Obsah

O oddělení

 

ODBORNÍ PRACOVNÍCI A KURÁTOŘI:

Mgr. Jiří Kopica – historik starších dějin, kurátor podsbírek Pohlednice, Fotografie 

Mgr. Pavel Simet – historik starších dějin, regionalista, kurátor podsbírek Numismatika, Militária

Michal Bečvář – historik mladších dějin, kurátor podsbírek Nové dějiny 

 

O HISTORICKÉM ODDĚLENÍ:

Historické oddělení Oblastního muzea v Chomutově se zabývá regionalistikou a komplexní historií Chomutovska a města Chomutova v návaznosti na české a evropské dějiny. Úkolem oddělení je i analýza primárních a sekundárních písemných a ikonografických pramenů vztahujících se k tomuto tématu a v části zabývající se novými dějinami je oddělení zaměřeno i na historii orální. Historické oddělení se kromě souborné historie města zaměřuje i na významné rodáky a občany Chomutovska, ať už se jedná o osobnosti působících na poli politickém, kulturním, vědeckém či vojenském. S výsledky své práce seznamuje historické oddělení odbornou i širokou veřejnost formou výstav a publikační či přednáškovou činností.

V posledních letech bylo historické oddělení autorem nebo se podílelo na následujících výstavách:

2005 - Zářící minulost
          - Vláda věcí Tvých ..., 400. výročí vykoupení Chomutova z poddanství
          - Gustav Hodek, pravý vlasti syn

2006 - Theodor Veidl, tragický osud 20. století
          - Prof. Franz Josef rytíř Gerstner

2007 - Staré chomutovské hospody
          - Tenkrát v Chomutově
          - Dr. Rudolf Wenisch
          - František Pubička

2008 - Chomutov a Velká válka
          - Chomutov v roce 1968 
          - Legionáři Chomutovska
          - Anton Gnirs

2009 - Pivovary na Chomutovsku
          - Misijní cesty chomutovských jezuitů

2010 - Bohuslav Hasištejnský z Lobkovic
          - Obepluli svět

 

ODBORNÉ ÚKOLY A VĚDECKÉ PROJEKTY:

Historické oddělení řeší několik vědecko-výzkumných úloh, na kterých pracuje buď samostatně či ve spolupráci s jinou institucí. V tomto roce jsou to:

Ostrostřelecké společnosti Chomutovska

Novověké ostrostřelecké společnosti navazující na středověká střelecká bratrstva a gildy, patří k nejstarším společenstvím působícím nejen na Chomutovsku, ale i v českých zemích. Tato odborná úloha má za cíl celkové zpracování historie, hmotných i písemných památek na tyto společnosti na Chomutovsku v analogii na stejné společnosti nejen v Ústeckém kraji, ale i v českých zemích a ve střední Evropě.

Krušnohoří 1813 

Projekt má za úkol k nadcházejícímu 200. výročí ukončení napoleonských válek Bitvou národů u Lipska přehodnocovat rok 1813 v historickém povědomí české společnosti a připravit nové pojetí důležitých vojenských a politických událostí tohoto roku nejen v severozápadních Čechách. Zvláštní pozornost je pak věnována zhodnocení schůzky spojeneckých panovníků v Chomutově (24. srpna a 10. října) a vojenským událostem z konce srpna a září v Krušnohoří (bitva u Chlumce 29.-30. srpna a boje v Nakléřovském průsmyku 10. září). V současné době na tomto projektu s Oblastním muzeem v Chomutově spolupracuje i Regionální muzeum Teplice.

Nakládání s civilním obyvatelstvem Chomutova v poválečném období

Projekt zpracovává nové archivní dokumenty, vzpomínky pamětníků a přímých účastníků chomutovských poválečných událostí roku 1945. Součástí úkolu je také dokumentace života německého obyvatelstva vč. problematiky národnostního soužití Čechů a Němců po odsunu. Dílčí výsledky úkolu byly prezentovány v řadě výstav.