Obsah

PLÁN VÝSTAV A AKCÍ 2019

 

VÝSTAVY 2019

 

KRYŠTOF Z KARLOVIC (hlavní budova)

1.12.2018 - 2.2.2019

Výstava k 510. výročí narození a k 440. výročí úmrtí Kryštofa z Karlovic (1507–1578), renesančního politika, diplomata, vysokého zemského úředníka, horního (báňského) inspektora a prospektora a především majitele panství Červeného hrádku, který se výrazně zasloužil o rozvoj Jirkova a Chomutovska.

Realizováno za finanční podpory města Jirkova.

 

BRÁNA RECYKLACE (radnice - kostel sv. Kateřiny)

22.1. - 22.2.2019

Vstupte s námi do světa recyklace. Interaktivní a zábavnou formou se dozvíte, jak nakládat s odpady. V rámci výstavy tak uvidíte, co vše se dá vyrobit z recyklovaného skla, papíru, plastů nebo nápojového kartonu. Budete překvapeni, kolik předmětů běžné denní potřeby prodělává již několikátý recyklační cyklus. Cílem výstavy ale není pouze poukázat na význam třídění a recyklace odpadů, ale zamyslet se nad tím, jak minimalizovat vznik odpadu a jak opakovaně a déle staré věci využívat.

Pro oživení a zpestření vystavujeme kontejnery z koncertního turné Tomáše Kluse RECYKLUS, které výtvarně upravila výtvarnice Veronika Richterová. Objednané školní skupiny a družiny mohou nechat prostor kostela rozeznít karaoke písní zmíněného zpěváka.

Výstava je doplněna bohatým doprovodným programem určeným zejména pro žáky základních a studenty středních škol.

 

KŘÍŽOVÁ CESTA – CYKLY BAROKNÍCH OBRAZŮ  (radnice)           

28.2. – 27.4.2019             

Vernisáž: 28. 2. 2019 v 17.00 hod.

Oblastní muzeum v Chomutově připravilo pro velikonoční období výstavu věnovanou tématu Křížové cesty. Ve velkém sále na radnici budou vystaveny dva cykly rozměrných barokních obrazů, které na tradičních zastaveních zachycují Kristovy pašije. Právě období Velikonoc je pro křesťany časem rozjímání o utrpení a vzkříšení Ježíše Krista. V 18. století bylo pravidlem, že obrazy Křížové cesty tvořily součást výzdoby kostelů a pojila se s nimi velikonoční pobožnost. Zastavení Křížové cesty, symbolicky napodobující poutní místa v Jeruzalémě, vznikala také v krajině, hlavně na vyvýšených místech.

Oba vystavené cykly obrazů vznikly pro františkánský klášter v Kadani. Starší z nich pochází z poloviny 18. století. Dochoval se v kompletním počtu 14 obrazů a je součástí sbírky chomutovského muzea. Písemné prameny nás zpravují o tom, že v roce 1769 byl tento cyklus v kostele nahrazen novým, s většími obrazy, kterých se dodnes dochovalo dvanáct. Tyto obrazy jsou majetkem Biskupství litoměřického, které je na výstavu laskavě zapůjčilo.

Obrazy z obou celků byly v nedávné době zrestaurovány, návštěvníci proto mohou působivé malby obdivovat v podobě, v jaké zdobily stěny františkánského řádového kostela v období pozdního baroka. 

Výstava je pro kurátory sbírek vzácnou příležitostí představit veřejnosti ještě další církevní památky z 18. století. K vidění budou liturgické nádoby a staré knihy, vzácné liturgické oděvy i drobné grafické tisky. Z depozitáře na výstavu zamíří i několik cenných obrazů a soch s motivy Kristových pašijí.  

Výstava veřejnosti přiblíží křesťanský duchovní obsah Velikonoc a představí umělecká díla a řemeslné práce pozdního baroka z Františkánského kláštera v Kadani a ze sbírek chomutovského muzea.

 

TOŠA STOJANOV – VÝSTAVA OBRAZŮ (hlavní budova)

14.3. - 19.5.2019

Výstava obrazů jirkovského malíře Toši Stojanova představuje jeho práce především z posledních dvou let. Jeho umělecká dráha započala až po příchodu z rodného Bulharska do tehdejšího Československa v roce 1988. Prvním učitelem a rádcem se stal akademický malíř Kamil Sopko, u kterého získal především základy kresby a estetického vnímání skutečnosti. Druhou osobností, která formovala tvorbu Toši Stojanova, byl chomutovský výtvarník Jindřich Vytiska. Byl to především on, kdo ukázal nastupujícímu adeptovi malířství možnosti barevného vyjadřování, práci s krajinným motivem a zasvětil ho do techniky olejomalby. Jako bytostný krajinář zachycuje Stojanov ve svých obrazech krajinné motivy zejména z okolí Chomutova a z přilehlé části Krušných hor, ale mnoho námětů si také přiváží z rodného Bulharska, kam se pravidelně vrací. Jeho obrazy jsou charakteristické uvolněnou štětcovou technikou. Stále častěji se snaží malovat přímo v plenéru, což vnáší do jeho obrazů bezprostřednost a svěží výraz. Je sympatické, že se Toša Stojanov nedrží svých vzorů a buduje si svůj vlastní umělecký výraz. Je to cesta delší a klikatější, zato je solidnější a pravdivější, jako celé jeho dosavadní dílo.

 

VYSTAVENÍ DAROVACÍ LISTINY BEDŘICHA NAČERADCE (radnice)

26. – 30.3.2019

Jak se již stalo tradicí, také letos bude v muzeu vystavena faksimile darovací listiny Bedřicha Načeradce z Chomutova. Tento vzácný dokument ze dne 29. 3. 1252 má přímý vztah k historii našeho města – v listině je Chomutov poprvé písemně zmiňován. Věrnou kopii listiny si můžete prohlédnout ve výstavních prostorách muzea na radnici.

 

HRY A KLAMY  (hlavní budova)

1.6. – 28.7.2019

Výstava zapůjčená ze známého IQParku v Liberci

Atraktivní výstava zapůjčená z libereckého IQParku bude probíhat v hlavní budově muzea a v chomutovské knihovně, propojí tedy obě budovy bývalého jezuitského areálu v centru města na Palackého ulici. Výstava představí svět vědy a techniky – děti i dospělí si na ní hravou formou vyzkoušejí fascinující experimenty. Návštěvníci si mohou otestovat lidské dovednosti a schopnosti pomocí hlavolamů, kvízů, her a optických klamů. Desítky interaktivních exponátů prověří znalosti každého jednotlivce a zaručeně pobaví celou rodinu. Všichni návštěvníci, ale hlavně rodiny s dětmi, tak jistě prožijí příjemný čas s chytrou zábavou.

 

50 LET NUMISMATIKY NA CHOMUTOVSKU a ZMATENÉ PENÍZE (radnice)

29.6. – 29.9.2019                                           

Při příležitosti 50. výročí chomutovské numismatiky bude v muzeu probíhat výstava, která veřejnosti představí padesátileté působení tohoto odborného spolku, z jejichž práce vzešlo několik publikací (V. Pinta: Koruna na dlani, V. Pinta: Pražské groše Karla IV.) či dokonce odbornou veřejností uznaná typologie pražských grošů Karla IV. Chomutovský spolek se během své existence stal významnou pobočkou v celostátní numismatické společnosti. Část výstavy bude věnována zajímavým a významným numismatickým nálezům na území Chomutovska. Návštěvníci poznají také místní historická nouzová platidla a účelové známky, které mají v regionu bohatou historii.

Druhou částí expozice bude zapůjčená výstava z Regionálního muzea v Litomyšli s názvem Zmatené peníze. Věnuje se zmatkům ve financích států zapojených do první světové války. K vidění budou opět nouzové peníze, kolkování bankovek, poukázky ze zajateckých táborů apod. Zajímavá jsou témata na tehdejších platidlech – historie, pověsti, komiksy, humor a různé kuriozity. Nabízíme Vám ke zhlédnutí na 250 papírových platidel z let 1803 až 1924.

Součástí výstavy je oblíbený doprovodný program – výtvarná dílna (tvorba vlastní měny), magnetické skládačky, převlékání do kostýmů (a focení v nich) nebo třeba originální společenské hry (Jak se stát keťasem).

Při výběru exponátů byl kladen zvýšený důraz na poutavost a zábavnost, abychom dokázali zaujmout i návštěvníky bez zvláštní záliby v numizmatice.

 

VÝSTAVA FOTOAMATÉRŮ Z ERLANGENU / AUSSTELLUNG DER ERLANGER FOTO AMATEURE (kostel sv. Kateřiny)

od 27. 7.2019

Fotoamatéři z Erlangenu sebe sami vnímají jako rodinu fotografů, v níž každý zaujímá své důležité místo, nezávisle na fotografických dovednostech, stáří, povolání a národnosti. Důležité je samotné nadšení pro fotografii – nadšení pro barevnou, nebo černobílou fotografii. Nezáleží na tom, zda se jedná o analogovou či digitální fotografii, rozhodující je v první řadě dobrý obraz. Někteří z více než 30 členů pracují s technikami jako např. panoramatická fotografie, mikroskopické snímky, polaroidní transfer a emulzní lifting. Uplatňují se nejrozličnější témata a stylové směry.

Na výstavě v Chomutově budou k vidění fotografie (30x45) cm z různých zemí s tématem „ Svět je hezký“.

Členové spolku, založeného v roce 1991, udržují čilou výměnu zkušeností s přáteli fotografie z partnerských měst. Pořádají výstavy, přednášky a workshopy. Mnoho let také v Chomutově, partnerském městě Erlangenu. Právě Chomutov je i rodným městem předsedkyně spolku.

K aktivitám spolku EFA patří mimo jiné: zpracování témat roku, exkurze na zajímavá místa blízká i vzdálená, fotografie z akcí, workshopů a fotografických sezón. Výsledky bývají společně hodnoceny a sestavovány ve výstavy. Spolek byl v roce 2007 za svůj kulturní přínos slavnostně vyznamenán v Markraběcím divadle v Erlangenu.

 

LISTOPAD ´89 NA CHOMUTOVSKU  (hlavní budova)

19.10.2019 – 31.1.2020

 

VÁNOCE V MUZEU 2019              (radnice)

23.11. - 5.1.2020

AKCE 2019

 

SČÍTÁNÍ PTÁČKŮ NA KRMÍTKÁCH

4. - 6.1.2019 (hlavní budova)

Ptáci neznají hranice. Češi a Němci budou sčítat ptáky na krmítkách společně Česká společnost ornitologická zve k účasti v lednovém sčítání ptáků na krmítkách. Oblastní muzeum v Chomutově se zapojuje do historicky prvního sčítání ptáků na krmítkách v Česku. Akce odstartuje v pátek 4. ledna a vyvrcholí v neděli 6. ledna 2019.

 

PTÁČCI NA KRMÍTKU - Program pro děti

do 22. 3.2019 (hlavní budova)

Program je určen pro děti mateřských škol a I. stupeň základních škol a potrvá od listopadu 2018 do března 2019. Součástí programu je povídání o podmínkách, které mají ptáci v zimním období u nás, jakou jim můžeme poskytnout náhradní potravu a jaké typy krmítek lze k tomu použít. Pro děti jsou dále připraveny pracovní listy formou zábavných kvízů a malá výtvarná dílna.

Cena programu je 30 Kč na žáka.

Na program je nutné se objednat předem! (brunova@muzeumchomutov.cz)

Program byl realizován za finanční podpory města Chomutova.

 

DEN PAMÁTEK A SÍDEL

27. 4. 2019

Při příležitosti „Dne památek a sídel“ bude přístupná většina památek ve městě. Muzeum se připojí se svými prostorami, stálými expozicemi a výstavami, které budou otevřeny zdarma.

 

MEZINÁRODNÍ DEN MUZEÍ

 18. 5.2019

 

NOC KOSTELŮ

24. 5. 2019

Ve spolupráci s Římskokatolickou farností – děkanstvím Chomutov a chomutovskou knihovnou se kostel sv. Kateřiny, užívaný chomutovským muzeem, opět zapojí do oblíbené akce Noc kostelů. Raně gotický kostel sv. Kateřiny bude zpřístupněn od 18 do 22 hodin.

 

MUZEJNÍ NOC VĚDY A KOUZEL

8. 6. 2019

A je to opět tady!

Po roce pro vás Oblastní muzeum v Chomutově připravuje Muzejní noc, akci již tradiční, leč vždy novou a originální. Tak jako každý rok bude otevřena většina stálých expozic a výstav a ani letos nebudete ochuzeni o zábavný doprovodný program. Naopak bude velmi pestrý!

Muzejní noc proběhne v sobotu 8. 6. 2019 v podvečerních a večerních hodinách a bude se odehrávat v obou muzejních prostorech – hlavní budově na Palackého 86 i radnici na náměstí 1. máje 1. Celým programem se potáhne pomyslná tematická nit vědy, kouzel a magie. Program bude volně navazovat na výstavu „Hry a klamy“, zapůjčenou ze známého science centra iQPARK v Liberci, která bude v rámci Muzejní noci přístupná v hlavní budově muzea.

Program Muzejní noci bude interaktivní a bude se vás snažit zapojit do chystaných představení:

Interaktivní divadelní vystoupení ve výstavě Hry a klamy a ve stálé expozici archeologie, průvod na Hvězdářskou věž, průvod ke kostelu sv. Kateřiny (divadlo NaOko)

Workshop UV luminiscence pro rodiny s dětmi (Ohnivé divadlo IGNIS)

Světelná UV show na téma alchymie (Ohnivé divadlo IGNIS)

Interaktivní prohlídky stálých expozic na radnici v dobových kostýmech (divadlo NaOko)

 

Časy jednotlivých vystoupení a jejich umístění budou včas upřesněny. Sledujte náš web, Facebook a plakáty na výlepových plochách.

Těšíme se na Vaši návštěvu!

 

RODINNÉ  ZÁPOLENÍ - Fascinující vynálezy         (hlavní budova)

22. 6. 2019

 

AUTORSKÉ ČTENÍ - Richard Šulko - poslední egerlandský autor píšící v nářečí      (kostel sv. Kateřiny)

22.6.2019 od 14 hod.

Richard Šulko (Måla Richard), nar. 1960 je poslední autor žijící v České republice, který své příběhy, básně a fejetony píše kromě německého jazyka i v egerlandském nářečí. Při čteních a zpěvu ho na citeru doprovází syn Vojtěch. Říkají si „Duo malíři“.

Šulkovi jsou zástupci tzv. "českých Němců", kteří i po roce 1945 zůstali ve své vlasti. Jméno „Målas-Malíři“ pochází z přízviska rodiny z obce Plachtín na severním Plzeňsku. Zpěv nejen v egerlanském nářečí je doprovázen hrou na citeru. Repertoár tvoří především „egerlandské“ lidové písně doplněné o lidové písně ze sbírky vrchního učitele Wilhelma Langa z Číhané na začátku 20. století. Počátky společného vystupování se datují asi rokem 2010.

Při devadesátiminutovém komponovaném pořadu zazní příběhy, básně a fejetony v němčině a v egerlandském nářečí. Texty jsou překládány do češtiny, celý program je uváděn v obou jazycích. Spoluorganizátorem pořadu je Výbor národnostních menšin v Chomutově. Richard Šulko již v Chomutově dvakrát vystupoval, a to v roce 2015 a 2017.

 

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR - ZVÍŘATA KOLEM NÁS

Termín: 5. 8. až 9. 8. 2019

Téma tábora je zaměřeno na spolužití člověka a zvířete od pravěku až po současnost. Během týdne je připravena spousta her a aktivit, při kterých se děti dozvědí informace o domestikaci zvířat, včetně kladů a záporů. Součástí tábora budou dva celodenní výlety. Vše je připraveno zábavnou formou se spoustou pohybových aktivit, které také k prázdninám patří.

Možno přihlásit děti od 7 do 14 let.

Cena tábora: 1. 900 Kč (zahrnuje 2x výlet, odborný dohled, pomůcky a výtvarný materiál, exkurzi v Chomutově, denně 2x svačinu, oběd, pitný režim, pojištění)

Závazné přihlášky budou zaslány březen – duben 2019

              

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR – MALOVANÝ DŽBÁNEK

Termín: 19. 8. až 23. 8. 2019

Téma tábora je zaměřeno na výrobu porcelánu v našem regionu. Děti si ale také zkusí, jak vzniká hrneček z keramické hlíny, jak se na porcelán maluje nebo jak vzniká textilní prostírání pod jídelní servis. Vše je připraveno zábavnou formou se spoustou pohybových aktivit, které také k prázdninám patří. Děti v tomto turnusu navštíví Klášterec nad Ohří a Teplice, města, ve kterých je výroba porcelánu již tradicí.

Možno přihlásit děti od 7 do 14 let.

Cena tábora: 1. 900 Kč (zahrnuje 2x výlet, odborný dohled, pomůcky a výtvarný materiál, denně 2x svačinu, oběd, pitný režim, pojištění)

Závazné přihlášky budou zaslány březen – duben 2019

 

OBNAŽENI – MULTIŽÁNROVÝ FESTIVAL

22. 8. – 24.8.2019

 

DEN EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ

7. 9. 2019

 

MYKOLOGICKÁ EXKURZE, VÝSTAVA A PORADNA (hlavní budova)

„Pojďte s námi na houby“

7. – 10.9.2019

 Třídenní akce v sobě zahrnuje exkurzi, výstavu  a poradnu – tato aktivita slouží k osvětě, vzdělávání obyvatel města, zejména k rozeznávání jedovatých a jedlých hub, k propagaci pobytu v přírodě a vzdělávání v oboru přírodních věd.

Hlavním cílem je seznámit veřejnost s pestrostí přírodního bohatství v okolí města. Během exkurze se účastníci sami zapojí do vyhledávání a sběru hub. Sebrané houby budou na místě určovány, vysvětleny jejich vlastnosti, jedlost, jedovatost, léčebné účinky a možnost kulinářského využití. Sebrané houby budou v následujících dvou dnech vystavovány. Při mykologické poradně budou určovány všechny donesené houby a občané s nimi budou seznamováni podobně jako při exkurzi.

Určeno pro rodiny s dětmi, žáky a studenty, širší veřejnost.

Výstava bude doplněna bohatým doprovodným programem určeným zejména pro žáky základních a studenty středních škol.

 

RODINNÉ ZÁPOLENÍ – Pohádkové Vánoce

30. 11.2019                        

DOPROVODNÉ PROGRAMY

Ke stálým expozicím (Svět Krušných hor, Pohledy do pravěku) jsou připraveny pracovní listy a programy určené dětem z mateřských školek, žákům základních a studentům středních škol.

Komentované prohlídky, pracovní listy a další doprovodné programy jsou připraveny také k probíhajícím výstavám. Programy jsou určeny i pro rodiny s dětmi.

 

TVŮRČÍ DÍLNY

Novoroční kreativ inspirovaný Afrikou

5.1.2019 (hlavní budova)

Přijďte si se svými dětmi vyzkoušet různé techniky a materiály, které se využívají při výrobě vánočních dekorací v Africe a zažijte společně tvořivý den.

 

Jarní kreativní dílna pro rodiny s dětmi – výtvarný workshop pro rodiče s dětmi, kde si můžou vyzkoušet spoustu výtvarných a rukodělných technik s velikonoční tématikou

19. 4. od 13:00 do 17:00 hodin, hlavní budova, Palackého 86

 

Podzimní kreativní dílna pro rodiny s dětmi - výtvarný workshop pro rodiče s dětmi, kde si můžou vyzkoušet spoustu výtvarných a rukodělných technik s podzimní tématikou.

28. 9. od 13:00 do 17:00 hodin, hlavní budova, Palackého 86

 

Zimní kreativní dílna pro rodiny s dětmi - výtvarný workshop pro rodiče s dětmi, kde si můžou vyzkoušet spoustu výtvarných a rukodělných technik a vyrobit si jak vánoční dekoraci, tak i drobné dárky pod stromeček pro své blízké.

Termín bude upřesněn v průběhu roku.

 

Klub šité krajky – přátelské posezení s výukou šité krajky, vhodné jak pro začátečníky tak pokročilé

čtvrtek (pravidelné schůzky 1x za 14 dní) hlavní budova muzea, Palackého 86

 

Klub patchworku  - přátelské posezení s výukou patchworku, jak ručního, tak strojového, vhodné pro začátečníky i pokročilé

úterý (pravidelné schůzky 1x za 14 dní) hlavní budova, Palackého 86

středa (pravidelné schůzky každá středa) hlavní budova, Palackého 86

 

PŘEDNÁŠKY

100 let mezinárodní astronomické unie 10.1. a 12.1.2019

V rámci projektu IAU 100 hodin astronomie se uskuteční akce: 10. 1. 2019 od 18 hodin Astronomická společnost Chomutov zve všechny zájemce na přednášku věnovanou 100. výročí založení Mezinárodní astronomické unie IAU. Přednáška proběhne v přednáškovém sále hlavní budovy muzea (Palackého 86). 12. 1. 2019 od 18 hodin Zveme vás na „Setkání pod hvězdami“. Akce proběhne na louce u bývalého kina Oko (Lipská ulice, naproti kostelu sv. Barbory).

Ženy v astronomii

11.2.2019 v 18:00 hodin (hlavní budova)

Astronomická společnost Chomutov zve všechny zájemce na přednášku pořádanou v rámci oslav 100. výročí založení IAU (Mezinárodní astronomické společnosti).“

 

DALŠÍ AKCE

Po dohodě s průvodcem

Exkurze historické (kontakt hirsch@muzeumchomutov.cz)

Exkurze přírodovědné (kontakt ondracek@muzeumchomutov.cz)

 

Den Ústeckého kraje

 

Regionální historická soutěž – 20. ročník regionální historické soutěže pro žáky 8. a 9. tříd základní školy a víceletá gymnázia.

 

 

               

                                                                              

 

Archiv akcí

Omezit výpis akcí na


Datum konání: calendar calendar