Obsah

Střednědobý výhled 2019 - 2020

Střednědobý výhled Oblastního muzea v Chomutově na léta 2019 až 2020

Schváleno Radou Ústeckého kraje dne 22.11.2017 usnesením číslo 025/28R/2017