční dekoraci, tak i drobné dárky pod stromeček pro své blízké... témticky africké, a jako bonus si můžete vyzkoušet i 3D tisk!

čtvrtek (pravidelné schůzky 1x za 14 dní) hlavní budova, Palackého 86

Klub šité krajky – přátelské posezení s výukou šité krajky, vhodné jak pro začátečníky tak pokročilé

středa (pravidelné schůzky každá středa) hlavní budova, Palackého 86

Klub patchworku  - přátelské posezení s výukou patchworku, jak ručního, tak strojového, vhodné pro začátečníky i pokročilé

 

DALŠÍ AKCE

Po dohodě s průvodcem

Exkurze historické

Exkurze přírodovědné

 

21.4.2018

Mezinárodní den památek a sídel

 

9.7. – 13.7.2018

Příměstský tábor Pověsti a legendy Chomutovska

 

6.8. – 11.8.2018

Příměstský tábor Čarovná voda

 

8.9.2018

Dny evropského dědictví

 

6. 11. 2018

Regionální historická soutěž – "Regionální osmička" 19. ročník regionální historické soutěže pro žáky 8. a 9. tříd základní školy a víceletá gymnázia. V letošním roce bude soutěž zaměřena na 100. výročí vzniku republiky.

 

Archiv akcí

Omezit výpis akcí na


Datum konání: calendar calendar